22.11.2012 – Sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, la Mănăstirea Lainici

Relatari

       Praznicul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului a adunat sute de credincioşi la Mănăstirea Lainici, situată pe defileul Jiului, în judeţul Gorj. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înalt Preasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei şi de Preasfinţitul Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.

 
        Ca în fiecare an, de Praznicul Vovideniei, credincioşi din Oltenia şi de peste munţi păşesc în Lavra Lainiciului pentru a înălţa mulţumire lui Dumnezeu şi rugăciuni către sfinţii Săi. Sărbătoarea este legată de hramul bisericii celei vechi, înălţată în cea de a doua jumătate a secolului al XVII-lea de monahii ce au vieţuit în aceste locuri. Timpul, vicisitudinile, războaiele şi mai ales prigoana comunistă aduseseră cinstitul aşezământ în prag de ruină. Din bunătatea lui Dumnezeu, frumuseţea acestui loc nu numai că a fost redobândită, ci a înflorit an de an. Astăzi, în curtea mănăstirii, lângă veche bisericuţă, a mai fost ridicat un lăcaş de închinare, de data aceasta mult mai încăpătoar şi conform nevoilor celor care vin aici să se roage.
 
                        „Maica Domnului trebuia să se nască din rugăciune”
 
       Încă din seara zilei de marţi, 20 noiembrie, biserica cea nouă şi curtea mănăstirii s-au umplut de numărul pelerinilor, veniţi din întreaga Oltenie, din Hunedoara şi din alte oraşe ale ţării, pentru a lua parte la slujba Vecerniei cu Litie şi la Priveghere. După slujbă, cei prezenţi s-au putut închina la moaştele Sfântului Cuvios Irodion, aşezate în pronaosul sfântului lăcaş. A doua zi, Sfânta Liturghie a fost oficiată de IPS Irineu şi de PS Nicodim, înconjuraţi de un numeros sobor de preoţi şi diaconi. La final, credincioşii au pus la inimă cuvântul de învăţătură rostit de Mitropolitul Olteniei, care a explicat dimensiunea dogmatică şi importanţa duhovnicească a sărbătorii. „Preasfânta Fecioară este aleasă şi pregătită pentru a deveni Maica lui Dumnezeu. Pregătirea ei se face de către Duhul Sfânt, aşa cum vedem la Buna Vestire, că «Duhul lui Dumnezeu se poagoară peste ea, puterea Celui Preaînalt o umbreşte şi Pruncul care se naşte dintr-însa este Fiul lui Dumnezeu». Printru a se învrednici de aceste daruri, Maica Domnului trebuia să se nască din rugăciune, dintr-o comuniune a părinţilor ei cu Dumnezeu. Naşterea şi zămislirea ei trebuiau să fie dincolo de plăcerea omenească şi de dorinţă. Trebuie să fie precum naşterea lui Adam şi a Evei, din mâinile lui Dumnezeu. Numai în felul acesta şi prin faptele bune pe care ea le-a făcut, Dumnezeu avea să pregătească în pântecele ei Cămara cea Împărătească, Locul mai desfătat decât cerul din care Fiul Său să-şi alcătuiască firea omenească şi apoi să se nască în lume ca om”, a spus IPS Irineu.
            La final, toţi cei prezenţi au luat parte la tradiţionala agapă frăţească, organizată în trapeza sfintei mănăstiri.

Diac. Ioniţă Apostolache