26.06.2012 – O nouă specializare la Facultatea de Teologie din Craiova

Evenimente

 
Începând din anul universitar 2012 – 2013, Departamentul de Teologie din cadrul Facultăţii de Teologie, Istorie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din Craiova, are o nouă specializare: Arta Sacră. Tinerii care se vor înscrie şi vor absolvi această specializare vor putea activa ca restauratori pictură-bisericească.
      „Îi mulţumim lui Dumnezeu şi Înalt Preasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei, Mitropolitul Olteniei şi Decanul Facultăţii noastre de Teologie, pentru că s-a ostenit ca aici, în Oltenia, să existe o astfel de specializare. Se impunea acest lucru, pentru că tezaurul de patrimoniu bisericesc este foarte mare, iar în zonă nu există o Facultate de Arte. Tocmai de aceea, specializarea nou înfiinţată va fi canalizată spre perfecţionarea viitorilor restauratori”, a precizat pr. lect. univ. dr. Adrian Ivan, directorul Departamentului de Teologie, din cadrul Facultăţii de Teologie, Istorie şi Ştiinţele Educaţiei. Începând din toamnă, cei care se vor înscrie la această secţie vor avea parte de laboratoare moderne, dotate după ultimele standarde. „Intenţia noastră este să dezvoltăm relaţiile cu cât mai multe instituţii specializate în domeniu, astfel încât ceea ce se va întâmpla la Departamentul de Teologie din Craiova să fie de perspectivă”, a adăugat părintele prof. Adrian Ivan.
            Perioada de înscriere pentru specializarea Artă Sacră, din cadrul Facultăţii de Teologie, Istorie şi Ştiinţe ale Educaţiei, este 3-14 septembrie 2012. La data de 17 septembrie, candidaţii vor susţine un interviu, probă eliminatorie, în cadrul căruia vor fi verificate aptitudinile vocaţionale şi noţiunile generale la Catehism ortodox. Admiterea se face pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat.  Afişarea rezultatelor este programată pentru data de 18 septembrie. Pentru specializarea Artă Sacră există 8 locuri la forma de învăţământ de la buget şi 7 locuri la forma de învăţământ cu taxă. Pentru specializarea Teologie ortodoxă pastorală sunt disponibile 70 de locuri la forma de învăţământ buget şi 10 la cea cu taxă, interviul urmând să se desfăşoare în perioada 25-26 iulie. Pentru locurile rămase neocupate în sesiunea de vară, candidaţii se pot înscrie pentru sesiunea din toamnă, odată cu interviul programat la specializarea Artă Sacră.