18.09.2012 – Slujbe de Te Deum în şcolile teologice din Arhiepiscopia Craiovei

Evenimente

 
Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova şi-a deschis porţile în prima zi a noului an şcolar. Evenimentul a fost marcat prin oficierea Sfintei Liturghii la altarul paraclisului şcolii de către părinţii profesori, în frunte cu pr. prof. Constantin Popescu, directorul instituţiei. A urmat o slujbă de Te Deum în cadrul căreia au fost înălţate rugăciuni pentru spor la învăţătură şi rezultate bune pe parcursul anului şcolar şi o festivitate la care au participat şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj şi ai Mitropoliei Olteniei. Manifestări similare au avut loc şi la Liceul Teologic „Sfântul Nicodim” din Târgu Jiu, aici unde elevii au făcut cunoştinţă cu noul director, în persoana preotului Nicuşor Popescu.

(Diac. Ioniţă Apostolache)