25.06.2012 – O nouă publicaţie sub egida Editurii „Mitropolia Olteniei”: Un volum academic închinat teologiei Sfântului Dionisie Areopagitul

Evenimente

 
De curând a văzut lumina tiparului cel de al treilea volum din Colecţia „Studia Theologica”, dedicat „Teologiei şi filosofiei Sfântului Dionisie Areopagitul”. Lucrarea a apărut la Editura „Mitropolia Olteniei”, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Acad, Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.  
       Iubitorii de teologie din Craiova şi nu numai, pot adăuga de săptămâna aceasta în biblioteca personală o nouă lucrare din Colecţia academică de studii „Studia Theologica”. Cu o tradiţie de trei ani în spate, prestigioasa publicaţie este girată de Facultatea de Teologie din Craiova şi poartă binecuvântarea IPS Părinte Irineu. Ultimul număr, cel de al treilea, a fost închinat Sfântului Dionisie Areopagitul. Subiectul ales a fost dezbătut în urmă cu doi ani la Mănăstirea Tismana, în cadrul unui simpozion naţional coordonat de prreot conf. univ. dr. Picu Ocoleanu, cadru didactic al Facultăţii de Teologie. Istorie şi Ştinţele Educaţiei din Craiova.
 
                        „Dionisie Areopagitul, Sfânt apostolic şi teolog contemporan”
 
       Cele două părţi (fiecare aşezate într-o carte distinctă: „Theologia – Mistica – Philosofia” şi „Theologia – Mistica – Homiletica – Historia”), însumând 398, respectiv 362 de pagini, sunt precedate de un studiu introductiv semnat de IPS Părinte Irineu. Într-o notă comparativă, Inalt Preasfinţia Sa aduce în actualitate o temă cu subiect incitant: „Dionisie Areopagitul, Sfânt apostolic şi teolog contemporan”. În acest sens, Mitropolitul Olteniei abordează în special dimensiunea mistică a gândirii sale, arătâdu-l ca pe un adevărat învăţător al celor care caută şi doresc mântuirea. În concepţi sa, nevoitorul, „înainte de a pătrunde în întunericul divin, trebuie să se purifice de patimi şi să depăşească limitele raţiunilor, cuvintelor, imaginilor celor văzute şi celor nevăzute. În acest popas mistic, descrierea lui Dumnezeu şi a îngerilor este prezentată prin două tipuri de simboluri, numite asemănătoare şi neasemănătoare. Simbolurile neasemănătare sunt antropomorfice şi paradoxale. Simbolurile asemănătoare Îl descriu pe Dumnezeu aşa cum este , potrivit atributelor divine”(pp. 10-11).
 
                                                 „Theologia – Mistica – Philosofia”
 
       Al doilea studiu este semnat de preot prof. univ. dr. Adrian Niculcea, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanţa. Tema prezentată dezvoltă „Receptarea diferită a gândirii Sfântului Dionisie – cauză majoră a actualei separaţii religioase dintre Orient şi Occident”. „În faţa unor mari provocări dictrinare” – notează pr. prof. Niculcea – „Ortodoxia obişnuieşte să-şi întoarcă faţa către marii ei mentori: Părinţii Bisericii . Părinţii au fost mari pentru că au găsit soluţii potrivite la problemele religioase ale vremii fiecăruia dintre ei, fotmulându-le în opere nemuritoare. Dar ei mai sunt mari şi pentru că mesajul lor îşi păstrează într-un fel actualitatea peste veacuri. Este cazul lui Dionisie la care putem găsi un răspuns, o argumentare chiar, la problema pe care am formulat-o mai sus” (pp. 21-22).
       Tot în prima parte a volumului putem răsfoi studiile semnate de: preot conf. univ. dr. Gheorghe Zamfir (Facultatea de Teologie din Craiova) – „Căile cunoaşterii lui Dumnezeu la Sfântul Dionisie Preudo-Areopagitul”, lect. univ. dr. Emanuel Cristian Cercel (Facultatea de Teologie din Craiova) – „Pedagogia morţii în ritualul înmormântării la Sfântul Dionisie Areopagitul şi în cel contemporan”, preot prof. univ. dr. Ion Popescu (Facultatea de Teologie din Piteşti)– „Mişcare sensibilitate şi complexitate în sistemul dionisian. Actualitatea gândirii dionisiene”, dr. Nicolae Turcanu (Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca) – „Sfântul Dionisie Areopagitul în contextul filosofiei postmetafizice” şi asist. univ. dr.  Adrian Boldişor (Facultatea de Teologie din Craiova) – „Coincidentia oppositorum de la Sfântul Dionisie Areopagitul la Mircea Eliade”
 
                                  „Theologia – Mistica – Homiletica – Historia”
 
       În cea de a doua parte a volumului, preot conf. univ. dr. Picu Ocoleanu, coordonatorul publicaţiei, a analizat principalele aspecte şi concepte ascetico-mistice desprinse din monahismul sirian. Astfel, sub genericul „Monahi, terapeuţi, ihidaya”, au fost dezvoltate principalele „probleme de genealogie a monahismului în Epistolele Sfântului Dionisie Areopagitul”. Într-o analiză atentă, părintele prof. Ocoleanu găseşte o foarte interesantă conexiune între terapie şi monahism. El aşează tendinţa de apropiere a celor doi termeni pe suportul unor expricaţii justificate mai ales din punct de vedere istoric: „Atât utilizarea termenului «terapeuţi», pentru a-i desemna pe monahi, cât şi maniera de a înţelege conceptul de «monah» însuşi, îl vădesc pe autorul Corpus-ului pseudo-areopagitic ca fiind dependent de istoricul bisericesc şi teologul Eusebiu al Cezareei Palestinei (sec. IV). La începutul secolului al IV-lea, acesta credea că poate identifica în «terapeuţii» evrei din tratatul «Despre contemplaţie» al lui Filon din Alexandria, pe monahii creştini, deja foarte răspândiţi la acea dată” (pp. 104-105).
       Dintre studiile publicate în partea a II-a a lucrării amintim: „Abordări discutabile ale problematicii pseudoareopagitice din teologia ortodoxă contemporană” – semnat de preot prof. univ. dr. Gheorghe Drăgulin, de la Facultatea de Teologie din Bucureşti, Sfântul Dionisie Areopagitul în teologia românească: o analiză critică – de dr. Ciprian Iulian Toroczkai, de la Facultatea de Teologie din Sibiu, „Teologia numirilor divine la Sfântul Dionisie Areopagitul şi problematica axiologicului în educaţia creştină” – semnat de preot lect. univ. dr. Adrian Ivan, de la Facultatea de Teologie din Craiova, „Sfântul Dionisie şi Ierotei în contextul hagiografic, omiletic, imnografic şi iconografic al sărbătorii Adormirii” – preot lect. univ. dr. Jan Nicolae, de la Facultatea de Teologie din Alba Iulia şi „Imperiul Bizantin de la Marcian la Iustinian. Aspecte politice şi religioase” – semnat de preot lect. univ. dr. Ion Rizea, de la Facultatea de Teologie din Craiova.
       Cel de al treilea volum din Colecţia „Studia Theologica” completează o serie de alte două apariţii editoriale închinate Sfântului Maxim Mărturisitorul (vol. I) şi Sfântului Grigoria Palama (vol. II). Vara aceasta, în perioada 25-27 iulie, ca o continuare a activităţilor academice, Arhiepiscopia Craiovei va organiza, cu binecuvântarea IPS Părinte Mitropolit Irineu, Simpozionul naţional cu tema „Teologie şi mistică în opera Sfântului Chiril al Alexandriei”.

(Diac. Ioniţă Apostolache)