16.11.2012 – Moment festiv pentru Biserica din Oltenia: IPS Irineu împlineşte 55 de ani

Evenimente

Biserica din Oltenia îşi sărbătoreşte astăzi Întâistătătorul, la împlinirea a 55 de ani de vieţuire. Cu acest prilej, clericii, credincioşii, monahii şi monahiile din biserici şi mănăstiri se roagă laolaltă pentru sănătatea, îndelunga petrecere şi buna sporire în slujirea arhierească şi învăţătorească a Înalt Preasfinţitului Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.
Întreaga suflare creştinească din Oltenia înalţă rugăciuni către Dumnezeu pentru sănătatea IPS Irineu, la împlinirea vârstei de 55 de ani. Rânduit de Dumnezeu în scaunul de Mitropolit al Olteniei, arhiereul nostru s-a dovedit de fiecare dată, prin autoritatea şi buna sa judecată, providenţial în „pelerinajul” oltenilor către Patria Cerească. În întreaga sa slujire arhierească s-a făcut „tuturor toate”, păstrând permanent în inimă cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Ia aminte la tine însuţi şi la învăţătură; stăruie în acestea, căci, făcând aceasta, şi pe tine te vei mântui şi pe cei care te ascultă” (I Timotei IV, 16).
Scurt tablou biografic
IPS Părinte Irineu s-a născut la data de 16 noiembrie 1957, în localitatea vâlceană Perişani. A primit la botez numele de Ion. În anul 1974 a fost primit ca frate la Mănăstirea Frăsinei, din judeţul Vâlcea. În anul 1975 s-a înscris la cursurile Seminarului Teologic “Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova. În perioada 1981-1985 a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, pe care le-a încheiat prin susţinerea tezei de licenţă cu titlul “Cunoaşterea lui Dumnezeu şi ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nyssa”. După finalizarea studiilor universitare a îmbrăcat haina monahală, fiind hirotonit ierodiacon (1985) şi ieromonah (1986).
În anul 1985 a fost admis la Şcoala doctorală a Institutului Teologic din Bucureşti, optând pentru disciplina Patrologie. Tema lucrării a fost „Politica religioasă a împăratului Iustinian”, sub coordonarea pr. prof. dr. Ştefan Alexe. După ce, timp de un an de zile (1986-1987), a urmat cursuri de limbă şi literatură franceză în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Grenoble, şi-a continuat studiile doctorale pe specialitatea Teologie Dogmatică la Institutul Teologic Ortodox “Saint Serge” din Paris (1987-1990). În urma susţinerii tezei cu titlul “La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand”, elaborată sub coordonarea ştiinţifică a cunoscutului profesor Boris Bobrinskoy, a fost învestit de comisia doctorală cu titlul de doctor în teologie, obţinând calificativul “magna cum laude”. În paralel, a urmat şi cursuri de limba engleză la Londra (1989-1990), precum şi de arheologie biblică la Institutul de Arheologie Biblică din Tantur – Ierusalim (1990-1991). Între anii 1990 şi 1991, a predat istoria Bisericii Universale la Institutul Teologic “Saint Serge” din Paris.
La 6 septembrie 1991, a fost rânduit, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca Arhiereu-vicar al Episcopiei Râmnicului, primind titulatura de “Slătineanul”. A fost învestit ca Episcop prin Decretul nr. 77 din 6 septembrie 1991 al preşedintelui României, fiind hirotonit la 6 octombrie 1991. Din anul 2000, a fost ales ca referent pentru manuale de religie din cadrul Comisiei teologice şi liturgice a Sfântului Sinod, iar din 2003 îndeplineşte funcţia de secretar al Comisiei speciale pentru canonizarea sfinţilor români. Din anul 1991, a predat la Facultatea de Teologie a Universităţii din Craiova, mai întâi ca profesor suplinitor la Catedra de Istoria culturii şi civilizaţiei bizantine (1991-1994), venit prin transfer de la Institutul Teologic “Sfântul Serghie” din Paris. În 1994 a devenit titularul Catedrei de Teologie dogmatică şi morală (1994-1997), apoi, conducătorul acesteia (1997) şi al Catedrei Sistematico-practice (2004-2008). Din anul 2008, IPS Părinte este decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul aceleiaşi instituţii (din 24 ianuarie 2008).
În perioada 1999-2001, a activat pe postul de profesor de teologie morală la Facultatea de Teologie “Andrei Şaguna” din Sibiu. În perioada 2002-2005, IPS Irineu a urmat cursurile doctorale din cadrul Facultăţii de Drept “Nicolae Titulescu” din Craiova, obţinând în anul 2005 titlul de doctor în Drept Civil, cu teza “Raportul dintre preceptele morale creştine şi normele juridice”, elaborată sub coordonarea ştiinţifică a acad. prof. dr. Ion Dogaru, cu calificativul “magna cum laude”. Pe tot parcursul activităţii universitare de până acum, a scris numeroase cărţi, studii, articole şi traduceri. La data de 22 noiembrie, 2010, IPS Părinte Mitropolit Irineu a fost ales membru de onoare al Academiei Române.
Arhiepiscopul Craiovei  şi Mitropolitul Olteniei
La 8 iulie 2008, IPS Irineu a fost rânduit, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în calitate de Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei. Ceremonia de întronizare, oficiată de PF Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor de 18 arhierei, a avut loc la data de 27 iulie 2008, în Catedrala mitropolitană Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir din Craiova. Din această calitate, IPS Părinte Irineu a sfinţit sute de biserici, a temeluit numeroase aşezăminte sociale, a rânduit preoţi şi diaconi spre folosul credincioşilor, într-un cuvânt, a îngrijit şi semănat bine ogorul Bisericii Oltene.
La ceas de sărbătoare, glasul nostru, al clericilor, monahilor, monahiilor şi credincioşilor din Mitropolia Olteniei, se înalţă în rugăciune către Tronul Preasfintei Treimi, pentru sănătatea, îndelungă petrecerea şi întărirea Arhipăstorului nostru, spre cinstea Sfintei Biserici Oltene şi a noastră mântuire.
Să ne trăiţi întru mulţi şi fericiţi ani Înalt Preasfinţite Părinte Mitropolit!
(Biroul de presă al Arhiepiscopiei Craiovei)