26.01.2013 – Seminarul Teologic din Craiova si-a sărbătorit Ocrotitorul

Evenimente


 
       Seminarul Teologic Liceal „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova a îmbrăcat vineri, 25 ianuarie, haină de sărbătoare pentru a-şi cinsti, aşa cum se cuvine, Ocrotitorul. Cadrele didactice şi elevii seminarişti au pregătit pentru această zi un program special, onorat de prezenţa Mitropolitului Olteniei, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu.

 
       Manifestările dedicate hramului Seminarului au început la orele dimineţii, prin săvârşirea Sfintei Liturghii de către Înalt Preasfinţitul Irineu, înconjurat de părinţii profesori. În cadrul slujbei, diaconul Iulian Matei a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Calapăru, Protopopiatul Târgu Jiu Sud, judeţul Gorj, iar tânărul teolog Cristian – Angel Stăiculescu a fost hirotonit diacon pe seama Catedralei mitropolitane „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova. Sfânta Liturghie a fost urmată de o slujbă de Parastas pentru ctitorii, profesorii, elevii şi binefăcătorii acestui aşezământ teologic care au plecat la Domnul. 
       În cuvântul de învăţătură, Mitropolitul Olteniei a evidenţiat personalitatea Sfântului Grigorie Teologul, Dascăl de seamă al Bisericii Ortodoxe: „Sfântul Grigorie Teologul s-a născut din părinţi evlavioşi şi binecredincioşi, Grigorie şi Nona. Încă dinainte de a veni pe lume, aceştia s-au rugat ca pruncul ce se va naşte să fie încredinţat lui Dumnezeu şi să fie destinat rânduielii preoţeşti. Şi cum rugăciunea lor le-a fost ascultată şi împlinită, aşa s-a şi arătat, prin venirea Sfântului Grigorie pe lume, un om de o trăire duhovnicească înaltă, de o conştiinţă eclezială deosebită, de o grijă dusă până la margini pentru credincioşi, pentru apărarea credinţei, pentru cei săraci. Sfântul Grigorie, înzestrat de Dumnezeu cu înţelepciune şi credinţă, a mers de timpuriu la şcoală şi a dobândit cunoştinţele necesare unei aprofundări a Sfintelor Scripturi. A avut parte şi de o prietenie rar întâlnită în lume, a Sfântului Vasile cel Mare, cu care s-a completat reciproc, împărtăşind aceeaşi cugetare. Drumul lor a avut întotdeauna două coordonate: Biserica şi Şcoala. Sfântul Grigorie a trăit într-o perioadă, pe cât de înfloritoare, pe atât de răvăşită de dispute teologice şi de frământările învăţăturii noastre de credinţă. Împreună cu Sfântul Vasile cel Mare, cu Sfântul Grigorie de Nyssa şi alţi Părinţi din Orient, au apărat credinţa cea adevărată în faţa multor curente eretice, care au încercat să răstălmăcească mesajul Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi să aducă nelămurire şi nemulţumire în rândul credincioşilor”. În încheiere, IPS Irineu i-a îndemnat pe elevii seminarişti să cerceteze opera teologică a Sfântului Grigorie şi să-l aibă întotdeauna ca model de viaţă şi credinţă în Mântuitorul Iisus Hristos. 
       Manifestările au continuat în sala de festivităţi a Seminarului cu tradiţionala serbare, organizată de cadrele didactice şi elevii seminarişti.  Evenimentul a fost deschis printr-un cuvânt de bun venit rostit de pr. Constantin Popescu, directorul instituţiei. Elevii seminarişti au prezentat în continuare un recital de poezie şi o scenetă. Corul Seminarului Teologic, dirijat de prof. Victor Şapcă, a înfrumuseţat atmosfera de sărbătoare printr-un buchet de cântări religioase specifice momentului, manifestarea încheindu-se cu un scurt concert de muzică populară sustinut de elevii seminaristi şi cuvântul de final al IPS Irineu care i-a felicitat pe toţi cei care au contribuit la realizarea acestor momente de bucurie duhovnicească şi destindere sufletească. 
                             Lansarea primului număr al Revistei „Vocatio”
       Un moment special în cadrul manifestărilor l-a reprezentat lansarea primului număr al Revistei „Vocatio”, revistă de cultură şi spiritualitate ortodoxă a profesorilor şi elevilor, editată cu binecuvântarea IPS Irineu. Revista are 54 de pagini şi cuprinde rubrici precum „Oameni şi vremuri”, „Pe urmele Mântuitorului Hristos”, „Spiritualitate şi slujire”, „Pelerin”, „De la suflet la suflet”, „Prispa cu datini”, „Din viaţa şcolii noastre”, articolele fiind semnate de către elevi seminarişti şi profesori. Primul număr al revistei este deschis de un cuvânt de învăţătură al Mitropolitului Olteniei. Coordonatorii Revistei „Vocatio” sunt pr. prof. dr. Cristin Alexandru Sperlea şi prof. Maria Truşcă, din cadrul Seminarului Teologic, iar comitetul redacţional este format din 25 de elevi şi profesori, redactorul – şef fiind Şişu Vlad Daniel.
(Gheorghe Cioiu, Gabriela Popescu)