25.12.2012 – Slujire arhierească la Paraclisul mitropolitan Sfântul Ilie din Craiova

Evenimente


                  
               Câteva sute de credincioşi au participat, în Duminica dinaintea Naşterii Domnului, la Sfânta Liturghie arhierească săvârşită de Inalt Preasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, la Paraclisul mitropolitan “Sfântul Ilie Tesviteanul” din Craiova.   La finalul slujbei, Mitropolitul Olteniei a vorbit despre semnificaţia Evangheliei rânduită a fi citită în această duminică în cadrul Sfintei Liturghii (Matei 1, 1-25), care ne prezintă genealogia Mântuitorului. “Cartea neamurilor Mântuitorului ne demonstrează că noi suntem familia Sa, aşa cum ne spune si Sfântul Apostol Pavel: ..suntem din neamul lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 17, 29). Suntem aşadar neamul lui Dumnezeu pentru că El este Tatăl nostru, iar noi ne numim fraţi şi surori prin creaţie, prin credinţă şi prin Sfânta Taină a Botezului. Fapt ce ne dă curajul şi tăria de a ne încredinţa sufletele şi nădejdea noastră Mântuitorului Iisus Hristos, cel care a luat asupra Sa firea omenească stricată prin păcat, ca s-o înnoiască, s-o sfinţească, s-o îndumnezeiască. Biserica a rânduit astfel, să se citească genealogia Mântuitorului în Duminica de dinaintea Naşterii Domnului, pentru a reaminti care este rolul familiei în această lume, pentru a reaminti că familia este locul unde Dumnezeu locuieşte şi unde se nasc sfinţii. Pentru că toţi cei născuţi şi botezaţi sunt chemaţi de Dumnezeu la sfinţenie, iar El, ca Părinte, îi înfiază pe fiecare, şi aşa, cu toţii devenim copii iubiţi ai lui Dumnezeu” a spus IPS Părinte Mitropolit Irineu.

 
       Sfânta Liturghie a fost marcată şi de hirotonia întru preot, pe seama Bisericii Sfântul Ilie din Craiova, a diaconului Alexandru Bogdan Samfira şi de hirotonia întru diacon, pe seama Catedralei mitropolitane Sfântul Dumitru din Craiova, a teologului Viorel Ghencea.
                 Biserica „Sfântul Ilie Tesviteanul” – repere istorice  
       Aşezată în zona centrală a Craiovei, Biserica „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” este unul dintre reperele importante ale vieţii religioase şi culturale ale Cetăţii Băniei. Ea fost ctitorită de vornicului Ilie Otetelişanu în anul 1720 şi refăcută din temelii în 1893. Pictura a fost realizată de Gheorghe Tăttărescu, fiind considerată ultima biserică pictată de acesta. Sfântul locaş a devenit în scurt timp un simbol pentru cei care locuiau în această zonă, numele Sfântului Ocrotitor Ilie fiind dat şi cartierului în mijlocul căruia se află. Tot aici a fost înfiinţată, în 1837, Şcoala de fete „Lazaro – Otetelişanu”, considerată prima şcoală de fete din Oltenia.
 (Gheorghe Cioiu)