06.12.2012 – Mitropolia Olteniei a intrat în atmosfera sărbătorilor de Crăciun

Relatari


       În spiritul sărbătorilor de Crăciun, care încep chiar astăzi cu praznicul Sfântului Ierarh Nicolae, Mitropolia Olteniei a deschis, ieri, uşile celor mai frumoase „odoare” ale sale. Icoane-unicat, de o frumuseţe rară, au fost expuse pentru prima dată la noul Centru de restaurare, conservare a patrimoniului şi vizualizare al Arhiepiscopiei Craiova, aducând cu ele parfumul meşterilor iconari de altădată. O adevărată piesă de patrimoniu în aer liber, biserica Sfântul Nicolae Belivacă-Amaradia a fost restaurată în totalitate şi deţine cea mai veche frescă păstrată integral din Craiova. Două centre sociale, dichisite ca la carte, şi-au primit deja locatarii, copii fără posibilităţi materiale care, cu mare dăruire, sunt ajutaţi să-şi continue şcoala, dar şi să se bucure de copilărie. 

 
       Călătoria în universul lucrurilor frumoase a fost însoţită, cum nu se putea mai potrivit, de prima ninsoare a acestei ierni care a căzut chiar ieri, în Ajun de Moş Nicolae. Într-o atmosferă care anunţă sărbătorile, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei a fost o adevărată gazdă, primitoare şi caldă, la cele mai noi şi mai îngrijite centre ale Arhiepiscopiei Craiovei. Prima oprire a fost la Centrul de restaurare, conservare a patrimoniului şi vizualizare, unde a fost organizată prima expoziţie de icoane, aflate în curs de restaurare. „Centrul de Restaurare şi Conservare a Patrimoniului al Arhiepiscopiei noastre şi-a propus încă de la început să grupeze patrimoniul nostru de carte şi icoane pentru a fi restaurat. Apoi, să intre în colecţiile muzeale ale noastre, ale Arhiepiscopiei, şi după aceea şi la celelalte colecţii din ţară şi din străinătate. Pentru aceasta, în clădirea pusă la dispoziţie în acest scop, s-au realizat o mulţime de laboratoare pentru icoane, pentru stabilirea diagnosticului icoanei, pentru restaurarea acestora şi, apoi, pentru scoaterea în evidenţă a imaginilor. În final, se vor realiza cataloage cu icoanele respective, iar acestea se vor întoarce în muzeele care le au în proprietate”, a explicat ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei.

 
O sută de icoane au intrat în proces de restaurare
       În Centrul de restaurare au poposit aproximativ 100 de icoane de o mare valoare, atât istorică, cât şi ecleziastică, păstrate până acum în depozitul Mânăstirii Jitianu. Toate aceste obiecte au trecut prin prima fază, în care, cu ajutorul aparaturii de ultimă generaţie, au fost curăţate de microrganisme. „Laboratoarele noastre vor stabili, de acum, gravitatea acestor deprecieri, apoi vom încerca, cu metodele cunoscute, să le punem în evidenţă şi să le arătăm oamenilor în frumuseţea lor de odinioară, bineînţeles păstrând patina vremii, coordonatele şi calitatea care a existat”. Pe o fişă de analiză, se va evidenţia starea de degradare, cauzele acesteia. În partea a doua, se va trece la consolidarea picturii, apoi la aranjarea ei pe suport. Mitropolitul Olteniei a explicat că, dacă acesta este deja deteriorat, va fi injectat cu diferite produse care să-l conserve. În schimb, nu se va interveni deloc asupra picturii iniţiale, singurul lucru pe care îl vor face restauratorii fiind acela de a aplica o nuanţă neutră acolo unde icoana este deteriorată iremediabil. „Icoana vine dintr-un timp al istoriei. Are o pictură, un pigment al ei şi, ca atare, nu putem să facem o integrare a icoanei respective şi nici nu ar da bine. Acesta este scopul centrului nostru de restaurare”, a mărturisit Mitropolitul Olteniei.
Primii restauratori vor învăţa meserie
       Marilena Bogheanu, director al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, care a sprijinit implementarea tuturor proiectelor cu finanţare europeană, a declarat că Mitropolia Oltenia este fruntaşă la obţinerea de fonduri europene.  Nu mai puţin de 17 proiecte au fost finalizate deja sau sunt în curs de derulare, dar cel mai frumos până acum se dovedeşte a fi acest centru care a readus la viaţă, fosta Casă Bengescu, care ajunsese o ruină. „Clădirea arată excepţional şi, din punct de vedere arhitectonic, este o clădire cu valoare istorică. Aici a funcţionat primul cinematograf al Olteniei. Au fost investite trei milioane de lei, doar fonduri nerambursabile, de la bugetul de stat şi din fonduri europene. Clădirea a fost consolidată, a fost recompartimentată. Totul a fost reabilitat şi, de asemenea, spaţiul dispune de toate dotările pentru a funcţiona ca expoziţie de carte de cult, laboratoare pentru restaurare de carte veche şi icoane. De asemenea, există un centru multimedia şi eu zic că este una dintre cele mai frumoase şi complexe clădiri din municipiul Craiova, din punct de vedere cultural”. În cadrul centrului se vor perfecţiona în meseria de restauratori primii 18 specialişti, iar câţiva dintre ei sunt chiar pictori.
 
Biserica Belivacă – Amaradia păstrează cea mai veche frescă
       Biserica Sfântul Nicolae Belivacă-Amaradia a fost restaurată de curând şi prezintă, într-o stare excelentă, fresce vechi de acum două secole. O adevărată bijuterie este catapeteasma, care a fost îmbrăcată în foiţă de aur după moda vremii de la anul 1794. În interiorul bisericii, s-a organizat şi un mic muzeu cu obiect de cult, cununii şi pocale, din argint. ”Se păstrează nealterat stilul brâncovenesc al bisericilor din Ţara Românească, fiind singurul lăcaş de cult în stil brâncovenesc autentic din Craiova. De asemenea, aici există cea mai veche frescă păstrată integral în municipiul Craiova. A fost ridicată pe temeliile unei biserici mult mai vechi, probabil de la începutul secolului al XVIII-lea. De-a lungul timpului a suferit mai multe intervenţii, a fost repictată, însă de data aceasta a fost făcută o consolidare şi o restaurare după standardele actuale europene”, a prezentat preotul Florin Bonea biserica pe care o păstoreşte.        Biserica beneficiază de iluminat arhitectural, s-a restaurat clopotniţa care este monument istoric şi crucea de piatră care şi ea este monument istoric de la 1800. În fosta casă parohială a fost amenajat un centru social în care copii sunt ajutaţi să-şi facă temele.
Atmosferă de sărbătoare la centrul de copii „Best Life”
       Pe strada Devei, la câţiva paşi de centrul oraşului, funcţionează unul dintre cele mai moderne spaţii pentru ajutorarea copiilor defavorizaţi din Craiova. Centrul social „Best Life” a fost deschis în urmă cu două luni şi, deja, a devenit o casă bună pentru primii 20 de copii. „Este un centru de zi pentru copii, în care ei beneficiază de o serie de servicii sociale şi educaţionale. Serviciile sociale se referă în special la starea materială a copiilor şi a familiilor lor, iar cele educaţionale au în vedere păstrarea în şcoală a copiilor care, din diferite motive, se află în risc de abandon şcolar. Asta înseamnă că, aici, la centru, echipa de specialişti – formată din psihologi, asistenţi sociali şi pedagogi – lucrează cu copiii pe mai multe componente”, aprecizat preotul Adrian Stănulică, cel care se ocupă de coordonarea acestui spaţiu. La „Best Life”, copiii îşi pregătesc temele pentru a doua zi sau beneficiază de educaţie asistată la diferite materii şi de consiliere psihologică.

 
       Şi, pentru că sărbătorile au venit deja, un grup de copii de la Centrul „Aripi de lumină” al Mitropoliei Oltenia au colindat frumos, au primit cadouri şi au împărţit, cu multă bucurie, felicitări confecţionate chiar de ei.
(Sursa: Cuvântul Libertăţii)