09.11.2012 – Sfinţii Arhangheli prăznuiţi în Mitropolia Olteniei:

Relatari


Praznicul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil a adunat mii de credincioşi în bisericile şi mănăstirile Mitropoliei Olteniei. Cu acest prilej, au fost oficiate Sfinte Liturghii arhiereşti la Craiova, la Câineni, în judeţul Vâlcea şi la Baia de Aramă, în Mehedinţi. La Caracal şi Balş, în judeţul Olt, elevii au participat alături de cadrele didactice la Sfânta Liturghie.

 
 
       Mai multe locaşuri de închinare din Mitropolia Olteniei şi-au deschis porţile pentru mulţimea credincioşilor veniţi să aducă prinos de mulţumire şi rugăciune Sfinţilor Arhangheli, în ziua lor de prăznuire, joi, 8 noiembrie. Bucuria duhovnicească a fost împlinită la ceas de aleasă sărbătoare şi de arhiereasca binecuvântare a ierarhilor olteni, care au liturghisit, în sobor de preoţi şi diaconi, la hramurile bisericilor aflate în eparhiile pe care le păstoresc.

 
                        Praznicul Sfinţilor Arhangheli, „o sărbătoare unică”
       În Cetatea Băniei, peste două sute de credincioşi au venit la rugăciune şi închinare în Biserica „Sfinţii Arhangheli”, veche ctitorie a Fraţilor Buzeşti. În mijlocul lor, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a oficiat Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură. „Sărbătoarea de astăzi este unică în calendarul nostru ortodox, mai ales că, laolaltă cu Sfinţii Arhangheli, noi cinstim toate puterile îngereşti. Este unică pentru că, de cele mai multe ori, suntem obişnuiţi să-i cinstim pe sfinţii care au trăit pe pământ şi s-au nevoit, să arătăm virtuţile şi faptele lor ca modele de urmat în viaţa noastră. Astăzi însă, îi cinstim pe îngeri, fiinţe spirituale care, deşi nu sunt din lumea aceasta, stau laolaltă cu noi oamenii şi ne ocrotesc. Cinstirea acestora atrage după sine comuniunea cu ei, deoarece în ziua sărbătoririi lor şi mai ales a hramului bisericii, suntem împreună cu dânşi, întrucât ocrotesc atât viaţa, cât şi biserica noastră, ei fiind trimişi să vestească lucrările lui Dumnezeu şi să ne păzească de ispite”, a spus Mitropolitul Olteniei.
 
                                         Hramul bisericii din Câineni, Vâlcea
       Preasfinţitul Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, a slujit Sfânta Liturghie arhierească la Biserica cu hramul „Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil” din Parohia Câineni II, Protoieria Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea. După Sfânta Liturghie, PS Emilian Lovişteanul le-a vorbit celor prezenţi despre însemnătatea istorică şi religioasă a sărbătorii: „Sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli a apărut în secolul al V-lea, atunci când a fost sfinţită o biserică cu hramul Sfântul Arhanghel Mihail, în Constantinopol. Pe parcursul timpului s-a adăugat şi cinstirea Sfântului Arhanghel Gavriil, astfel încât astăzi avem o sărbătoare comună a acestor doi Sfinţi Îngheri, care au avut un rol deosebit în istoria creştinătăţii. Pe arhanghelul Mihail îl întâlnim mai des în Vechiul Testament, iar pe Gavriil, mai ales în Noul Testament. Învăţătura Sfintei noastre Biserici ne spune că îngerii au fost creaţi pentru a aduce slavă lui Dumnezeu, ca fiinţe slujitoare, ei slujind pe Dumnezeu şi oamenii”, a spus PS Emilian.
       După Sfânta Liturghie, arhiereul râmnicean a săvârşit slujba de sfinţire a lucrărilor de consolidare şi renovare a Bisericii filiale cu hramul „Sfântul Nicolae” din localitate, temeluită în anul 1733.
       Biserica cu hramul „Sfinţii Voievozi” din Câineni, datează din anul 1807, iar pictura murală din anul 1808. Este înscrisă pe lista monumentelor istorice în categorie valorică A,  cu pictură exterioară.  Din anul 1998 au început lucrări de restaurare a picturii interioare, iar în anul în anul 2009 s-au realizat ample lucrări de consolidare şi restaurare atât a acoperişului cât şi a picturii din Naos şi Sfântul Altar.

 
                       Mănăstirea Baia de Aramă, în veşmânt de sărbătoare
       Credincioşii din zona de nord a judeţului Mehedinţi au poposit pentru câteva ceasuri la ctitoria Sfântului Constantin Brâncoveanu, rugându-se împreună cu arhipăstorul sufletesc şi aprinzând o făclie pentru toţi cei apropiaţi, în viaţă sau mutaţi la Domnul. După oficierea Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, a rostit cuvânt de folos duhovnicesc pentru cei prezenţi.
       Mănăstirea Baia de Aramă  şi-a început activitatea în anul 1703, fiind ctitorită de Sfântul Domnitor Constantin Brâncoveanu, alături de Banul Cornea Brăiloiu şi Milco Băieşul, la poalele Cornetului, după cum reiese din pisanie. Lăcaşul monahal a dăinuit până la secularizarea din 1863, atunci când, prin hotărâre domnească, a fost transformat în biserică de mir. În şedinţa Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei din data de 29 ianuarie 2008, s-a aprobat reînfiinţarea mănăstirii din oraşul Baia de Aramă, ca mănăstire de călugăriţe, sub jurisdicţia Episcopiei Severinului şi Strehaiei, urmând a funcţiona în cadrul Protoieriei Baia de Aramă.
 
                Liceul „Mihai Viteazul” din Caracal şi-a serbat „ziua cea mică”
       Elevii de la Liceului Teoretic „Mihai Viteazul” din Caracal au întâmpinat cu bucurie praznicul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil. Ei au participat în număr mare la slujba Vecerniei, oficiată miercuri seara de un sobor de preoţi la Biserica „Toţi Sfinţii” din oraş. A doua zi au participat  la Sfânta Liturghie, rugându-se pentru cei sărbătoriţi şi pentru luminarea minţii.
       „Este minunat că liceul nostru are două zile de sărbătoare, una religioasă în luna noiembrie şi una istorică în luna mai. Este o sărbătoare de suflet, cu ajutor îngeresc. Explicată astfel de către părintele Mihail Iagăru şi domnişoara profesoară de religie, ziua de prăznuire a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil a căpătat noi valenţe. Simţim acum că nu este doar onomastica noastră, ci este a doua zi de naştere”, a spus Aldrina Pâslă, una dintre elevele implicate în activitate.
       „Primesc cu drag deschiderea elevilor mei spre sărbătorile creştine, acum când sunt la vârsta alegerii. Elevii au învăţat troparul Sfinţilor Arhangheli, compus de părintele Alexie Buzera, au recitat şi comentat motivul religios din poezia «Paradis în destrămare», scrisă de Lucian Blaga, au adus icoane pentru activitate şi s-au bucurat de prinoasele sărbătorii. În fiecare an, tot mai mulţi elevi înţeleg să se bucure de «ziua mică» a liceului nostru”, a spus prof. Alexandra Iliescu, iniţiatoarea evenimentului.
 
                                            Elevii din Balş, la biserică
       Şi la Balş, elevii au mers la biserică de Sfinţii Arhangheli. Sfântul lăcaş ales a fost Biserica „Sfinţii Împăraţi şi Sfinţii Arhangheli”, din Protoieria Slatina II.  „Copiii au fost vizibil emoţionaţi la reîntâlnirea cu preotul paroh Gabriel Atanasiu, sărbătorit cu numele ca şi unii dintre ei. Cu toţii ne-am bucurat de participarea la Sfânta Liturghie, mulţumind lui Dumnezeu pentru toate cele primite în cei trei ani de colaborare Şcoală-Biserică. De asemenea îi urăm noului preot, Dan Camen, hirotonit pe seama parohiei noastre, cât mai multe slujiri şi lucrări”, a spus prof. Elisabeta Iliuţă, iniţiatoarea parteneritului „Adolescentul creştin şi provocările lumii contemporane”.  Tot în acest sens, prof. Iliuţă a mai spus: „Pentru noi, ca dascăli, este important ca elevii să înţeleagă şi mai bine, prin prezenţa în biserică, lecţiile de la oră, precum respectul faţă de cele sfinte, cinstirea sfinţilor, pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele slujbe sau semnificaţia aşezării sfintelor icoane în biserică”.
 

Arhid. Liviu Găman, Diac. Ionită Apostolache, Cătălin Cernătescu