22.08.2012 – Examen de capacitate preoţească în Mitropolia Olteniei

Evenimente

 
Mitropolia Olteniei organizează în zilele de 3 şi 4 septembrie  2012, examen de capacitate preoţească pentru absolvenţii de studii teologice universitare. Probele de examen vor fi susţinute la sediul Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Craiovei, str. Mitropolit Firmilian, nr. 3.
        Examenul va începe luni, 3 septembrie, ora 09.00, printr-o evaluare scrisă a tuturor candidaţilor la Teologie Dogmatică, Misiologie şi Administraţie Parohială. În partea a doua a zilei, de la ora 15.00, candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor  vor susţine proba orală la Teologie liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică bisericească. Marţi,  4  septembrie, candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei vor participa la evaluarea orală. Lucrările vor fi examinate de o comisie formată din profesori de la Facultatea de Teologie din Craiova.
       Dosarele de înscriere vor fi depuse, în perioada 27 – 30 august, la Centrul eparhial din Craiova, în cadrul Sectorului Cultural. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie absolvenţi de studii universitare, specializarea teologie-pastorală, să fie fii duhovniceşti ai eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei şi să aibă binecuvântarea chiriarhului locului. Media generală de promovare a examenului de capacitate preoţească este de minim şapte. Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot să solicite, timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, ei trebuie să repete examenul de capacitate.
Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:

  • Cerere către Înalt Preasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, pentru înscrierea la examen;
  • Binecuvântarea ierarhului de care aparţine candidatul;
  • Recomandarea preotului duhovnic;
  • Copii de pe documentele de studii: diplomă (adeverinţă) de licenţă şi foaia matricolă de la Facultatea de Teologie;
  • Cartea de identitate;
  • Adeverinţă medicală;
  • Curriculum vitae;
  • Cazier judiciar;
  • Dovadă de la Centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie.   

(Gheorghe Cioiu)