15.06.2012 – Două programe şcolare la Religie, în dezbatere

Evenimente

 
Noile programe şcolare la disciplina religie pentru clasele I şi a II-a sunt puse spre dezbatere publică pentru două săptămâni pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), www.edu.ro, informează Ziarul Lumina.
Programele la religie pentru clasele I şi a II-a, elaborate de Comisia de lucru a Patriarhiei Române, au fost avizate de Institutul de Ştiinţe al Educaţiei din Bucureşti şi publicate pe pagina web a MECTS în ziua de marţi, 12 iunie 2012. ‘Aceste programe vor fi aprobate prin ordin de ministru. Structura celor două programe include competenţe generale, competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare, conţinuturi pentru dezvoltarea competenţelor specifice, însoţite de recomandări de abordare a acestora şi sugestii metodologice’, după cum ne-a declarat diac. George Jambore, inspector eparhial, Sectorul Teologic-educaţional al Patriarhiei Române.
Lista elementelor de conţinut este dezvoltată în jurul unor teme majore. Clasa I are ca temă majoră ‘Omul este cu Dumnezeu prin credinţă şi rugăciune’, structurată pe temele sau capitolele: ‘Omul este fiinţa care crede în Dumnezeu’; ‘Omul este fiinţa care se roagă lui Dumnezeu’ şi ‘Omul Îl întâlneşte pe Dumnezeu în biserică’. La acestea se adaugă două teme (capitole) dedicate marilor sărbători creştine: ‘Naşterea Domnului, în vers şi cântec’ şi ‘Învierea Domnului, în vers şi cântec’, după cum spune inspectorul eparhial.
Elevii din clasa a II-a vor cunoaşte că ‘Dumnezeu este iubire’. Capitolele acestei teme sunt: ‘Dumnezeu este Tatăl nostru iubitor’, ‘Omul este fiul iubitor al lui Dumnezeu’ şi ‘Oamenii îşi arată iubirea unii faţă de alţii’. Celor două mari sărbători le sunt dedicate două capitole axate pe tradiţii: ‘Crăciunul şi Anul Nou – tradiţii’ şi ‘Floriile, Paştile şi Rusaliile -tradiţii’, a mai spus diac. George Jambore.
Pe site se află şi programele celorlalte discipline la cele două clase. În anul şcolar 2013-2014, conform noului plan de învăţământ, doar clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a, clasa a V-a şi anul I al şcolii profesionale vor avea programe şcolare noi.