12.08.2012 – Catedrala mitropolitană din Craiova în haine de sărbătoare: Slujbă arhierească şi procesiune cu sfinte moaşte de praznicul Sfântului Nifon

Relatari

 
De peste 60 de ani, la 11 august, Catedrala mitropolitană „Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir” din Craiova îmbracă haine de sărbătoare pentru a-l cinsti aşa cum se cuvine pe Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale cărui cinstite moaşte (capul şi mâna dreaptă), sunt adăpostite în acest sfânt locaş.  Şi anul acesta, sute de credincioşi din Cetatea Băniei şi împrejurimi s-au închinat şi au sărutat racla cu sfinte moaşte, înălţând rugăciuni împreună cu preoţii la Sfântul Nifon.

 
         Momentele liturgice închinate Sfântului Nifon au debutat în seara zilei de vineri, 10 august, prin săvârşirea Vecerniei unită cu Litia şi a Acatistului Sfântului Nifon, urmate de o procesiune în jurul Catedralei mitropolitane cu moaştele Sfântului Nifon, Sfinţilor Serghie şi Vah şi ale Sfintei Muceniţe Tatiana. Sîmbătă, 11 august, în ziua praznicului,  slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un numeros sobor de preoţi şi diaconi. 

 
       La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei le-a vorbit credincioşilor prezenţi despre viaţa şi activitatea pastoral misionară a Sfântului Ierarh Nifon, subliniind modelul de credinţă şi sfinţenie pe care acesta îl reprezintă pentru credincioşii creştini ortodocşi.  „Cei care aţi venit la praznicul Sfântului Ierarh Nifon veţi pleca acasă mai bogaţi din punct de vedere spiritual, pentru că această sărbătoare este ca o mare de lumină, o sursă de energie care ne conduce pe calea Vieţii şi a Adevărului. Prin sărutarea sfintelor moaşte noi primim puteri dătătoare de viaţă şi lumină şi simţim cum însăşi simţirea noastră se sfinţeşte. Pentru că moaştele sfinţilor nu sunt simple rămăşiţe pământeşti cum le consideră unii, ci sunt puteri ale lui Dumnezeu sălăşluite în materia pământului. Pe de altă parte, acest praznic ne aduce în faţă modelul de viaţă, evlavie şi credinţă reprezentat pentru noi de Sfântul Nifon. În fapt noi toţi suntem chemaţi să urmăm acest model de viaţă, toţi suntem chemaţi la sfinţenie. Acesta este scopul suprem al vieţii noastre. Să-L avem permanent în sufletele şi inimile noastre pe Dumnezeu, să-L lăsăm să lucreze mântuirea noastră. Să însetăm permanent de Dumnezeu, pentru că El ne-a spus: Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi (Matei 11, 28). Ceea ce înseamnă că fiecăruia dintre noi ne este dat un drum spre mântuire. Iar prin cinstirea Sfântului Nifon, aducem preamărire lui Dumnezeu şi îL rugăm să primească rugăciunile noastre, să ne sfinţească şi să ne ajute să devenim moştenitori ai Împărăţiei Sale cereşti, a încheiat IPS Irineu.
             Apărător al credinţei ortodoxe şi organizator al vieţii bisericeşti    
       Sfântul Nifon a fost un adevărat apărător al credinţei creştin ortodoxe sub stăpânirea musulmană a acelor timpuri. A fost, de asemenea, un apărător al canoanelor şi rânduielilor bisericeşti de la care nu a abdicat niciodată, fapt pentru care a şi fost depus din scaunul de Patriarh al Constantinopolului de mai multe ori. A fost chemat în Ţara Românească pentru organizarea Bisericii în  timpul domniei lui Radu cel Mare(1496 – 1508). În anul 1503 a convocat Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe din Ţara Românească şi a înfiinţat Episcopiile Râmnicului şi Buzăului. După un conflict cu domnitorul român, se retrage la Sfântul Munte Athos de unde pleacă la Domnul, la 11 august 1508.  În anul 1517, moaştele sale au fost aduse în Ţara Românească de domnitorul Neagoe Basarab, fost fiu duhovnicesc al acestuia, care a dorit în acest fel să se şteargă nedreptatea făcută de înaintaşul său. După terminarea construirii Catedralei de la Curtea de Argeş, Neagoe a cerut ierarhilor ţării ca Mitropolitul Nifon să fie trecut în rândul sfinţilor, pomenirea lui urmând a se face la 11 august a fiecărui an. Aceasta a fost în fapt prima canonizare a unui sfânt săvârşită pe teritoriul ţării noastre. Drept mulţumire, călugării din Sfântul Munte Athos au dăruit lui Neagoe Basarab capul şi o mână a Sfântului Nifon, moaşte care au fost aduse de acesta la Curtea de Argeş. După ridicarea Craiovei la rang de Arhiepiscopie şi Mitropolie, în anul 1949, în vremea vrednicului de pomenire Mitropolit Firmilian al Olteniei, sfintele moaşte au fost aduse la Catedrala mitropolitană „Sfântul Dumitru” din Craiova, acolo unde se găsesc şi astăzi. 

(Gheorghe Cioiu)