08.01.2013 – Praznicul Botezul Domnului la Catedrala mitropolitană din Craiova

Relatari


 
Praznicul Bobotezei a adunat mii de credincioşi în locaşurile de închinare din Mitropolia Olteniei. La Craiova, Râmnicu Vâlcea şi Drobeta Turnu Severin  au fost oficiate Sfinte Liturghii arhiereşti la altarele catedralelor chiriarhale, urmate, după tradiţie, de slujba de sfinţire a Aghiasmei celei Mari.

 

 
                      „Astăzi, întreaga natură se sfinţeşte şi firea apelor se schimbă”
       La Catedrala mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova pregătirile au început de la primele ore ale dimineţii. A fost amenajată mai întâi esplanada pentru oficierea slujbei de sfinţire a Agiasmei Mare şi au fost pregătite vasele pentru apă. A urmat Sfânta Liturghie, oficiată de Înalt Preasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. La finalul slujbei, Mitropolitul Olteniei a vorbit celor prezenţi despre semnificaţia teologică a praznicului. „Botezul Domnului nostru este momentul arătării Preasfintei Treimi, sărbătoarea care Îl arată pe Mântuitorul Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, praznicul ce deschide porţile cerului de unde se pogoară pe pământ Duhul cel Preasfânt în chip de porumbel. Astăzi, întreaga natură se sfinţeşte şi firea apelor se schimbă. Astăzi S-a arătat la Iordan Domnul ca să arate începutul activităţii Sale de propovăduire a Cuvântului lui Dumnezeu şi de vestire a Împărăţiei Cerurilor. Astăzi S-a arătat la Iordan ca să ne încredinţeze că El este cu adevărat Domnul nostru, Cel care rămâne permanent cu noi, Cel care ne sfinţeşte şi ne binecuvintează «în tot locul stăpânirii Sale»”, a spus IPS Părinte. În continuare IPS Irineu a arătata că, „aşa cum Sfântul Ioan Botezătorul a fost îndemnat să lase toate cele omeneşti şi să boteze pe Domnul şi noi suntem chemaţi să intrăm în Casa Sa, în Sfânta Biserică”. „Dacă vorbim despre o Împărăţie a Cerurilor” – a adăugat IPS Părinte – „aceasta este însăşi Biserica, cea care pregăteşte pe copiii săi să devină moştenitori ai bunătăţilor cereşti. Deci, Sfântul Ioan Botezătorul ne îndeamnă şi pe noi să urmăm calea sa de pocăinţă şi să venim aproape de Mântuitorul Hristos, care ne va boteza cu Duh Sfânt şi cu Foc”.
            La final, preoţii, diaconii şi credincioşii, în frunte cu IPS Irineu, au mers în faţa sfântului locaş, unde a fost oficiată slujba de sfinţire a Aghiasmei celei Mari.
 

Diac. Ioniţă Apostolache