10.09.2012 – Liturghii arhiereşti în Arhiepiscopia Craiovei: Mănăstirile Logreşti şi Maglavit, la ceas de sărbătoare

Relatari

 
Sărbătorile închinate Naşterii Maicii Domnului şi Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, prăznuite în la sfârşitul săptămânii trecute, au adunat sute de credincioşi în bisericile şi aşezămintele monahale din Arhiepiscopia Craiovei. cu acest prilej, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a slujit la hramurile Mănăstirilor Maglavit şi Târgu Logreşti, din judeţele Dolj şi Gorj.

 
Primele două mari sărbători de la începutul noului an bisericesc sunt închinate, după rânduiala Bisericii noastre Ortodoxe, Naşterii Maicii Domnului şi Sfinţilor Ioachim şi Ana, , prăznuite la data de 8 şi respectiv 9 septembrie. Cu acest prilej, după tradiţia Bisericii Oltene, paşii pelerinilor caută spre Mănăstirile Maglavit şi Logreşti, două dintre cele mai importante aşezăminte monahale din Arhiepiscopia Craiovei.
 
Hramul Mănăstirii Logreşti
Praznicul Sfinţilor Ioachim şi Ana, cinstit anul aceasta în prima Duminică de dinaintea Înălţării Sfintei Cruci, a adunat câteva sute de credincioşi la hramul Mănăstirii Logreşti. Sărbătoarea a început din seara zilei de 8 septembrie, prin slujba Vecerniei, Litia şi Privegherea. În cea de a doua zi, la primele ore ale dimineţii preoţii slujitori au oficiat Acatistul Sfinţilor. Programul liturgic a continuat prin slujba de resfinţire a bisericii mănăstirii, oficiată de IPS Părinte Irineu, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi. A urmat Sfânta Liturghie, săvârşită în altarul de vară al mănăstirii.  

 
„Sărbătoarea familiei creştine”
La final, IPS Părinte Mitropolit a vorbit despre viaţa curată şi plină de har a Sfinţilor Ioachim şi Ana, arătându-i ca pilde de urmat în existenţa celor care nădejduiesc spre dobândirea Împărăţiei celei veşnice. „Prăznuirea Sfinţilor Ioachim şi Ana este sărbătoarea familiei creştine. Ei sunt modele pentru toţi cei de astăzi, pentru taţi, mame şi copiii laolaltă. De la ei învăţăm despre felul cum trebuie să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. La ei aleargă cei ce sunt proaspăt căsătoriţi, rugându-i să dobândească prunci sănătoşi şi bunăstare în familie. În Sfântul Ioachim, bărbaţii îşi găsesc reazimul, pe cel care se poate ruga pentru ei. El este cel care insistă înaintea lui Dumnezeu, luptându-se cu propria fire pentru dobândirea de urmaşi. Dumnezeu nu-i împlineşte deîndată rugăciunea, nu pentru că ar fi nevrednic, ci pentru a-l arăta ca exemplu desăvârşit de stăruinţă şi sfinţenie. Pe de altă parte, Sfânta Ana arată cum trebuie să fie o soţie înaintea soţului ei, în consens şi armonie de cuvânt şi faptă. Ea este aceea care, împreună cu Sfântul Ioachim, crede că Dumnezeu este Atotputernic şi făcător al tuturor lucrurilor, la El nimic neputând fi cu neputinţă”, a spus IPS Părinte.
            În cadrul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Mitropolit a hirotonit întru preot pe diaconul Marin Băjău, pe seama Parohiei Rasnic, din Protoieria Craiova Nord, judeţul Dolj şi întru diacon pe tânărul teolog Dumitru Biţa.
            Pentru osteneala depusă la lucrările de restaurare a sfântului locaş de închinare, monahia Fevronia, stareţa Mănăstirii Logreşti, a fost ridicată la rangul de savroforă. Colaboratorii şi toţi cei care s-au implicat în finalizarea proiectului au primit gramate de mulţumire din partea IPS Părinte Mitropolit Irineu.
 
Hramul Bisericii Harşu din Craiova
La Craiova, hramul Sfinţilor Ioachim şi Ana a fost cinstit în Parohia Harşu de peste patru sute de credincioşi. Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de un sobor de preoţi, în frunte cu Viorel Dică, paroh al bisericii şi consilier patrimoniu şi construcţii la Centrul Eparhial. În cadrul Sfintei Liturghii, preoţii slujitori au făcut pomenire pentru ctitorii şi binefăcătorii sfântului locaş, trecuţi la Domnul. Ca în fiecare an, credincioşii prezenţi au primit daruri din partea parohiei şi au participat la tradiţionala agapă frăţească. De asemenea, au fost împărţite pachete cu prinoase Căminului de copii „Norocel”, aflat în vecinătatea bisericii.
            Biserica Harşu se numără printre cele mai vechi locaşuri de închinare din Cetatea Băniei. Sfinţii Ioachim şi Ana sunt cinstiţi ca ocrotitori principali ai parohiei, cel de al doilea hram fiind închinat Sfântului Haralambie. Biserica a fost construită între anii 1802-1806. La data de 7 septembrie 2008, a fost resfinţită de IPS Părinte Mitropolit Irineu. Actualmente, se apropie de finalizare lucrările la ansambul bisericesc (capelă, bibliotecă, arhivă, cancelarie), construit în curtea parohială, după relatarea părintelui paroh.

 

 
„Suntem fii ai Maicii Domnului”
În ziua de prăznuire a Naşterii Maicii Domnului, IPS Părinte Irineu a fost prezent în mijlocul obştii maicilor de la Mănăstirea Maglavit, unde a luat parte la hramul cinstitului aşezământ. La Sfânta Liturghie, oficiată la altarul de vară al mănăstirii, au participat peste două mii de credincioşi din întreaga ţară.
            Cuvântul de învăţătură al IPS Părinte Mitropolit a fost centrat pe explicarea rolului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în iconomia mântuirii neamului omenesc. În acest sens, Arhiepiscopul Craiovei a subliniat faptul că Sfânta Fecioară este maica tuturor credincioşilor, rugându-se permanent pentru ei înaintea Mântuitorului Hristos. „Maica Domnului se roagă totdeauna pentru noi pentru că ne este mamă. Aplecarea ei spre nevoile noastre izvorăşte din iubirea pe care ne-o poartă. Toţi cei botezaţi în numele Preasfintei Treimi sunt cu adevărat copii ai Tatălui Ceresc şi fii al Maicii Domnului. În iconografia noastră Maica Domnului este reprezentată cu mantie lungă sub care se adăpostesc toţi cei aflaţi în nevoie, întristare sau suspinare”, a conchis Mitropolitul Olteniei.

(Diac. Ioniţă Apostolache)