17.08.2012 – Sărbătoarea Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor:Praznicul Sfinţilor Martiri Brâncoveni

Relatari

 
Episcopia Slatinei şi Romanaţilor şi-a sărbătorit joi, 16 august Ocrotitorii spirituali. Evenimentul a fost marcat la ctitoria domnească a familiei Brâncovenilor, prin oficierea Sfintei Liturghii în sobor de arhierei, preoţi şi diaconi. 
       La ceas de aleasă prăznuire, sute de credincioşi din toate părţile Olteniei au trecut pragul Mănăstirii  „Brâncoveni” din judeţul Olt, pentru a înălţa rugăciuni de laudă în cinstea Sfinţilor care s-au mucenicit pentru credinţa ortodoxă: Domnitorul Constantin Brâncoveanu, laolaltă cu cei patru fii ai săi Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi cu binecredinciosul sfetnic Ianache.

 
      Sărbătoarea a început de miercuri seara cu slujba de Priveghere. A doua zi, preoţii slujitori au oficiat Acatistul Sfinţilor Brâncoveni. La Sfânta Liturghie au participat şase arhierei, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, Preasfinţitul Părinte Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei şi Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Românilor din Europa de Nord.  

 
                  „S-a arătat preocupat de credinţa ortodoxă prin tot ce a făcut” 
      Cuvântul de învăţătură a fost rostit de IPS Părinte Mitropolit Irineu care a subliniat jertfa mucenicească şi credinţa Sfinţilor Martiri Brâncoveni. „Sfântul Domnitor Constantin Brâncoveanu a trăit creştineşte şi a iubit pe Maica lui Dumnezeu. S-a rugat întotdeauna către dânsa să-L ajute şi aşa se face că Mântuitorul Hristos l-a chemat la ceruri în data de 15 august, ziua de prăznuire a Adormirii Preacuratei Maicii Sale. În timp ce aici, pe pământul ţării noastre, creştinii cinsteau această sărbătoare, el îşi dădea sfârşitul creştinesc neînfruntat la Constantinopol şi punea răspuns bun la Înfricoşătoarea Judecată a lui Hristos. Cele ce auzise la Sfintele Liturghii le-a pus în practică în ceasul muceniciei sale, înaintea oamenilor, arătându-se ca un diamant tare ce sfarmă orice ispită de la cei necredincioşi. Cu adevărat, fericit este sufletul său şi al copiilor săi, căci astăzi se sălăşluiesc cu toţii în Împărăţia lui Dumnezeu! Nu trebuie însă să credem că evlavia Sfântului Constantin Brâncoveanu a început în temniţele musulmane, la Constantinopol, ci toată viaţa a fost un credincios adevărat. S-a arătat preocupat de credinţa ortodoxă prin tot ce a făcut. Mănăstirile sale, bisericile pe care le-a ctitorit, toate acestea l-ea ridicat la cel mai înat vârf al credinţei creştine: mucenicia”.
       În continuare, Mitropolitul Olteniei a explicat dimensiunea mistică a muceniciei, arătând că: „este similară cu mântuirea, după gândirea primilor creştini care vedeau în Crucea Mântuitorului semnul Izbăvirii şi al mântuirii. Ei făceau deosebire între omul păcătos care se îngrijeşte doar de lumea aceasta şi omul credincios care priveşte spre cele înalte, spre Împărăţia Cerurilor. Mucenicul nu urăşte lumea şi nici nu vrea să arate că se leapădă de ea dintr-o dorinţă de a-i impresiona pe ceilalţi. El îşi caută locul dincolo de ceea ce este pământesc, tânjind permanent să ajungă la starea cea dintâi, cea «după chipul Creatorului Său»”.
 
             Gramate de mulţumire pentru binefăcătorii sfintelor locaşuri oltene
       La final, Preasfinţitul Părinte Sebastian a mulţumit tuturor pentru prezenţă şi împreună rugăciune. „Se cuvine să aducem slavă lui Dumnezeu pentru ziua aceasta sfântă. Iată că, după Adormirea Maicii Domnului, sărbătoara de astăzi este una cu totul specială mai ales pentru noi, cei din Episcopia Slatinei şi Romanaţilor, întrucât îi prăznuim pe ocrotitorii eparhiei noastre. Mulţumim toturor pentru participarea şi implicarea în organizarea acestui deosebit eveniment”, a spus PS Părinte. Pentru ajutorul acordat mai multor locaşuri de cult din judeţul Olt, mai multe persoane au primit Gramate de mulţumire din partea Centrului eparhial al Episcopiei Slatinei.
       Manifestările dedicate Sfinţilor Brâncoveni în Episcopia Slatinei şi Romanaţilor au continuat în după amiaza zilei, în amfiteatrul Primăriei oraşului Balş,  cu o sesiune de comunicări despre viaţa şi jertfa Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu, urmată de un program muzical – artistic.

(Pr. Lucian Ducă, Diac. Ioniţă Apostolache)