06.10.2012 – Facultatea de Teologie din Craiova, în haină de praznic

Evenimente

 
Facultatea de Teologie din Craiova împlineşte astăzi două decenii de activitate. Evenimentul va fi sărbătorit printr-o serie de activităţi şi evenimente de înaltă ţinută academică, în prezenţa a numeroşi invitaţi de marcă din ţară şi străinătate.
       În decursul timpului învăţământul teologic oltenesc de factură universitară a trecut prin mai multe momente de transformare, găsind de fiecare dată puterea şi cadrul necesar pentru a creşte în valoare şi consistenţă. Dovadă stau în acest sens sutele de absolvenţi din fiecare promoţie, aşezaţi în slujba Sfintei noastre Biserici ca preoţi, profesori sau asistenţi sociali. Astăzi, la împlinirea a două decenii de activitate neîntreruptă, profesorii, în frunte cu Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei şi decanul Facultăţii de Teologie din Craiova, vor aduce prinos de mulţumire lui Dumnezeu pentru darurile cele bogate şi-i vor pomeni cu reverenţă pe vrednicii înaintaşi.

 
                            Înfiinţarea Facultăţii de Teologie de la Craiova
 
       Facultatea de Teologie din Craiova a luat fiinţă la începutul anului universitar 1992-1993, funcţionând cu două specializări de lungă durată: Teologie ortodoxă pastorală – 4 ani/zi şi Teologie ortodoxă-Litere (Limba şi literatura română sau o limbă şi literatură străină) – 4 ani/zi. Întregul demers a purtat arhiereasca bineuvântare a vrednicului de pomenire Nestor Vornicescu, mitropolitul Olteniei din vreamea aceea. Alături de regretatul ierarh, Preasfinţitul Damaschin, pe atunci arhiereu vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, a purtat greul facerii, ocupându-se îndeaproape de toată documentaţia necesară înfiinţării şi funcţionării noii instituţii de învăţământ teologic de rang universitar. Lucrurile nu au fost deloc simple, dar de fiecare dată, cu ajutorul lui Dumnezeu, uşile au fost deschise, problemele rezolvate, astfel încât, în luna octombrie a anului 1992, Oltenia avea prima Facultate de Teologie din istoria ei.
       Preasfinţitul Părinte Damaschin a fost aşezat în ascultarea de decan al facultăţii, cu delegaţie, după Decizia Universităţii din Craiova nr.12/A/08.01.1993. Mandatul său a cuprins două perioade, însumând în total opt ani de activitate (1992-2000). La catedră a fost un profesor desăvârşit, evidenţiindu-se în mod special la catedra de Istoria Bisericii Ortodoxe Române, unde a avut rezultate remarcabile. Alături de ilustrul ierarh, celelalte cadre didactice, preoţi şi profesori deopotrivă, au particitat din plin la dezvoltarea şi buna funcţionare a facultăţii proaspăt înfiinţate.    
       În cel de al doilea an universitar, 1993-1994, în cadrul Facultăţii de Teologie din Craiova materiile teologice erau deja concentrate în două catedre: Sistematico-Practică şi Istorică-Biblică. În decursul timpului, pe lângă disciplinele teologice de specialitate, disciplinele laice, cuprinse în planurile de învăţământ ale specializărilor Teologie-Litere şi Teologie-Asistenţă socială au fost predate de cadre didactice titulare la Facultatea de Litere şi Istorie,  Facultatea de Drept, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, din cadrul Universităţii din Craiova, precum şi de cadre didactice din cadrul UMF Craiova.
 
 
 
                               Facultatea de Teologie în perioada 2000-2008
 
       Din anul 2000, decanatul facultăţii a fost preluat de preotul Ştefan Resceanu, pe atunci conferenţiar şi titular al catedrei de Istoria Religiilor. Până în 2008, părintele profesor a reuşit, alături de colaboratorii săi, să dinamizeze învăţământul teologic de la Craiova. Au fost titularizate noi cadre didactice, s-au organizat simpozioane şi dezbateri, au fost publicate numeroase lucrări de specialitate, au fost acordate burse de cercetare pentru studenţi, au fost încheiate parteneriate de colaborare cu facultăţi şi institute teologice din ţară şi de peste hotare.   
       Printre numeroasele schimburi de experienţă la nivel profesoral amintim pe cel din perioada 08-12 mai 2004, când un grup de cadre didactice de la Catedra de Istorico-Biblică şi studenţi la Facultatea de Teologie au mers în Grecia, ca invitaţi ai Universităţii Aristotel din Tesalonic, în vederea unei mai bune informări cu privire la programele de studii teologice. Grupul a fost condus de către şeful de catedră Pr. conf. dr. Constantin Pătuleanu şi a cuprins următoarele cadre didactice şi auxiliare, precum şi un student: conf. dr Pavel Chirilă, conf. dr Gheorghe F. Anghelescu, dr Ion Rizea, asist. drd Sergiu-Grigore Popescu, asist. drd. Cristian Emanuel Cercel, asist. drd Maria Emilia Sorescu, Secretar-şef  Ioana Daniela Colac, Student Mihai Ciurea.
       În timpul mandatului pr. Ştefan Resceanu a fost înfiinţată Şcoala Masterală din cadrul Facultăţii de Teologie din Craiova.
 
                                                     Din 2008 şi până astăzi
 
       Anul 2008 a adus noi schimbări în conducerea Facultăţii de Teologie din Craiova. În urma votului liber exprimat, a fost ales ca decan al facultăţii prof. univ. dr. Irineu Popa, pe atunci arhiereu vicar al Episcopiei Râmnicului. La scurt timp după această investire, distinsul profesor de Dogmatică a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în scaunul de Mitropolit al Olteniei şi Arhiepiscop al Craiovei. De-a lungul mandatului său, IPS Părinte Mitropolit a oferit instituţiei un plus de valoare pe plan academic, naţional şi internaţional. Între realizări se numără înfiinţarea Şcolii Doctorale pe disciplinele Dogmatică şi Spiritualitate – coordonator IPS Prof. univ. dr. Irineu Popa şi Istoria Bisericii Universale – coordonator Pr. prof. univ. dr. Constantin Pătuleanu. Amintim de asemenea includerea Revistei „Mitropolia Olteniei”, publicaţie editată sub egida Mitropoliei Olteniei şi a Facultăţii de Teologie din Craiova, în lista periodicelor acreditate CNCS, în categoria B. De anul acesta, în cadrul stagiului de licenţă, a fost înfiinţată o nouă secţia de Artă Sacră.
       Astăzi, la ceas aniversar, învăţământul teologic universitar din Oltenia de bucură de inaugurarea Centrului de restaurare, conservare patrimoniu şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova.
 
                                            Titluri de Doctor honoris Causa
 
     La propunerea Facultăţii de Teologie, Universitatea din Craiova a acordat titlul de Doctor Honoris Causa următoarelor personalităţi:  PhD Savva Agouridis, Facultatea de Teologie din Atena, Grecia, 5 aprilie 1995, Profesor Universitar Doctor Sebastian Barbu-Bucur, Academia  Naţională de Muzică din Bucureşti – 23 mai 2001, IPS Christodoulos Paraskevaides, Arhiepiscop al Atenei şi al  întregii Elade, Grecia şi P.F. Teoctist Arăpaşu, Patriarhul României – 6 iunie 2003, IPS Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Vadului,  Feleacului şi Clujului (la propunerea Facultăţii de Litere) – 9 decembrie 2003, P.F. Anastasios Yannoulatos, Patriarhul Albaniei – 22 septembrie 2006, Profesor Universitar Doctor elena zamfir, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti – 9 iunie 2009 şi PhD Mohammad Habash, Director al Centrului de Studii Islamice din Damasc, Siria – 12 noiembrie 2010.
 
Diac. Ioniţă Apostolache