30.08.2012 – Praznicul „Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul” la Mănăstirea Cămărăşasca: „În jertfa sa Sfântul Ioan nu dispreţuieşte lumea, ci doreşte să o facă mai bună”

Relatari

 
În ziua de prăznuire a „Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul”, Mănăstirera Cămărăşasca, din Protoieria Târgu-Cărbuneşti, judeţul Gorj, şi-a serbat hramul. Cu acest prilej, câteva sute de credincioşi au participat la Sfânta Liturghie, oficiată de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi.

 
            La finalul slujbei, IPS Părinte Mitropolit a vorbit credincioşilor despre viaţa curată şi plină de har a Sfântului Ioan Botezătorul, cel care „s-a învrednicit să dezlege cureaua încălţămintelor Mântuitorului Hristos”. IPS Părinte a arătat în acest sens că „cel mai mare dintre proorocii Vechiului Testament” a rămas în Biserica noastră ca exemplu de credinţă şi jertfelnicie în slujirea Adevărului. „Învăţătura Sfântului Ioan Botezătorul este cutremurătoare. Cuvântul său nivelează totul. Prin ceea ce spune, el pregăteşte Împărăţia lui Dumnezeu, care nu este din lumea aceasta. De aceea, atunci când vorbeşte, inimile se deschid, oamenii înţeleg, se pocăiesc, se îndreaptă, se spală de păcate, căci gura sa spune «eu vă bozez cu apă, dar Cel Care vine după mine vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc»”, a spus IPS Părinte. Tot în acest sens, Mitropolitul Olteniei a arătat şi dimensiunea martirică a vieţii Sfântului Ioan Botezătorul care, înfierând păcatul desfrânării, a primit cununa muceniciei şi Împărăţia Cerurilor. „Prin Sfântul Ioan Botezătorul luăm act de o jertfă cu totul aparte, o jertfă a propriei fiinţe, o jertfă personală, o jertfă martirică. Putem spune chiar că el deschide şirul lung al mucenicilor care s-au jertfit pentru Împărăţia Cerurilor. În jertfa sa el nu dispreţuieşte lumea, ci doreşte să o facă mai bună. Vrea să ne arate că dincolo de nedreptăţile acestei existenţe, se află fericirea cea veşnici a Împărăţiei lui Dumnezeu. Acesta este sensul sărbătorii de astăzi. Jertfa sa este totodată o dovadă vie a faptului că sfinţii trec dincolo de moarte. Nimeni să nu creadă că dacă Irod i-a tăiat capul, Sfântul Ioan a pierdut existenţa totală, căci sufletul său s-a aşezat în ceruri, lângă scaunul Stăpânului său, aşa cum vedem din icoana Deisis”, a conchis IPS Părinte Mitropolit.

 
            După cuvântul de învăţătură, IPS Părinte Irineu, preoţii şi diaconii slujitori au oficiat slujba Parastasului pentru ctitorii, ostenitorii şi benefăcătorii cinstitului aşezământ monahal, care s-au mutat la viaţa veşnică. Răspunsurile la strană au fost date de membrii Grupului psaltic al Catedralei „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova. La final, toţi cei prezenţi au luat parte la tradiţionala agapă frăţească.

 

(Diac. Ioniţă Apostolache)