27.07.2012 – IPS Părinte Mitropolit Irineu a sărbătorit astăzi patru ani de la întronizare: Slujbă arhierească la Catedrala mitropolitană din Craiova

Relatari

 
Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu a împlinit astăzi, 27 iulie 2012, patru ani de arhipăstorire în demnitatea de Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei. Momentul a fost marcat prin săvârşirea Sfintei Liturghii la Catedrala mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Craiova, de un numeros sobor de preoţi şi diaconi, în frunte cu IPS Părinte Mitropolit.

Patru ani de slujire arhierească ca Mitropolit al Olteniei

       La finalul Sfintei Liturghii, IPS Irineu a vorbit despre viaţa şi minunile Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, a cărui pomenire a fost săvârşită în această zi. Totodată, IPS Părinte a ţinut să le mulţumească tuturor pentru bucuria împărtăşită şi pentru împreuna rugăciune săvârşită, asigurându-i de toată dragostea şi purtarea sa de grijă.
       În decursul celor patru ani de arhipăstorire, IPS Părinte Irineu a fost permanent alături de poporul cel binecredincios din Mitropolia Olteniei. A sfinţit sute de locaşuri de închinare, a temeluit aşezăminte sociale, a iniţiat diverse programe şi activităţi cu caracter filantropic, menite să aline suferinţa celor din închisori, a copiilor orfani sau femeilor văduve. Activitatea culturală pe tărâm universitar şi preuniversitar a cunoscut în această perioadă o vizibilă creştere calitativă. În acest context, amintim că IPS Părinte Irineu, din postura de Decan al Facultăţii de Teologie din Craiova, a pus bazele primei Şcoli doctorale de teologie din istoria Bisericii oltene. În fiecare demers, Înalt Preasfinţitul Părintele nostru Mitropolit s-a călăuzit după învăţăturile Sfintei Scripturi, totdeauna urmând cuvântul Mântuitorului, care spune: „ Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii” (Ioan 13, 34-35).

Repere biografice

       IPS Părinte Irineu s-a născut la data de 16 noiembrie 1957, în localitatea vâlceană Peştişani. A primit la botez numele de Ion. În anul 1974 a fost primit ca frate la Mănăstirea Frăsinei, din judeţul Vâlcea. În anul 1975 s-a înscris la cursurile Seminarului Teologic “Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova. În perioada 1981-1985 a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar de la Bucureşti, pe care le-a încheiat prin susţinerea tezei de licenţă cu titlul “Cunoaşterea lui Dumnezeu şi ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nyssa”. După finalizarea studiilor universitare, a îmbrăcat haina monahală, fiind hirotonit ierodiacon (1985) şi ieromonah (1986).
       În anul 1985 a fost admis la Şcoala doctorală a Institutului Teologic din Bucureşti, optând pentru disciplina Patrologie. Tema lucrării a fost „Politica religioasă a împăratului Iustinian”, sub coordonarea pr. prof. dr. Ştefan Alexe. După ce, timp de un an de zile (1986-1987), a urmat cursuri de limbă şi literatură franceză în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Grenoble, şi-a continuat studiile doctorale pe specialitatea Teologie Dogmatică la Institutul Teologic Ortodox “Saint Serge” din Paris (1987-1990). În urma susţinerii tezei cu titlul “La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand”, elaborată sub coordonarea ştiinţifică a cunoscutului profesor Boris Bobrinskoy, a fost învestit de comisia doctorală cu titlul de doctor în teologie, obţinând calificativul “magna cum laude”. În paralel, a urmat şi cursuri de limba engleză la Londra (1989-1990), precum şi de arheologie biblică la Institutul de Arheologie Biblică din Tantur – Ierusalim (1990-1991). Între anii 1990 şi 1991, a predat istoria Bisericii Universale la Institutul Teologic “Saint Serge” din Paris.
       La 6 septembrie 1991, a fost rânduit, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca Arhiereu-vicar al Episcopiei Râmnicului, primind titulatura de “Slătineanul”. A fost învestit ca Episcop prin Decretul nr. 77 din 6 septembrie 1991 al preşedintelui României, fiind hirotonit la 6 octombrie 1991. Din anul 2000, a fost ales ca referent pentru manuale de religie din cadrul Comisiei teologice şi liturgice a Sfântului Sinod, iar din 2003 îndeplineşte funcţia de secretar al Comisiei speciale pentru canonizarea sfinţilor români. Din anul 1991, a predat la Facultatea de Teologie a Universităţii din Craiova, mai întâi ca profesor suplinitor la Catedra de Istoria culturii şi civilizaţiei bizantine (1991-1994), venit prin transfer de la Institutul Teologic “Sfântul Serghie” din Paris. În 1994 a devenit titularul Catedrei de Teologie dogmatică şi morală (1994-1997), apoi, conducătorul acesteia (1997) şi al Catedrei Sistematico-practice (2004-2008). Din anul 2008, IPS Părinte este decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul aceleiaşi instituţii (din 24 ianuarie 2008). În perioada 1999-2001, a activat pe postul de profesor de teologie morală la Facultatea de Teologie “Andrei Şaguna” din Sibiu.
       În perioada 2002-2005, IPS Irineu a urmat cursurile doctorale din cadrul Facultăţii de Drept “Nicolae Titulescu” din Craiova, obţinând în anul 2005 titlul de doctor în Drept Civil, cu teza “Raportul dintre preceptele morale creştine şi normele juridice”, elaborată sub coordonarea ştiinţifică a acad. prof. dr. Ion Dogaru, cu calificativul “magna cum laude”. Pe tot parcursul activităţii universitare de până acum, a scris numeroase cărţi, studii, articole şi traduceri. La data de 22 noiembrie, 2010, IPS Părinte Mitropolit Irineu a fost ales membru de onoare al Academiei Române.

                       Mitropolit al Olteniei şi Arhiepiscop al Craiovei 
          Data de 8 iulie 2008 s-a dovedit providenţială pentru poporul cel binecredincios din părţile Oltenei, IPS Irineu fiind rânduit, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pentru a fi Întâistătător al credincioşilor în mijlocul cărora a crescut şi s-a format. La data de 27 iulie 2008, Catedrala Mitropolitană « Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir » din Craiova a devenit neîncăpătoare pentru numărul mare al credincioşilor care au venit să-l întâmpine pe noul lor Arhipăstor, solemnitatea de instalare având loc în prezenţa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
     Glasul nostru, al clericilor, monahilor, monahiilor şi credincioşilor din Mitropolia Olteniei, se înalţă astăzi într-o singură rugăciune către Tronul Preasfintei Treimi, pentru sănătatea, îndelungă petrecerea şi întărirea Arhipăstorului nostru, spre cinstea Sfintei Biserici Oltene şi a noastră mântuire. 

      Să ne trăiţi întru mulţi şi fericiţi ani Înalt Preasfinţite Părinte Mitropolit!

 

(Biroul de presă al Arhiepiscopiei Craiovei)