02.11.2012 – Preoţii din Protoieria Craiova Sud, în conferinţă

Evenimente


 
Protoieria Craiova Sud a deschis şirul conferinţelor pastoral-misionare de toamnă în Arhiepiscopia Craiovei. Întâlnirea a fost prezidată de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.

 
 
       Preoţii din Protoieria Craiova Sud s-au întrunit joi, 1 noiembrie, de praznicul Sfinţilor Doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian, pentru a participa la lucrările primei conferinţe pastoral-misionare de toamnă din  Arhiepiscopia Craiovei. Activitatea, dedicată „Anului omagial al Tainei Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor”, a fost precedată de săvârşirea Sfintei Liturghii, la altarul Bisericii „Sfinţii Împăraţi” – Obedeanu, din Craiova.
 
                       Prelegere pe tema Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor
 
       Cea de a doua parte a întâlnirii a fost găzduită de Centrul de restaurare, consevare patrimoniu şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova. În deschidere, preotul Ion Resceanu, de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Mântuleasa din Craiova, a prezentat referatul cu tema „Îngrijirea bolnavilor în raport cu Taina Sfântului Maslu”. Pe parcursul prelegerii sale, părintele Resceanu a trecut în revistă principalele aspecte doctrinare, canonice, liturgice şi misionar-pastorale ale Tainei Sfântului Maslu. La final, părintele conferenţiar a prezentat, cu ajutorul unei proiectări power-point, activităţile Centrului de zi pentru persoane cu dizabilităţi, „Sfânta Ecaterina”, care-şi desfăşoară activitatea sub egida Parohiei „Mântuleasa” şi a Asociaţiei „Vasiliada”, ONG patronat de Arhiepiscopia Craiovei. În ultima parte a întâlnirii, preoţii prezenţi au discutat pe marginea temei prezentate, cu exemple practice, desprinse din viaţa de parohie.
 
                  „În Taina Sfântului Maslu preotul nu este separat de bolnav”
 
       La final, IPS Părinte Mitropolit Irineu le-a vorbit clericilor prezenţi despre rolul şi importanţa pe care trebuie să o aibă Taina Sfântului Maslu în viaţa credincioşilor. „Această Sfântă Taină s-a constituit pe cuvintele Mântuitorului  Hristos: «bolnav al fost şi m-aţi cercetat» (Matei 25, 36). Mai mult, Însuşi Mântuitorul i-a vindecat pe cei bolnavi şi le-a dat putere Sfinţilor Apostoli să vindece orice boală şi orice neputinţă în popor. Sfântul Apostol Iacob, vorbind despre darurile acestei Sfinte Taine, îndeamnă: „Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului” (Iacov 5, 14). Ştim bine că plata păcatului este moartea şi tot ceea ce intră în noi şi ne este străin, ne provoacă dureri aproape insuportabile. Prin Taina Sfântului Maslu nu facem altceva decât să-i încredinţăm lui Dumnezeu aceste suferinţe, pentru că El a luat suferinţele noastre şi le-a purtat. De aici înţelegem că trebuie să stăm în comuniune unii cu alţii, să ne rugăm pentru cei bolnavi, fără să excludem propriile noastre suferinţe, ştiind fiind că, în această Sfântă Taină, preotul nu este separat de bolnav”, a conchis IPS Părinte Mitropolit Irineu.
 
Diac. Ioniţă Apostolache