11.06.2012 – Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor în Arhiepiscopia Craiovei: Liturghie arhierească la Biserica Sfântul Ilie Tesviteanul

Relatari

 
În Duminica închinată „Tuturor Sfinţilor” arhiereii din Mitropolia Olteniei au săvârşit Sfinte Liturghii în mai multe locaşuri de cult din eparhiile păstorite.  În Cetatea Băniei, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei a slujit Sfânta Liturghie la altarul Paraclisului mitropolitan „Sfântul Mare Prooroc Ilie Tezviteanul”.

 
              „Sfinţenia face din cele trecătoare, lucruri netrecătoare şi veşnice”
 
       După citirea pericopei evanghelice duminicale (Matei 10, 32-33, 37-38, 19, 27-30), IPS Părinte Mitropolit a vorbit credincioşilor despre sfinţenie ca dar al lui Dumnezeu. „Împărăţia Cerurilor este tocmai agonisirea sfinţeniei, unirea noastră cu Dumnezeu. De aceea, Mântuitorul Hristos ne spune că Împărăţia Sa este înlăuntrul nostru, acolo unde Preasfânta Treime S-a sălăşluit prin Taina Sfântului Botez. Totodată, cel care împlineşte poruncile lui Dumnezeu  se face locaş binecuvântat al dumnezeirii, sfinţindu-se neîncetat de harul Preasfântului Duh. Dacă ne vom referi la atributul dumnezeiesc al sfinţeniei, vom avea în vedere şi împărtăşirea acestuia în întreaga creaţie şi în primul rând oamenilor, aşa cum spune Mântuitorul: « Pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine Însumi, ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr» (Iona 17, 19). Mântuitorul se roagă Părintelui Ceresc ca să fim împărtăşiţi de aceeaşi sfinţenie pe care El doreşte să o reverse asupra tuturor oamenilor şi in care sunt cuprinse toate transformările interioare ale sufletului omenesc. Pentru că sfinţenia face din cele trecătoare, lucruri netrecătoare şi veşnice, face dintr-o materie stricăcioasă, lucru duhovnicesc, după cuvintele Sfântului Apostol Pavel: «Se seamănă (trupul) întru stricăciune, înviază întru nestricăciune. Se seamănă întru necinste, înviază întru slavă, se seamănă întru slăbiciune, înviază întru putere. Se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc» (I Corinteni 15, 42-44)”, a subliniat IPS Părinte Irineu.
       Paraclisul mitropolitan „Sfântul Ilie Tesviteanul” este aşezat nu departe de centrul istoric al oraşului Craiova, vizavi de sediul prefecturii. Veche ctitorie boierească, este a doua biserică de zid din Cetatea Băniei, construită după Catedrala mitropolitană „Sfântul Dumitru”, fiind ctitorită de vornicului Ilie Otetelişanu în jurul anului 1720. În testamentul său, descoperit ulterior la Mănăstirea Hurezi, boierul îşi numea ctitoria: „a mea dulce nădejde, biserica mea din Craiova“, lucru care fixează în timp existenţa bisericii, arătând totodată şi ataşamentul ctitorului faţă de ea.