16.01.2013 – Biserica “Sfântul Nicolae – Dorobanţia” din Craiova va fi restaurată

Evenimente


 
Biserica “Sfântul Nicolae Dorobănţia” din Craiova, monument istoric din secolul XVIII, va intra, începând de anul acesta, într-un amplu proces de restaurare şi consolidare, în cadrul unui proiect cu finanţare europeană semnat în ultima parte a anului trecut.
       „Prin acest proiect, se doreşte aducerea monumentului în forma sa originală. În acest sens se vor realiza o serie de lucrări, printre care un pridvor deschis în conformitate cu cel original, coloane care să separe pronaosul de naos, implicit refacerea axelor pronaosului, a bolţii şi turlei, pardoselile din piatră şi sistemul de încălzire interioară, refacerea acoperişului, a tencuielilor exterioare şi interioare, implicit a picturii bisericii”, a precizat  părintele prof. univ. dr. Gheorghe Zamfir, parohul Bisericii „Sfântul Nicolae – Dorobănţia”, situată pe strada Alexandru Odobescu.
       Pe durata efectuării lucrărilor (termenul prevăzut în contract este de doi ani), slujbele religioase vor fi oficiate într-un paraclis amenajat lângă sfântul locaş.
       Proiectul este realizat prin Programul Operaţional – Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 5, Dezvoltarea Durabilă şi Promovarea Turismului. Valoarea proiectului este de aproximativ 6.100.000 de lei, dintre care peste 4.600.000 de lei reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă.
 

                                                 Gabriela Popescu