08.10.2012 – Moment aniversar la Craiova

Evenimente

 
Facultatea de Teologie din Craiova a sărbătorit zilele acestea două decenii de activitate.  Momentul a fost marcat prin mai multe evenimente festive la care au participat oaspeţi aleşi din ţară şi din străinătate.

 
       Zilele de 6 şi 7 octombrie au fost trecute cu litere de aur în istoria învăţământului teologic la nivel academic din Oltenia. Două decenii de muncă asiduă pentru promovarea calităţii la cel mai înalt nivel de învăţământ. Ani plini de încercări, dar mai ales de împliniri care au propulsat peste timp un ideal care, încetul cu încetul, s-a transformat în certitudine şi realitate. Pe lângă dimensiunea festivă, pe care negreşit a îmbrăcat-o de la început, evenimentul a avut şi un profund caracter evaluativ, de bilanţ. Astfel, pe parcursul celor două zile aniversare au fost rostite evocări, s-au depănat amintiri şi au fost înălţate rugăciuni pentru toţi ostenitorii şi binefăcătorii teologiei olteneşti, care, din rânduiala lui Dumnezeu au fost ridicaţi la patria cerească.

 
 
                                                      Oaspeţi de seamă
 
       Maratonul evenimentelor aniversare a început sâmbătă, 6 octombrie, prin inaugurarea Centrului de restaurare, conservare patrimoniu şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova. Manifestarea a fost onorată de prezenţa a numeroşi oaspeţi de seamă din ţară şi străinătate. Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei, Mitropolitul Olteniei şi decanul facultăţii de Teologie din Craiova, i-a întâmpinat cu multă bucurie, primindu-i pe invitaţi în incinta centrului la tăierea inaugurală a panglici tricolore. Între cei care au dat curs invitaţiei, s-au numărat: Înalt Preasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, Înalt Preasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, Preasfinţitul Lucian, Episcopul Caransebeşului, Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, Preasfinţitul Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei şi Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, profesori universitari din ţară şi străinătate, reprezentanţi ai autorităţilor de stat şi locale.
 
                 „Necesitatea înfiinţării unei Facultăţi de Teologie la Craiova”
 
        Slujba de sfinţire a locaţiei a fost oficiată de IPS Părinte Irineu, înconjurat de un doi preoţi profesori de la Facultatea de Teologie. După ceremonialul religios, cei prezenţi au fost invitaţi în sala de festivităţi a centrului. În deschiderea luărilor de cuvânt, pr. lect. univ. dr. Adrian Ivan, director de departament în cadrul Facultăţii de Teologie din Craiova, a dat citire istoricului instituţiei. A urmat prelegerea IPS Părinte Irineu, care a elogiat osteneala celor care, în urmă cu două decenii, au pus piatra de temelie a învăţământului teologic oltenesc de grad universitar. „Facultatea de Teologie din Craiova a luat fiinţă prin grija unor oameni inimoşi, cu iubire de Biserică şi de ţară. Dintre ei, unii sunt astăzi de faţă, alţii au trecut în patria cerească. Cei care ne privesc astăzi de acolo, din ceruri, sunt mitropolitul Nestor şi episcopul Damaschin, primul decan al acestei prestigioase instituţii. Ar fi de prisos să vorbesc despre aura teologică, istorică şi bisericească a marelui mitropolit. Alături de el, a fost în acea vreme Damaschin Severineanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Craiovei. El a reuşit prin tenacitate şi stăruinţă să schimbe opiniile multor oameni de aici şi de pretutindeni. Pe aceştia i-a făcut să înţeleagă necesitatea înfiinţării unei facultăţi de teologie la Craiova, întrucât pe aici au intrat de fapt marii teologi, Niceta de Remesiana, Paulin de Nolla, părinţi din epoca post patristică. Tot pe aici s-a revărsat duhul Sfântului Nicodim de la Athos şi a reînnoit şirul monahismului românesc, ducând mai departe icoana isihasmului în întreaga ţară. Aşadar, acest bărbat ilustru a vrut ca Facultatea de Teologie din Craiova să dăinuiască şi s-a însoţit ca oameni de virtute, colaboratori, cum au fost domnul Ivănescu, fostul rector al Universităţii noastre şi academicianul Ion Dogaru, aici de faţă. Fiecare a ostenit la ridicarea acestui edificiu de înaltă cultură teologică, oferindu-ne bucuria şi împlinirea sărbătorii de astăzi”. La finalul cuvântului său, IPS Părinte a ţinut să mulţumească membrelor Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române (SONFR), filiala Craiova, care au donat clădirea centrului de restaurare în folosul Facultăţii de Teologie din Craiova.
 
               Discursuri de apreciere închinate Facultăţii de Teologic în Craiova
 
       Prezent în prezidiu, IPS Părinte Laurenţiu al Ardealului a apreciat activitatea şi valoarea academică a învăţământului teologic universitar din Oltenia, felicitând totodată şi iniţiativa înfiinţării unei secţii de „Artă Sacră”. Au mai luat cuvântul: IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, prof. univ. dr. Ion Vladimirescu, preşedintele Senatului Universităţii din Craiova, prof. acad. univ. dr. Ion Dogaru şi pro. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor, Rectorul Universităţii din Craiova.
            La final, părinţii mitropoliţi şi episcopi au primit câte o icoană în mozaic cu Sfinţii Trei Ierarhi, hramul facultăţii, din partea IPS Părinte Irineu. Ceilalţi invitaţi au primit plachete comemorative, hrisoave, cărţi şi o mapă cu programul evenimentului, editate la Editura „Mitropolia Olteniei”.
 
       Tot sâmbătă, de la orele 18,00, oaspeţii au fost invitaţi la sfinţirea Centrului social „Best life!”. Ceremonialul liturgic a fost oficiat de PS Părinte Episcop Sebastian. Ziua s-a încheiat prin vizitarea Mănăstirii Coşuna şi a Seminarului Teologic din Craiova. A doua zi, duminică, 7 octombrie, soborul arhiereilor participanţi la evenimente au oficiat slujba de resfinţire a Bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din localitatea Smadovicioara, comuna Secu, Protoieria Craiova Nord.
 

Diac. Ioniţă Apostolache