26.05.2012 – Spectacol dedicat Înălţării Domnului şi Zilei Eroilor, la Craiova

Relatari


În seara zilei de vineri, 25 mai, muzica bisericească, cântecul popular şi canţoneta lirică şi-au dat mâna într-un frumos spectacol dedicat Praznicului Înălţării şi al Eroilor români „din toate timpurile şi din toate locurile”, sub genericul „Eroii, clipe de eternitate”. În organizarea activităţii au fost implicate mai multe instituţii: Arhiepiscopia Craiovei, Radio Oltenia Craiova, Teatrul Liric „Elena Theodorini” şi nu în ultimul rând Asociaţia „Cultul Eroilor – Fraţii Buzeşti” din municipiu.

În aceste clipe creaţia poate exprima cuvântul excelsior, mai sus”

Spectacolul a fost deschis prin cuvântul Inalt Preasinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei care a explicat celor prezenţi importanţa teologică a Praznicului „Înălţării Domnului la Ceruri” în iconomia mântuirii noastre. „Ca Fiu al lui Dumnezeu, Mântuitorul Hristos s-a îmbrăcat cu firea omenească, neţinând cont de slăbiciunile şi neputinţele noastre, ci dimpotrivă şi le-a împropriat, arătând cât de mult ne iubeşte. S-a făcut asemenea unui Părinte care vrea ca fiul său să înveţe a cugeta asemenea bărbatului desăvârşit şi să dobândească înţelepciunea cea mai înaltă. Mântuitorul Hristos se întoarce iarăşi la Tatăl cel Ceresc, de data aceasta cu firea noastră omenească, lucru de uimire pentru îngeri, de slavă şi cinste pentru Creator. De acum drahma cea pierdută s-a aflat şi împăcarea noastră cu Dumnezeu s-a realizat prin Cel ce ne-a făcut pe noi, Creatorul nostru, Cuvântul Tatălui care zideşte permanent sufletele noastre. El se înalţă la ceruri tocmai pentru că nimeni nu s-a mai ridicat la ceruri. Cel ce se năştea mai ieri în peşteră, între necuvântătoare, astăzi este mai presus decât toată făptura, căci Iisus Hristos «a primi un nume care este mai presus de orice nume. Ca în numele Său tot genunchiul să se plece şi al celor cereşti, şi al celor pământeşti, şi al celor de dedesubt» (Filipeni 2, 9-11). În aceste clipe creaţia poate exprima cuvântul excelsior, mai sus”. În continuare, IPS Părinte a arătat care este legătura dintre Sărbătoarea Înălţării şi comemorarea eroilor: „Înaintea ochilor avem două orizonturi spre care privim: unul în înălţimile cerului şi altul în măruntaiele pământului. Când ne gândim la eroii noştri ştim că mormintele lor sunt aici, în ţărâna ţării, «din munţi şi până în vale». Cu toate acestea, sufletele lor sunt în ceruri şi de aceea, atunci când mergem la mormintele lor, îi pomenim ca pe unii care au trecut în viaţa cea veşnică, în locaşurile celor drepţi. Aşadar sărbătoarea de astăzi este binevenită şi aleasă cu multă înţelepciune, ca odată cu Înălţarea să prăznuim şi jertfa înaintaşilor care si-au vărsat sângele pentru credinţa strămoşească”.
În continuare, Grupul Psaltic al Catedralei mitropolitane „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova a interpretat un buchet de imne psaltice, specifice perioadei praznicale a Înălţării. Pe scenă au mai urcat: Grupul folcloric „Dor călător”, interpreţi renumiţi de muzică populară, orchestra şi corul Teatrului Liric din Craiova.