26.12.2012 – Sărbătoarea Naşterii Domnului la Catedrala mitropolitană din Craiova

Relatari


       Catedrala mitropolitană Sfântul Dumitru din Craiova a îmbrăcat haine de sărbătoare de slăvitul praznic al Naşterii Domnului. Sfânta Liturghie a fost oficiată cu acest prilej de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, în sobor de preoţi şi diaconi. La eveniment au fost prezenţi câteva sute de credincioşi care au dorit să cinstească marea bucurie a Naşterii Mântuitorului în acest sfânt locaş, a cărui istorie se împleteşte până la contopire cu cea a municipiului de pe malul Jiului. La finalul Sfintei Liturghii, eclesiarhul Catedralei mitropolitane, părintele protosinghel Vladimir Dărângă, a dat citire Pastoralei de Crăciun, adresată de Mitropolitul Olteniei clerului, cinului monahal şi credincioşilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Craiovei.
       În cuvântul rostit la acest măreţ praznic, IPS Irineu a subliniat marea bucurie a Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos: “Astăzi s-a împlinit marea bucurie a întregii omeniri, astăzi peştera s-a luminat, steaua i-a călăuzit pe magi, îngerii au cântat şi păstorii s-au bucurat de venirea Celui mai înainte de veci, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. O sărbătoare în care orice creştin se regăseşte, îşi află slujirea şi menirea sa pe acest pământ. Pentru că, prin venirea Fiului pe pământ s-a materializat voia Tatălui ceresc, ca lumea să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină, căci atît de mult a iubit Dumnezeu lumea  încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică (Ioan 3, 16). Noi ne-am pregătit pentru aceast mare praznic cu post şi rugăciune, iar răsplata ostenelilor noastre este la fel ca cea a Sfinţilor Apostoli, când Mântuitorul Iisus Hristos s-a înălţat la ceruri iar ei s-au întors în cetate cu bucurie mare. Şi noi ne vom întoarce la casele noastre cu bucurie negrăită, căci am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne, că aceasta ne-a mântuit pre noi” a conchis IPS Părinte Mitropolit Irineu.
 

                 (Gheorghe Cioiu)