04.06.2012 – Praznicul Cincizecimii în Arhiepiscopia Craiovei: Slujire arhierească la Catedrala mitropolitană din Craiova

Relatari

 
       Două mari sărbători au încununat calendarul nostru ortodox în începutul acestei săptămâni: Pogorârea Duhului Sfânt (Rusaliile sau Cincizecimea) şi Praznicul Preasfintei Treimi. În Arhiepiscopia Craiovei mii de credincioşi au trecut pragul sfintelor lăcaşe de închinare pentru a aduce prinos de rugăciune şi mulţumire lui Dumnezeu, la cincizeci de zile de la Marele Praznic al Învierii Sale din morţi. La Catedrala mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova, Sfânta Liturghie a fost săvârşită, la ceas de aleasă sărbătoare pentru Biserica noastră ortodoxă, de către Inaltpreasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi. La finalul slujbei religioase toţi credincioşii, în frunte cu Mitropolitul Olteniei, au plecat genunchii şi au rostit rugăciuni speciale pentru această zi, către Sfântul Duh şi către Dumnezeu în Treimea Persoanelor Sale.

 
 
       În cuvântul de învăţătură rostit cu acest prilej, IPS Părinte Mitropolit a arătat că prin praznicul Cincizecimii noi sărbătorim „naşterea Bisericii Ortodoxe”. „Lumina care s-a arătat atât la Înviere, cât şi la Pogorârea Duhului Sfânt, rămâne în Biserică asemenea unei vistierii de mare preţ, împărtăşindu-se tuturor. Aşa se face că Dumnezeu a rânduit ca să-Şi aleagă «din pescari Apostoli şi din păgâni ucenici» ca să mântuiască pe tot omul care vine în lume. Momentul Pogorârii Sfântului Duh, aşa cum este el descris de Sfântul Evanghelist Luca în Faptele Apostolilor, a fost pregătit prin rugăciune. Astfel, în timp ce se aflau la rugăciune, Sfinţii Apostoli au fost cuprinşi de Duhul Sfânt, care i-a arătat plini de putere şi de curaj. Acum, tot ceea ce ei văzuseră la Mântuitorul Hristos în anii uceniciei lor au dobândit un sens, o semnificaţie în mintea lor. Cuvântul lui Dumnezeu, îmbrăcat în haina Duhului Sfânt, a devenit forţa propovăduirii creştinismului la toate neamurile. Vorbele Apostolilor s-au cuprins de atunci în lucrarea Duhului Sfânt. Prin urmare, aşa cum  Logosul Dumnezeiesc S-a arătat la creaţie, tot aşa prin Sfinţii Apostoli s-a făcut mântuire lumii acesteia. De aceea noi serbăm acest mare praznic al Rusaliilor ca actul naşterii al Bisericii noastre Ortodoxe care a rămas statornică pe temelia învăţăturilor Mântuitorului Iisus Hristos şi a Sfinţilor Apostoli. Niciun val sau furtună n-au reuşit să dărâme acestă zidire pe care Tatăl a făcut-o, Fiul a întărit-o şi Sfântul Duh a sfinţit-o, pentru că Biserica noastră e zidită pe stâncă, iar piatra cea din capul unghiului este însuşi Mântuitorul Iisus”, a spus IPS Părinte.

 
 
                        Părintele arhidiacon Constantin Negoiescu, prohodit la Sineasca 
       În după amiaza aceleaşi zile, IPS Părinte Mitropolit Irineu a mers la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din cimitirul craiovean Sineasca pentru slujba de prohodire a părintelui arhid. Constantin Negoiescu, fost director al Seminarului Teologic „Sfântul Grigorie Teologul”. Cucernicul slujitor a trecut la cele veşnice săptămâna trecută, joi, 31 mai, la vârsta de 80 de ani. A fost peste două decenii director la Seminarul Teologic din Craiova, unde s-a implicat activ în problemele administrative, participând la procesul de ridicare a actualului sediu. În ceea ce priveşte slujirea clericală, părintele Constantin a fost întotdeauna un exemplu de urmat pentru tinerii slujitori. A preferat să rămână în treapta de diacon toată viaţa, considerându-se nevrednic pentru preoţie. „Părintele director Constantin Negoiescu a păstrat cu smerenie treapta de arhidiacon, gândind că a merge mai departe pe treptele ierarhice ale Bisericii noastre înseamnă foarte multă responsabilitate. S-a mulţumit cu atât deşi ar fi putut să primească mult mai mult, tocmai pentru a căpăta de la Domnul nostru răsplată veşnică”, a spus IPS Părinte Irineu în cuvântul rostit cu prilejul săvârşirii slujbei de prohodire.