28.01.2013 – Liturghie arhierească la Paraclisul mitropolitan Sfântul Gheorghe Vechi din Craiova

Relatari


 
Câteva sute de credincioşi au fost prezenţi ieri, 27 ianuarie, în cea de a 31-a Duminică după Rusalii, la slujba Sfintei Liturghii arhiereşti săvârşite la Paraclisul mitropolitan “Sfântul Gheorghe Vechi” din Craiova, de către Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

 
„În rugăciune Îl mărturisim pe Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu”
       În cuvântul rostit la finalul Sfintei Liturghii, IPS Irineu a prezentat principalele învăţături desprinse din pericopa evanghelică a acestei duminici referitoare la minunea vindecării orbului din Ierihon (Luca 18, 35 – 43). „Din minunea vindecării orbului din Ierihon înţelegem că Iisus Hristos este şi Dumnezeu, căci numai Dumnezeu poate să miluiască şi să vindece. Proorocii din Vechiul Testament, drepţii şi patriarhii au primit darul vindecării ca mângâiere din partea Părintelui Ceresc, care a dorit astfel să le întărească credibilitatea şi să-i arate ca trimişi ai Săi în lume. Prin urmare, atunci când orbul strigă «Iisus Hristoase, Fiul lui David, ai milă de mine!», el Îl arată pe Mântuitorul Hristos înaintea oamenilor şi Îl mărturiseşte ca Dumnezeu adevărat şi om adevărat”, a spus IPS Irineu. Mai departe, Mitropolitul Olteniei a arătat că între strigătul orbului şi Rugăciunea inimi, „Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!”, există o strânsă legătură. „În rugăciune, noi spunem mai mult decât orbul, deoarece Îl mărturisim în mod direct pe Mântuitorul Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu. Acela, care era legat de poporul său iudeu, înţelegea numai în parte dumnezeirea Mântuitorului Hristos. Noi însă, întrucât am primit Cuvântul adevărului şi am fost chemaţi la închinarea cea dreaptă, ştim că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, aşa cum Îl mărturiseşte Sfântul Apostol Petru: «Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui Viu» (Mt. 16, 16)”. În finalul cuvântului de învăţătură, credincioşii au fost povăţuiţi să păzească în curăţie, atât vederea trupească, cât şi pe cea lăuntrică, sufletească: „La fel ca orbul din Evanghelia de astăzi, să-i aducem lui Dumnezeu jertfă curată de rugăciune şi cântare, dar şi rodul de curăţie al vederii noastre, pecetluit de frumuseţea dumnezeiască a Creatorului nostru”, a conchis Mitropolitul Olteniei.

 
       Situată în zona centrală a municipiului Craiova, Biserica “Sfântul Gheorghe Vechi” a fost ridicată la începutul anilor 1730. Sfântul lăcaş a fost cunoscut o vreme de credincioşi ca „mănăstire”, aşa cum reiese din însemnările lui Dionisie Fotino şi din alte cartografii mai vechi. Într-un document datat în perioada 1813-1815, se află trecută „biserica «Sfântul Nicolae-Vechi», cu hramul Sfântul Mucenic Gheorghe, făcută de neguţătorii mahalagii …iar mai târziu i s-a popularizat numele de «Sfântul Gheorghe Vechi»” (Pr. Gogu Demetrescu, Sinodicon, 1982). De-a lugul anilor a suferit mai multe lurcări de renovare şi consolidare, iar din anul anul 2009 funcţionează ca paraclis mitropolitan. 

(Diacon Ioniţă Apostolache)