03.09.2012 – Sesiune de admitere, la Facultatea de Teologie din Craiova

Evenimente
De astăzi au început înscrierile pentru secţiile Master şi Artă Sacră (studii licenţă) din cadrul Facultăţii de Teologie, Istorie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii din Craiova. Au fost scoase la concurs 35 de locuri pentru studiile masterale (20 pentru specializarea „Misiune şi pastoraţie” şi 15 pentru „Comunicarea socială a Bisericii”), 15 locuri pentru specializarea Artă Sacră – studii licenţă (8 bugetate şi 7 la forma cu taxă) şi 5 locuri pentru secţia de „Teologie pastorală” – studii licenţă, pentru candidaţii la a doua facultate.
Perioada de depunere a dosarelor este 3-13 septembrie. Candidaţii pe locurile de Masterat vor susţine un interviu oral pe teme prestabilite, afişate în programa de admitere, în data de 17 septembrie. Nota acestui examen va fi cumulată cu media examenului de licenţă. Examenul pentru ocuparea locurilor de la „Artă sacră”, va consta în susţinerea unei probe practice cu caracter eliminatriu, la disciplina „Studiul desenului”. Proba se va desfăşura prin realizarea unei naturi statice stabilite de comisie şi executate în tehnica creion sau cărbune, pe suport de hârtie albă cu dimensiunea 50/70 cm. În acest scop, fiecare candidat va avea asupra lui următoarele materiale: planşetă (din lemn sau placaj) de dimensiunea foii de hârtie 50/70 cm, creion, cărbune, gumă, ascuţitoare şi bandă adezivă. (vezi linkul:  http://teologie.central.ucv.ro/images/files/2012_admitereseptembrieteologie%20licentamaster%201.pdf. ). Cei declaraţi admişi la examenul practic vor fi departajaţi prin media de la Bacalaureat.

(Diac. Ioniţă Apostolache)