15.12.2012 – Două mari personalităţi ale Bisericii din Oltenia, aduse în actualitate: Simpozion în cinstea Mitropoliţilor Firmilian şi Nestor, la Craiova

Relatari

 

 
Ultimii doi mitropoliţi ai Olteniei, trecuţi la cele veşnice, au fost comemoraţi vineri, 14 decembrie, la Craiova, în cadrul Simpozionului cu titlul „Teologie şi slujire pastorală în viaţa şi opera Mitropoliţilor Firmilian Marin şi Nestor Vornicescu”. Evenimentul a avut loc, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Irineu, în Aula Magna a Centrului de restaurare patrimoniu şi vizualizare al Arhiepiscopiei Craiovei.

 
       Mitropoliţii Firmilian şi Nestor ai Olteniei au fost prezenţi vreme de şase ceasuri pe buzele ierarhilor, preoţilor, profesorilor, istoricilor şi a altor invitaţi la simpozionul organizat la Centrul de restaurare patrimoniu al Arhiepiscopiei Craiovei. Deschiderea lucrărilor a avut loc în prezenţa IPS Irineu, care a avut şi iniţiativa organizării acestui eveniment. În cuvântul rostit cu acest prilej, Mitropolitul Olteniei a trecut în revistă câteva aspecte din viaţa şi opera celor doi mari ierarhi ai Bisericii Oltene, arătând că nu au lipsit niciodată din mijlocul păstoriţilor lor, de ieri şi de azi, fiind permanent rugători înaintea Tronului Ceresc. „Cei doi mitropoliţi sunt vii şi lucrători în viaţa noastră, de aceea noi, cei de astăzi, îi considerăm ca pe părinţii şi protectorii noştri, cei care ne îndrumă viaţa şi ne călăuzesc paşii prin exemplul pe care ni l-au dat. Mitropolitul Nestor a pecetluit sufletele multor preoţi şi studenţi. Cu toţii îl avem în minte şi, când privim la imaginea sa, avem sentimente deosebite. Alături de înaintaşul său, vrednicul mitropolit Firmilian, vlădica Nestor a lucrat în ogorul Bisericii din Oltenia în vremuri tulburi. Munca sa cărturărească ne este foarte bine cunoscută. Cerceta de fiecare dată arhivele adunând informaţii preţioase pe care le aşeza cu multă delicateţe în paginile lucrărilor sale. Mitropolitul Firmilian, şi el un mare ierarh al Bisericii noastre, a trebuit să lupte pentru apărarea mănăstirilor din Oltenia. El a trebuit să apere acest patrimoniu înaintea celor care iraţional şi uneori inconştient distrugeau valorile noastre bisericeşti. De aceea, menirea lui a fost întotdeauna îmbrăcată în speranţa ca urmaşii săi să moştenească nealterat tezaurul Bisericii strămoşeşti”, a spus IPS Părinte Mitropolit. 
                           Prelegeri şi evocări în cinstea celor doi arhierei olteni
       Luările de cuvânt au fost moderate de pr. lect. univ. dr. Sergiu Popescu, cadru didactic la Facultatea de Teologie din Craiova. Astfel, Preasfinţitul Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, a vorbit despre dimensiunea patrologică a scrierilor mitropolitului Nestor Vornicescu, prezentând cele mai importante lucrări elaborate de marele arhiereu pe această temă. Preotul Ioan Ioanicescu, protoiereu în timpul păstoririi IPS Nestor a prezentat referatul „Mitropolitul Nestor cel bun, părinte duhovnicesc al oltenilor”. În prima parte a întâlnirii au mai luat cuvântul: protos. Vladimir Dărângă, eclesiarhul Catedralei mitropolitane „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova – „Mitropolitul Nestor Vornicescu şi Mănăstirea Maglavit” şi pr. dr. Nicuşor Popescu, directorul Liceului Teologic „Sfântul Nicodim” din Târgu Jiu – „Mitropolitul Firmilian şi învăţământul teologic din Oltenia”.

 
                           Lansarea noilor apariţii ale Editurii „Mitropolia Olteniei”
       În continuare, angajaţii Editurii Mitropolia Olteniei, în frunte cu diaconul Adrian Boldişor, directorul instituţiei, au prezentat lucrările pregătite pentru anul 2013: Calendarul bisericesc (foaie şi agendă), Agenda Duhovnicească (agendă, stick electronic agendă şi stick harta Olteniei) şi stickul muzical „Teologia mântuirii în colindele creştine, simfonie a muzicii universale”, imprimat de Grupul psaltic al Catedralei mitropolitane „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova. Au luat cuvântul: prof. Emilian Popescu, cadru didactic al Facultăţii de teologie din Craiova, pr. lect. Ion Bârnea şi prof. Victor Şapcă, dirijorul grupului psaltic al catedralei mitropolitane. Toate lucrările prezentate au primit cuvinte de laudă pentru realizarea deosebită din punct de vedere grafic şi pentru conţinutul lor. Între pauzele invitaţilor, psalţii craioveni au interpretat colinde, regăsite pe stickul prezentat. La final, diac. Adrian Boldişor a anunţat recenta acreditare a Editurii „Mitropolia Olteniei” în categoria B, conform normelor CNCS în vigoare.
       A doua parte a întâlnirii a adus înaintea invitaţilor o nouă serie de prelegeri şi evocări. Au luat cuvântul: pr. conf. dr. Picu Ocoleanu, consilier cultural în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei – „Latura monastică a operei Mitropolitului Nestor Vornicescu”, pr. dr. Ion Rizea – „Mitropolitul Nestor Vornicescu, preşedinte al Comisiei Române de Istorie Eclesiastică Comparată (1978-2000)”, pr. prof. univ. dr. Ştefan Resceanu, cadru didactic la Facultatea de Teologie din Craiova şi ierom. Nicodim Macovei, de la Mănăstirea Jitianu, care a vorbit despre „Mitropoliţii Firmilian Marin şi Nestor Vornicescu în paginile Ziarului Lumina. Medalioane de amintiri din trecutul Bisericii Oltene”.
 

Diac. Ioniţă Apostolache