12.11.2012 – Biserica din Poiana de Sus, judeţul Gorj, a fost resfinţită

Relatari

 
Câteva sute de credincioşi au participat sâmbătă, 10 noiembrie, la resfinţirea Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Parohia Poiana de Sus, comuna Turburea, judeţul Gorj. Bucuria duhovnicească a evenimentului a fost întregită de prezenţa în mijlocul credincioşilor a Întâistătătorului Bisericii din Oltenia, Înalt Preasfinţitul Părintele nostru Mitropolit Irineu, care a săvârşit slujba de resfinţire şi Sfânta Liturghie, în sobor de preoţi şi diaconi.

 
        Pentru osteneala depusă în realizarea acestei sfinte lucrări, la finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh Nicolae Călinoiu a primit rangul bisericesc de iconom, iar alte trei persoane au primit Gramate de mulţumire şi apreciere din partea Mitropoliei Olteniei.
       În cuvântul rostit cu acest prilej, IPS Irineu i-a felicitat pe toţi cei care au contribuit la renovarea şi împodobirea sfântului locaş, amintind de binecuvântarea pe care o primesc de la Dumnezeu toţi cei care iubesc „podoaba  casei Sale”. De asemenea, Înalt Preasfinţia Sa a vorbit despre rolul şi importanţa Bisericii şi a Sfintelor Taine în iconomia mântuirii: „Biserica este însăşi viaţa noastră, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos ne spune: Eu am venit pentru ca lumea viaţă să aibă şi din belsug să aibă” (loan 10, 10). Iar viaţa cea adevărată ne este oferită numai prin Sfânta Biserică. Scopul nostru, idealul scurtei noastre călătorii pe acest pământ este mântuirea sufletelor şi dobândirea vieţii veşnice, a vieţii adevărate pe care ne-o aduce Mântuitorul Iisus. Şi ca să obţinem acest lucru trebuie să-L iubim pe Dumnezeu şi casa Lui, adică Biserica. Pentru că această casă Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o şi Duhul Sfânt a sfinţit-o. Aici noi ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, aici se citeşte Sfânta Evanghelie, se rostesc rugăciuni şi se înalţă imne de slavă Atotputernicului, precum îngerii în ceruri. Iar pentru binefacerile revărsate asupra noastră, Dumnezeu cere de la noi inimă curată şi smerită, pe care noi nu o putem avea decît dacă ne împărtăşim cu Sfintele Taine, dacă ne curăţim de păcate prin spovedanie şi ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Mântuitorului. Aşadar, făclia credinţei noastre se află numai în Biserică. De aici ne aprindem sufletele şi inimile pentru a putea merge mai departe, cu răbdare, dragoste şi nădejde, pe Calea ce duce spre răsplata vieţii veşnice. De aceea este necesar să ne ostenim pe acest pământ, spre a primi răspuns bun la Dreapta Judecată şi a moşteni Împărăţia cea veşnică alături de Tatăl cel ceresc,” a concluzionat IPS Părinte Mitropolit Irineu.
       Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Parohia Poiana de Sus, Protoieria Târgu Cărbuneşti, a fost ridicată în perioada anilor 1947 – 1948 de către preotul Dumitru Popescu. Sfântul locaş de închinare a fost sfinţit în anul 1957, în vremea vrednicului de pomenire Mitropolit Firmilian al Olteniei.
 

                                              (Gheorghe Cioiu)