30.06.2012 – Liturghie arhierească în Biserica de pe „Axa Brâncuşi”

Relatari
Biserica din municipiul Târgu Jiu, închinată Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, şi-a serbat vineri, 29 iunie, hramul. Sfânta Liturghie a fost oficiată cu acestprilej de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, alături de un sobor de preoţi şi diaconi.
Peste două sute de credincioşi gorjeni au înălţat rugăciune în Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Târgu Jiu, cu ocazia prăznuirii hramului. Bucuria acestora a fost sporită de prezenţa IPS Părinte Irineu care a slujit Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură.
Pildele credinţei şi mărturisirii martirice
Întâistătătorul Bisericii din Oltenia a vorbit la finalul slujbei religioase despre viaţa şi exemplul celor doi mari Apostoli ai Bisericii, adevărate pilde de credinţă pentru binecredincioşii creştini din toate timpurile şi din toate locurile. Totodată, IPS Părinte a subliniat dimensiunea misionară a activităţii celor doi sfinţi, fiecare mărturisindu-L pe Mântuitorul Hristos „până la marginile lumii”. „Ajuns la Roma ca să-L mărturisească pe Hristos, Sfântul Apostol Petru, la ceasul martiriului său, le-a cerut romanilor să fie răstignit cu capul în jos ca să privească spre ceruri. Dorinţa sa izvorăşte din smerenie. El cere acest lucru pentru a nu se asemăna Stăpânului Vieţii care a fost răstignit cu capul în sus pentru a privi spre noi păcătoşii. În viaţa sa Petru s-a socotit a fi un păcătos, asemenea fiecăruia dintre noi, şi, din nevoia de a privi spre ceruri, a cerut să fie răstignit cu capul în jos, făcându-se astfel martor, mărturisitor şi martir al învăţăturii evanghelice”, a spus IPS Părinte Mitropolit. În continuare, Inalt Preasfinţia Sa a precizat că la martiriul Sfântului Apostol Pavel, din trupul său nu a curs sânge, ci lapte, împlinindu-se astfel cuvintele pe care adesea le spunea învăţăceilor săi: „Cu lapte v-am hrănit, nu cu bucate, căci încă nu puteaţi mânca şi încă nici acum nu puteţi” (I Corinteni III, 3). „Sfântul Apostol Pavel a spus că temelia învăţăturii sale este Hristos cel înviat. Primind această încredinţare, Apostolul Pavel a trecut prin atâtea şi atâtea greutăţi şi suferinţe, de la fraţii cei răi şi mincinoşi. Dacă vom citi epistolele sale vom putea vedea râvna lui de apostol care nu are odihnă, din dorinţa de a cuceri lumea pentru Hristos şi pentru Evanghelia Sa, ajungând să spună: «Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte întru mine» (Gal. II, 20). El a demonstrat prin martiriul său că este plin de laptele credinţei pentru noi, pruncii Bisericii, care de fiecare dată, ascultând cuvintele lui, ne hrănim cu laptele duhovnicesc pentru a creşte şi a ajunge la deplinătatea vârstei «bărbatului desîvârşit»”, a mai spus IPS Părinte Mitropolit.
Biserica „Sfinţii Apostoli”, file de istorie
Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Târgu Jiu a fost sfinţită în anul 1937. Forma sfântului locaş a fost una inedită, după modelul Mausoleului de la Mărăşeşti. Valoarea monumentală a bisericii este dată de aşezarea ei, pe „Axa Brâncuşi”: Masa Tăcerii, Poarta Sărutului, Coloana Infinitului. Valoarea erhitecturală este sporită prin catapeteasma, amvonul, cafasul şi mobilierul sculptat în stejar afunat de către specialistul Ioan Keleş din Bucureşti şi Fabrica «Tadici-Alexandra» din Târgu Jiu, precum şi prin pictura în frescă, executată în stil neobizantin cu peniţă de aur de pictorul Iosif Keber. Amintirea marelui sculptor gorjean Constantin Brâncuşi, cel care a militat pentru ridicarea sfântului locaş, este păstrată şi astăzi la loc de cinste, sub cupola Bisericii „Sfinţii Apostoli”. Astfel, în semn de omagiu pentru „marele gorjean”, mânerele de la uşile principale de intrare în biserică au avut ca model „Pasărea Măiastră”, lucrarea cu renume în creaţia artistică brâncuşiană.

Biserica din municipiul Târgu Jiu, închinată Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, şi-a serbat vineri, 29 iunie, hramul. Sfânta Liturghie a fost oficiată cu acestprilej de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, alături de un sobor de preoţi şi diaconi.
Peste două sute de credincioşi gorjeni au înălţat rugăciune în Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Târgu Jiu, cu ocazia prăznuirii hramului. Bucuria acestora a fost sporită de prezenţa IPS Părinte Irineu care a slujit Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură.
Pildele credinţei şi mărturisirii martirice       Întâistătătorul Bisericii din Oltenia a vorbit la finalul slujbei religioase despre viaţa şi exemplul celor doi mari Apostoli ai Bisericii, adevărate pilde de credinţă pentru binecredincioşii creştini din toate timpurile şi din toate locurile. Totodată, IPS Părinte a subliniat dimensiunea misionară a activităţii celor doi sfinţi, fiecare mărturisindu-L pe Mântuitorul Hristos „până la marginile lumii”. „Ajuns la Roma ca să-L mărturisească pe Hristos, Sfântul Apostol Petru, la ceasul martiriului său, le-a cerut romanilor să fie răstignit cu capul în jos ca să privească spre ceruri. Dorinţa sa izvorăşte din smerenie. El cere acest lucru pentru a nu se asemăna Stăpânului Vieţii care a fost răstignit cu capul în sus pentru a privi spre noi păcătoşii. În viaţa sa Petru s-a socotit a fi un păcătos, asemenea fiecăruia dintre noi, şi, din nevoia de a privi spre ceruri, a cerut să fie răstignit cu capul în jos, făcându-se astfel martor, mărturisitor şi martir al învăţăturii evanghelice”, a spus IPS Părinte Mitropolit. În continuare, Inalt Preasfinţia Sa a precizat că la martiriul Sfântului Apostol Pavel, din trupul său nu a curs sânge, ci lapte, împlinindu-se astfel cuvintele pe care adesea le spunea învăţăceilor săi: „Cu lapte v-am hrănit, nu cu bucate, căci încă nu puteaţi mânca şi încă nici acum nu puteţi” (I Corinteni III, 3). „Sfântul Apostol Pavel a spus că temelia învăţăturii sale este Hristos cel înviat. Primind această încredinţare, Apostolul Pavel a trecut prin atâtea şi atâtea greutăţi şi suferinţe, de la fraţii cei răi şi mincinoşi. Dacă vom citi epistolele sale vom putea vedea râvna lui de apostol care nu are odihnă, din dorinţa de a cuceri lumea pentru Hristos şi pentru Evanghelia Sa, ajungând să spună: «Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte întru mine» (Gal. II, 20). El a demonstrat prin martiriul său că este plin de laptele credinţei pentru noi, pruncii Bisericii, care de fiecare dată, ascultând cuvintele lui, ne hrănim cu laptele duhovnicesc pentru a creşte şi a ajunge la deplinătatea vârstei «bărbatului desîvârşit»”, a mai spus IPS Părinte Mitropolit.
Biserica „Sfinţii Apostoli”, file de istorie       Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Târgu Jiu a fost sfinţită în anul 1937. Forma sfântului locaş a fost una inedită, după modelul Mausoleului de la Mărăşeşti. Valoarea monumentală a bisericii este dată de aşezarea ei, pe „Axa Brâncuşi”: Masa Tăcerii, Poarta Sărutului, Coloana Infinitului. Valoarea erhitecturală este sporită prin catapeteasma, amvonul, cafasul şi mobilierul sculptat în stejar afunat de către specialistul Ioan Keleş din Bucureşti şi Fabrica «Tadici-Alexandra» din Târgu Jiu, precum şi prin pictura în frescă, executată în stil neobizantin cu peniţă de aur de pictorul Iosif Keber. Amintirea marelui sculptor gorjean Constantin Brâncuşi, cel care a militat pentru ridicarea sfântului locaş, este păstrată şi astăzi la loc de cinste, sub cupola Bisericii „Sfinţii Apostoli”. Astfel, în semn de omagiu pentru „marele gorjean”, mânerele de la uşile principale de intrare în biserică au avut ca model „Pasărea Măiastră”, lucrarea cu renume în creaţia artistică brâncuşiană.