17.01.2013 – Sărbătoarea Sfântului Antonie cel Mare în Mitropolia Olteniei

Evenimente


 
Sfântul Antonie cel Mare, a cărui prăznuire facem astăzi, este ocrotitorul mai multor lăcaşuri de închinare din Mitropolia Olteniei. Între cele mai cunoscute se numără mănăstirile Vodiţa din Mehedinţi şi Cârcea din Dolj, dar şi bisericile Madona Dudu din Craiova şi „Sfântul Antonie cel Mare” din localitatea doljeană Leamna.
 
       Chemarea tainică a credinței unește în fiecare an sute de credincioși, veniţi la rugăciune în Lavra Sfântului Nicodim de la Vodița. Astăzi, de praznicul Sfântului Antonie cel Mare, ocrotitorul cinstitului aşezământ, Sfânta Liturghie este oficiată de Preasfinţitul Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi.
       Sfântul aşezământ monahal de pe Valea Vodiței este un important monument istoric şi de arhitecturã din Oltenia, fiind cea mai veche ctitorie voievodală atestată documentar. Mănăstirea Vodiţa a fost întemeiată între anii 1364-1370 de Sfântul Nicodim pe cheltuiala voievodului Tării Româneşti, Vlaicu-Vodă. A fost refăcută de Radu cel Mare în jurul anului 1500 şi de Cornea Brăiloiu în 1689, dar a cunoscut o perioadă de decădere după războiul austro-turc din 1718. În anul 1990, a fost resfinţită. Tot atunci a fost începută restaurarea ctitoriei voievodale şi a fost construit un corp de chilii pentru desfăşurarea vieţii de obşte. La această mănăstire a fost copiat un tetraevanghel slavon miniat, cel mai vechi manuscris din Ţara Românească.

 
                                 Liturghie arhierească la Mănăstirea Cârcea
       Sfântul Antonie cel Mare este prezent şi în viaţa monahismului din Arhiepiscopia Craiovei, oblăduind Mănăstirea Cârcea. Cinstitul aşezământ monastic se găseşte nu departe de oraşul Craiova, în vecinătatea localităţii cu acelaşi nume. Istoria acestui loc este legată de numele familiei Cristofir, care a donat întreaga avere pentru ridicarea actualei mănăstiri. Mănăstirea a fost înfiinţată în anul 1992, de vrednicul de pomenire Nestor Vornicescu, pe atunci mitropolit al Olteniei. Biserica în care se oficiază cultul zilnic a fost ridicată în urmă cu câţiva ani, prin implicarea directă a obştii de maici, condusă de monahia Eleonora Cristofir, stareţa mănăstirii.
       Sfânta Liturghie este oficiată, ca în fiecare an, de Înalt Preasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.
 

 
                                  Sfântul Antonie cel Mare, cinstit în Cetatea Băniei
       Sfântul Antonie cel Mare este cinstit şi de credincioşii craioveni, veniţi la închinare în Paraclisul mitropolitan „Madona Dudu” din Cetatea Băniei. Aici pregătirile pentru praznic au început de ieri seară prin slujba Sfântului Maslu, Vecernia unită cu Litia şi Privegherea. Astăzi, Sfânta Liturghie va fi oficiată de un sobor de preoţi şi diaconi, în frunte cu pr. Eugen Băcioiu, administratorul lăcaşului de închinare.
       Sfântul Antonie cel Mare a fost ales ca ocrotitor al Bisericii „Madona Dudu” din Craiova în timpul mitropolitului Firmilian Marin, chiar la începutul arhipăstoririi sale.
 

Diac. Ioniţă Apostolache