10.10.2012 – Pictorii şi restauratorii din Arhiepiscopia Craiovei s-au întrunit în şedinţă de informare: Noile reguli în domeniul picturii şi patrimoniului bisericesc

Evenimente


 
Pictorii bisericeşti din Arhiepiscopia Craiovei s-au întrunit marţi, 9 octombrie, cu reprezentanţii Sectorului de Patrimoniu din cadrul Centrului Eparhial. Scopul întrunirii a fost prezentarea noului Regulament pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române, aprobat de Sfântul Sinood al Bisericii Ortodoxe Române în şedinţa de lucru din 28 şi 29 septembrie a.c.  
       Pictorii din Arhiepiscopia Craiovei au fost convocaţi pentru o şedinţă de informare la Centrul social „Mitropolitul Firmilian” din Craiova. Discuţiile au fost deschise de preotul Viorel Dică, consilier patrimoniu şi construcţii în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei, care a dat citire noului Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de Pictură Bisericească.
       Noul regulament cuprinde principii şi reguli în ceea ce priveşte pictarea şi restaurarea picturii bisericilor parohiale şi mănăstireşti, stabilind responsabilităţile ce revin preoţilor parohi, stareţilor de mănăstiri şi pictorilor autorizatţi de Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române. În acest fel este promovată şi protejată tradiţia bizantină de pictare a lăcaşurilor de cult ortodoxe românesti, în special în tehnica fresco.
Prezent la această activitate, IPS Părinte Mitropolit Irineu, a subliniat importanţa deschiderii spre dialog pe baza punctelor stabilite în regulament. „Aş dori să cercetaţi acest regulament şi, dacă sunt anumite lucruri care pot să fie îmbunătăţite, vom lucra în acest sens. Mitropolia Olteniei va înfiinţa o comisie care să coordoneze întreaga activitate din domeniul picturii bisericeşti, a restaurării icoanelor şi a obiectelor de patrimoniu. Ne vom strădui să formăm cât mai mulţi artişti de categoria I, mai ales că, din acest an, la Facultatea de Teologie a fost înfiinţată o secţie de Artă Sacră, iar de curând a fost inaugurat Centrul de restaurare, conservare patrimoniu şi vizualizare, în laboratoarele căruia studenţii se vor pregăti în acest domeniu”, a spus IPS Părinte Mitropolit. La rândul său, preotul Viorel Dică le-a transmis celor prezenţi că, prin noul regulament, se acordă o atenţie deosebită formării pictorilor şi restauratorilor de pictură care vor fi autorizaţi de Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române.
În urma acestor discuţii, cei prezenţi şi-au exprimat convingerea că noul regulament va contribui fundamental la organizarea şi îmbunătăţirea viitoarelor proiecte. „În cadrul întâlnirii cu Înalt Preasfinţia Sa am ridicat probleme ce interesează pe viitorii pictori pregătiţi în pictura bisericească. M-am gândit că cel mai important este promovarea icoanei originale şi posibilitatea pictorilor să realizeze icoane care pot fi expuse spre vânzare în magazinele de cult bisericeşti”, a spus Dan Neamu, restaurator de pictură bisericească din Craiova.
 
(Gabriela Popescu)