19.10.2012 – Comunicat: PENTRU O INFORMARE CORECTĂ ŞI NEINSTRUMENTATĂ

Comunicate de presa

Referitor la unele articole apărute în ultimele zile cu privire la activităţile desfăşurate de Mitropolia Olteniei, Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Craiovei face următoarele precizări:
 
        –          Toate proiectele cu finanţare europeană au fost şi sunt derulate de Arhiepiscopia Craiovei cu respectarea strictă a legilor şi reglementărilor în vigoare. În acest sens, instituţia noastră a fost verificată periodic de autorităţile care au în competenţă inspectarea proiectelor finanţate prin fonduri europene şi alte fonduri publice. De asemenea, anunţurile privind desfăşurarea achiziţiilor publice au fost publicate în presa scrisă şi postate pe site-ul Arhiepiscopiei Craiovei. În aceste condiţii, aşa-zisele nereguli privind derularea proiectului şi destinaţia Centrului de restaurare, conservare patrimoniu şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova (fosta Casă Bengescu) sunt numai speculaţii tendenţioase, fără vreo legătură cu realitatea.
 
       –          În ceea ce priveşte imobilul în care învaţă o parte din elevii Colegiului Naţional „Elena Cuza” din Craiova, proprietate legală a Arhiepiscopiei Craiovei, din anul 2007, menţionăm că a existat un contract de închiriere încă din anul 2009, nerespectat de chiriaş, motiv pentru care a fost reziliat unilateral de către proprietar. Cu toate acestea, Arhiepiscopia Craiovei nu a intenţionat niciodată să evacueze din clădire elevii, aşa cum anunţa prima pagină a cotidianului Gazeta de Sud, în data de 18 octombrie 2012, informaţie preluată şi de alte organe de presă locale şi centrale, ci a dorit dintotdeauna rezolvarea amiabilă a acestui diferend. De aceea, suntem siguri că, numai prin dialog cu unitatea de învăţământ în cauză şi implicit cu Primăria Craiova, ordonatorul principal de credite al instituţiei de învăţământ menţionate, se va ajunge la un consens.
 
        –          În legătură cu ultimele apariţii în presă, privind situaţia terenului pe care se construieşte Catedrala „Sfântul Ioan Botezătorul” din cartierul Craioviţa Nouă, menţionăm că majoritatea chioşcurilor amplasate acolo au fost preluate de Arhiepiscopia Craiovei odată cu terenul primit din partea Consiliului Local al Primăriei Craiova. Din motive sociale şi morale, Arhiepiscopia Craiovei nu a recurs la demolare ci, dimpotrivă, a contribuit la o mai bună organizare a acestora, în conformitate cu dorinţa exprimată a locatarilor din zonă. Mai menţionăm că aceste chioşcuri funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin încheierea unor contracte de închiriere pe perioadă determinată, urmând ca, odată cu finalizarea lucrărilor de construcţie a sfântul locaş, ele să îşi încheie activitatea.
 
În consecinţă, asigurăm opinia publică de cea mai sinceră dorinţă de dialog şi transparenţă în toate activităţile pe care le desfăşurăm în folosul şi pentru binele credincioşilor noştri.
 
 
 
                                             Biroul de presă al Arhiepiscopiei Craiovei