14.01.2013 – Prima Duminică de după Bobotează la Craiova: Sfintă Liturghie arhierească la Biserica „Sfânta Treime”

Relatari

 
Prima duminică de după Bobotează a adunat mii de credincioşi în lăcaşurile de închinare din cuprinsul Mitropoliei Olteniei. Înalt Preasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a liturghisit în Paraclisul mitropolitan „Sfânta Treime” din Craiova, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. A intrat deja în tradiţie ca în fiecare an, la această dată, Mitropolitul Olteniei să slujească la altarul ctitoriei domnitorului Barbu Ştirbei.

 
 
                                          „Suntem fii ai Părintelui Ceresc”
        În cuvântul de învăţătură, rostit la finalul slujbei, IPS Părinte Mitropolit a explicat pericopa evanghelică duminicală, care a avut ca temă „Începutul propovăduirii Domnului” (Mt. 4, 12-17). Astfel, Mitropolitul Olteniei a arătat că Împărăţia lui Dumnezeu se sălăşluieşte în lume odată cu Întruparea Cuvântului Dumnezeiesc: „Faptul că Duhul se pogoară şi Fiul este Cel care se botează în apele Iordanului, iar Cel care mărturiseşte este Tatăl cel Ceresc, ne convinge să mărturisim că Împărăţia lui Dumnezeu s-a întemeiat odată cu venirea Mântuitorului Hristos în lume şi cu Botezul Său în apele Iordanului. «Pocăiţi-vă că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor» sunt cuvintele Sfântului Ioan Botezătorul, dar şi ale Domnului Hristos din Evanghelia de astăzi”. Totodată, IPS Irineu a arătat că „Adam cel Nou, care este Mântuitorul Iisus Hristos, aduce în lume viaţa, bucuria şi nădejdea intrării în Împărăţia lui Dumnezeu, căci odată cu Botezul Său, cerurile se deschid ca noi să intrăm în dragostea Tatălui Ceresc. Prin urmare, dacă Tatăl cel Ceresc îl vede pe Mântuitorul Hristos ca pe Fiul Său, iar Fiul Său este şi Fiul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, înţelegem de aici că noi, ca şi copii al Maicii Domnului şi ai Bisericii, suntem la rândul nostru fii ai Părintelui Ceresc. De aceea Domnul ne-a învăţat să zicem rugăciunea «Tatăl nostru», ca să ne recunoaştem ca fii ai Tatălui Ceresc şi moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor”.
            După slujba Sfintei Liturghii, IPS Irineu a oficiat Taina Sfântului Botez pentru doi nou născuţi, între ei numărându-se şi fiul preotului Gheorghe Brad, slujitor la Biserica „Sfântul Petru Movilă” din Craiova.
 
 

Diac. Ioniţă Apostolache