16.07.2012 – Duminica a VI-a după Rusalii, la Catedrala mitropolitană „Sfântul Dumitru” din Craiova”

Relatari
Catedrala mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitire, Izvorâtorul de Mir” din Craiova a primit ieri, în Duminica a VI – a după Rusalii, vizita Înalt Preasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care a oficiat slujba Sfintei Liturghii, alături de un numeros sobor de preoţi şi diaconi. Răpunsurile la strană au fost date de Grupul psaltic al Catedralei mitropolitane condus de prof. Victor Şapcă
Păcatul este un ecou al trecutului
La finalul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Mitropolit Irineu a tâlcuit pericopa evanghelică a zilei (Matei 9, 1-18), vorbind celor prezenţi despre sensul mistic al vindecării în Hristos. „În sufletul şi în viaţa noastră se află, fie vitutea ca o dulceaţă, ca o pregustare a Împărăţiei Cerurilor, fie amărăciunea păcatului. Sfinţii Părinţi spun despre păcat că este dătător şi aducător de boală pentru că-l dirijează pe om spre dulceaţa lucrurilor trecătoare, făcându-l permanent să locuiască în trecut. Pornind de aici, putem spune că păcatul este un ecou al trecutului, un ţăruş care îl ţine pe om ancorat în trecut, împiedicându-l în creşterea duhovnicească. Sfântul Evanghelit Matei ne spune despre bolnavul din Evanghelia de astăzi că era slăbănog. Neputinţa sa era cu adevărat efectul bolilor sufleteşti. El suferea mai întâi cu sufletul său, suferinţa fiind mai apoi preluată şi de trup. Vindecarea lui vine prin părere de rău faţă de ceea ce a făcut în viaţă. De la el învăţăm ce înseamnă adevărata pocăinţă. Cel care regretă păcatele sale se întoarce în trecut pentru a-şi cerceta rănile făcute cu  gândul, cu fapta sau cu lucrul, luându-L totdeauna în suflet pe Dumnezeu. Regretul omului care se pocăieşte înseamnă mai întâi de toate umilinţă, căci spune Psalmistul: «Inima frântă şi smerită, Dumnezeu nu o va urgisi» (Psalmul 50, 18). Iată cum şi bolnavul din Evanghelia de astăzi se roagă Domnului pentru iertarea păcatelor sale. Răspunsul Mântuitorului nu se lasă aşteptat şi-i aduce acestuia tămăduirea sufletească şi trupească: «Îndrăzneşte, fiule! Iertate sunt păcatele tale!» (Matei 9, 3)”, a conchis Mitropolitul Olteniei.
În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Simion – Leonard Cărăuşu a fost hirotonit preot pe seama Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, din Parohia Sohodol, judeţul Gorj.                                              (Diacon Ioniţă Apostolache)