22.01.2013 – Bilanţul activităţilor culturale în Arhiepiscopia Craiovei

Evenimente


 
Centrul de restaurare, conservare patrimoniu şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova a găzduit sâmbătă, 19 ianuarie, lucrările Consiliului eparhial şi ale Adunării eparhiale. În cadrul celor două şedinţe, sectoarele Arhiepiscopiei Craiovei au prezentat bilanţul activităţilor pe anul 2012. Realizările culturale au fost prezentate de Traian Bărbulescu, raportor din partea Comisiei de cultură a Adunării eparhiale.
       Anul 2012 a adus roade bogate în toate sectoarele de activitate ale Arhiepiscopiei Craiovei. Viaţa bisericească a înflorit atât pe plan administrativ, social sau economic, cât şi pe plan cultural. În cele ce urmează vom încerca să trecem în revistă principalele activităţi care au marcat pozitiv latura culturală a Arhiepiscopiei Craiovei.
       Sub binecuvântarea şi nemijlocita purtare de grijă a Înalt Preasfinţitului Irineu, Mitropolitul Olteniei, Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Craiovei a funcţionat în anul 2012 prin patru coordonate: activitatea editorială, activitatea educaţională, activitatea catehetică şi activitatea media.

 
               Lucrarea Editurii „Mitropolia Olteniei” în anul 2012
       Latura editorială a Centrului eparhial din Craiova a fost concentrată în activităţile promovate de Editura „Mitropolia Olteniei”. Lucrările realizate în anul precedent au fost capacitate de o dinamică ascendentă atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Numeroase publicaţii cu caracter academic şi misionar pastoral au văzut lumina tiparului, fiecare îmbrăcând cea mai înaltă calitate grafică prin care s-a reuşit imprimarea unei note de personalitate şi originalitate, devenită deja tradiţie în activitatea Editurii „Mitropolia Olteniei”. Între cele mai importante cărţi academice, amintim: IPS prof. univ. dr. Irineu, „Experienţe mistice la Părinţii Orientali”, vol. II; pr. conf. univ. dr. Ioan Picu Ocoleanu (coord.), „Teologie şi viaţă în opera Sfântului Dionisie Areopagitul”, în colecţia „Studia Theologica”, Partea I şi a II-a; pr. prof. univ. dr. Mihai Vladimirescu, Simpozion Naţional Studenţesc nr. IV – „Tainele Botezului şi Cununiei în Sfânta Scriptură”; Revista „Mitropolia Olteniei”, nr. 9-12/2011, 1-4/2012 şi 5-8/2012. O notă cu totul aparte a avut-o Agenda Ortodoxă pe anul 2013 (carte, agendă-stick şi stick – monumentele istorice din Oltenia), lucrare lansată în cadrul simpozionului „Teologie şi slujire pastorală în viaţa şi opera Mitropoliţilor Firmilian Marin şi Nestor Vornicescu”, la data 14 decembrie 2012, în cadrul Centrului de restaurare şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova.
       Foarte importante în activitatea Editurii „Mitropolia Olteniei” au fost şi lucrările electronice (CD sau stick-uri muzicale şi chiar audio book-uri), fiecare în parte aducând în casele credincioşilor bucuria muzicii bisericeşti de tradiţie bizantină, interpretată de grupul psaltic al Catedralei mitropolitane „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova. Ultimele imprimări, Adormirea Maicii Domnului – Bucuria vieţii cereşti şi pămâmteşti (CD), Teologia mântuirii în colindele creştine, simfonie a muzicii universale (stick muzical), aduc laolaltă buchete de cântări bizantine de cea mai bună calitate.
       De amintit este şi faptul că, în luna decembrie a anului trecut, Editura „Mitropolia Olteniei” a primit acreditarea oficială a CNCSIS, în categoria de funcţionare B.
                             Învăţământul teologic preuniversitar
       Învăţământul teologic de grad preuniversitar a marcat anul trecut mai multe activităţi meritorii, elevii Seminarului Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova şi cei de la Liceul Teologic „Sfântul Nicodim” din Târgu Jiu obţinând numeroase premii la olimpiadele şi concursurile judeţene şi naţionale. Astfel, la Olimpiada Naţională de Religie pentru seminariile teologice, organizată de M.E.C.T.S. la Iaşi, au fost obţinute următoarele rezultate: Fleancu Constantin (Seminarul Teologic Craiova, îndrumător pr. prof. Sperlea Cristina) – menţiune la disciplina Dogmatică Ortodoxă, Şişu Vlad (Seminarul Teologic Craiova, îndrumător prof. Stăiculescu Cristian) – premiul special la disciplina Studiul Vechiului Testament, Covrig Gheorghiţă (Seminarul Teologic Craiova, îndrumător prof. Stăiculescu Cristian) – menţiune la disciplina Studiul Noului Testament, Vlădoescu Maria (Liceul Teologic Tg. Jiu) – menţiune la disciplina Studiul Vechiului Testament. Au mai fost obţinute premii la Olimpiada Naţională de Greacă Veche, organizată în anul 2012 la Braşov. Astfel, seminaristul Oraru Cristian (clasa a IX-a, Seminarul Teologic din Craiova) a obţinut premiul I, iar Nicola Emanuel (clasa a IX-a, Seminarul Teologic din Craiova) – premiul II. Elevii au fost îndrumaţi de prof. Truşcă Maria.
                  Activitatea Biroului de catehizare şi activităţi cu tineretul
       Activitatea catehetică din Arhiepiscopia Craiovei s-a desfăşurat prin Biroul de învăţământ, relaţii cu tineretul şi de catehizare. Prioritate au avut în anul 2012 implementarea proiectelor „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege şcoala!”, privind educaţia tinerilor cu vârsta cuprinsă între 6 şi 17 ani. Au fost organizate în acest sens mai multe întâlniri catehetice cu grupurile de tineri existente în parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Craiovei: Parohia Pocruia din Protopopiatul Tg. Jiu Nord (12 martie), Înălţarea Domnului din municipiul Târgu Jiu (30 aprilie), Amărăştii de Jos, din Protopopiatul Craiova Sud (13 iunie), Parohia Rasnic, Protopopiatul Craiova Nord (19 iunie), Parohia „Sfântul Nicolae” – Brânduşa (17 octombrie) etc. Prin acelaşi birou de activitate a fost organizat Congresul Tinerilor Creştini Ortodocşi din Arhiepiscopia Craiovei, pe 19 mai, la Mănăstirea Tismana. Activitatea a reunit peste 50 de tineri din cuprinsul Arhiepiscopiei Craiovei şi s-a desfăşurat în colaborare cu Fundaţia „Cuvântul care zideşte” şi Protoieria Craiova Nord.
       În data de 15 octombrie 2012, Biroul de catehizare şi activităţi cu tineretul al Arhiepiscopiei Craiovei a organizat Concursul de muzică eclezială corală „Lăudaţi pe Domnul”, faza mitropolitană. Anul trecut, concursul s-a adresat coralelor din protopopiate. La faza naţională a competiţiei, organizată în data de 27 octombrie 2012, la Palatul Patriarhiei, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul”, Arhiepiscopia Craiovei a fost reprezentată de Corala Protoieriei Craiova Sud. De asemenea, în cadrul aceluiaşi birou au fost organizate trei simpozioane naţionale: „Teologie şi mistică în opera Sf. Chiril al Alexandriei” – 25-27 iulie, la Mănăstirea Tismana, „Personalitatea Părintelui Ghelasie de la Frăsinei”, Ediţia a IV-a – 23 noiembrie 2012, la Centrul de restaurare şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova şi „Teologie şi slujire pastorală în viaţa şi opera Mitropoliţilor Firmilian Marin şi Nestor Vornicescu” – 14 decembrie, la Centrul de restaurare şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova.
                                        Activitatea Biroului de presă
       În anul 2012, Biroul de presă al Arhiepiscopiei Craiovei a avut ca principal obiectiv mediatizarea activităţilor din domeniile pastoral-misionar, social-filantropic, cultural şi învăţământ, desfăşurate la nivelul eparhiei. Astfel, au fost redactate şi transmise către instituţiile mass-media din judeţele Dolj şi Gorj (presa scrisă, online, radio şi televiziune) circa 550 de ştiri şi 20 de comunicate de presă, care au fost publicate în peste 90% dintre acestea. Mediatizarea s-a extins în anul trecut, trimiţându-se o parte din aceste ştiri şi către mass-media din judeţele Vâlcea, Olt şi Mehedinţi. Au fost organizate, de asemenea, patru conferinţe de presă susţinute de IPS Părinte Mitropolit Irineu, cu prilejul unor evenimente importante în viaţa eparhiei (hramul Catedralei mitropolitane, inaugurarea Centrului de restaurare patrimoniu, Praznicul Naşterii Domnului etc.), interviuri, participări la emisiuni radio TV ale Mitropolitului Olteniei. 
      S-a realizat monitorizarea ştirilor, informaţiilor, articolelor, comentariilor şi emisiunilor referitoare la Arhiepiscopia Craiovei în particular şi la activitatea Bisericii Ortodoxe Române în general, prin întocmirea zilnică a revistei presei şi prezentarea acesteia IPS Părinte Mitropolit Irineu.
       Au fost redactate şi transmise aproximativ 400 de ştiri către Agenţia de ştiri Basilica a Patriarhiei Române şi către buletinele de ştiri centrale ale Radio Trinitas. Aproape 100 de ştiri au fost transmise şi difuzate în jurnalele de ştiri Trinitas TV. De asemenea, Biroul de presă a coordonat studioul Logos de la Craiova al Radio Trinitas, care a realizat şi difuzat zilnic, de la Craiova, emisiunea Cultural-expres, în intervalul orar 14:00-16:00, realizând materiale radio şi pentru alte emisiuni difuzate de acest post de radio. De asemenea, au fost realizate două emisiuni săptămânale pentru Radio Oltenia Craiova (Lumină din Lumină, în fiecare duminică, de la ora 9:30, şi Teologia Cuvântului, în fiecare joi, de la ora 20:10).
S-a realizat o bună colaborare cu Biroul de presă al Patriarhiei Române şi cu birourile de presă ale celorlalte eparhii din Mitropolia Olteniei.
Diac. Ioniţă Apostolache
Gheorghe Cioiu