01.10.2012 – Proiect pentru sprijinirea încadrării pe piaţa muncii a studenţilor, derulat de Facultatea de Teologie din Craiova

Evenimente

 
 
Sâmbătă, 29 septembrie, la sediul Universităţii din Craiova a avut loc o întâlnire de popularizare a Programului – cadru de practici profesionale în domeniul socio-uman. Acţiunea face parte din proiectul cu finanţare europeană „Competenţe socio-umane pentru piaţa muncii din regiunea Sud – Vest Oltenia”, derulat în această perioadă de Universitatea din Craiova prin Facultatea de Teologie, Istorie şi Ştiinţe ale Educaţiei, în calitate de beneficiar.        Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a unui număr de 300 de studenţi aparţinând unor specializări universitare din domeniul socio-uman. Conform părintelui diacon, lector univ. dr. Gelu Călina, coordonatorul proiectului, atingerea acestui obiectiv va genera efecte pozitive pe termen lung prin contribuţia adusă la corelarea educaţiei din mediul universitar cu cerinţele pieţei muncii, cu efecte benefice inclusiv pentru generaţiile viitoare de studenţi din domeniul socio-uman.

 
       „Scopul elaborării Programului cadru de practică îl reprezintă oferirea unui cadru de referinţă şi furnizarea unor repere metodologice utile studenţilor, responsabililor de practică şi tutorilor, care să genereze practici educaţionale şi profesionale bune, superioare celor curente şi să contribuie, în cele din urmă, la dezvoltarea competenţelor profesionale specifice domeniului socio-uman şi ale fiecărei specializări în parte: Asistenţă Socială, Teologie Pastorală, Istorie, Sociologie, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Comunicare şi Relaţii Publice, Limba Română”, a mai precizat părintele profesor Gelu Călina.
       La întâlnirea de sâmbătă au participat reprezentanți ai instituților semnatare a convențiilor de practică, reprezentanți ai partenerilor din proiect şi ai mediului academic craiovean. Tot luna aceasta a fost finalizată şi o altă activitate importantă din primul an de derulare a proiectului, și anume, constituirea grupelor de practicanți și repartizarea acestora la instituțiile de primire.
 
(Gheorghe Cioiu)