21.01.2013 – Lucrările Consiliului Eparhial şi Adunării Eparhiale la Craiova

Relatari


 
Membrii Consiliului Eparhial şi ai Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Craiovei s-au întrunit sâmbătă, 19 ianuarie 2013, pentru a lua act de realizările din anul precedent şi a stabili obiectivele pentru acest an. Şedinţa de lucru a avut loc în sala de festivităţi a Centrului de restaurare, conservare patrimoniu şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova.

 

 
       Reprezentanţii celor şase sectoare de activitate din Arhiepiscopia Craiovei (Administrativ, Cultural, Social, Economic, Patrimoniu şi Silvic) au prezentat dările de seamă pe anul 2012 în faţa Înalt Preasfinţitului Irineu, Mitropolitul Olteniei şi a membrilor Consiliului şi Adunării Eparhiale. În deschiderea lucrărilor, preotul Grigore Vulcănescu, parohul Bisericii „Sfântul Ioan cel Milostiv – Postelnicu Fir” din Craiova, a fost numit în postul de Consilier Cultural. După depunerea jurământului părintele Vulcănescu a semnat angajamentul de numire şi a luat parte la cele două şedinţe.

 
 
                                         „Poporul român este un popor optimist”
       Lucrările Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Craiovei s-au desfăşurat în Sala „Presei” de la Centrului de restaurare şi a fost prezidate de IPS Irineu. În deschidere, Mitropolitul Olteniei a mulţumit celor prezenţi pentru participare şi i-a încredinţat că lucrarea Bisericii se face „pe verticală”, spre Dumnezeu şi pentru oameni. În cadrul şedinţei fiecare consilier participant a prezentat raportul de activitate pe anul 2012. Bilanţul activităţilor culturale a fost detaliat de pr. conf. univ. dr. Ioan Picu Ocoleanu, consilier administrativ în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei.
       Lucrările Adunării Eparhiale au avut loc în sala de festivităţi a centrului, fiind precedate de o slujbă de Te Deum, oficiată în prezenţa IPS Irineu, de un sobor de preoţi, în frunte cu protosinghel Vladimir Dărângă, mare eclesiarh al Catedralei mitropolitane din Craiova. După slujba religioasă, Mitropolitul Olteniei a rostit un cuvânt, arătând rostul ostenelii şi al lucrării săvârşite pentru Dumnezeu şi pentru Sfânta Biserică. „Lucrările ce s-au efectuat în decursul unui an reprezintă o bucurie, o nădejde sfântă şi în acelaşi timp o speranţă că în viitor vom putea să lucrăm şi mai mult văzând ajutorul pe care Dumnezeu ni  l-a dat în această perioadă de timp. Cu toţii trăim şi ştim că vremurile de astăzi nu sunt de loc uşoare. Cu toate acestea, după cuvântul Mântuitorului Hristos: «Îndrăzniţi! Eu am biruit lumea» gândim că putem merge mai departe având curajul dat de credinţa noastră şi de sprijinul pe care Dumnezeu ni-l acordă în toate împrejurările vieţii noastre. Această nădejde a existat dintotdeauna la poporul nostru şi din istorie aflăm că poporul român este un popor optimist, chiar dacă a trecut prin multe încercări. Totuşi, cu gândul la Înviere, la biruinţă, la lumină, a mers înainte şi şi-a putut păstra existenţa, frumuseţea şi originalitatea. Avem aşadar îndatorirea sfântă de a duce mai departe ethosul vieţii religioase, sociale şi filantropice a înaintaşilor noştri. Apărăm credinţa noastră ortodoxă care este puternic înrădăcinată în inima noastră şi o ducem ca pe o comoară de mare preţ, pentru a o preda înaintașilor”, a conchis IPS Părinte Mitropolit.
 
Diac. Ioniţă Apostolache