10.12.2012 – Masă rotundă la Casa Universitarilor din Craiova organizată de Facultatea de Teologie

Relatari


Casa Universitarilor din Craiova a găzduit sâmbătă, 8 decembrie, o masă rotundă cu tema „Oportunităţi şi ameniţări în practica profesională a studenţilor”. Manifestarea face parte din proiectul „Competenţe socio – umane pentru piaţa muncii din regiunea Sud-Vest Oltenia”, derulat de Facultatea de Teologie a Universităţii din Craiova, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”.

 
       Întâlnirea de la Casa Universitarilor din Cetatea Băniei i-a adus faţă în faţă pe studenţi cu reprezentanţi ai mai multor instituţii publice, posibili angajatori, în scopul găsirii celor mai bune soluţii de eficientizare a practicii profesionale a studenţilor, de înlăturare a barierelor existente în prezent în ceea ce priveşte accesul tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii. S-a discutat despre cultura voluntariatului, atât de necesară în suplinirea lipsei de experienţă de care se prevalează deseori angajatorul atunci când are în faţă un tânăr absolvent. De asemenea, s-au făcut propuneri şi sugestii privind cadrul legislativ şi curiculumul de practică profesională.
       Proiectul derulat de Facultatea de Teologie din Craiova, în parteneriat cu Arhiepiscopia Craiovei, Consiliul Judeţean Dolj şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, are ca obiectiv creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a unui număr de aproape 400 de studenţi, de la şapte specializări universitare din domeniul socio – uman: Teologie Pastorală, Asistenţă Socială, Istorie, Sociologie, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Comunicare şi Relaţii Publice, Limba Română. După cum ne-a precizat părintele diacon lector univ. dr. Gelu Călina, manager de proiect, această creştere a integrării pe piata muncii se va realiza printr-o legătură mai eficientă între educaţie, formare instituţională, practica studenţească şi apoi, ca rezultat final, prin angajarea în diferite domenii ale pieţei muncii.  (Gheorghe Cioiu)