11.02.2013 – Liturghie arhierească de hramul Bisericii „Sfântul Haralambie – Harşu” din Craiova

Relatari


 
Câteva sute de credincioşi au fost prezenţi duminică, 10 februarie, de praznicul Sfântului Sfinţit Mucenic Haralambie, la hramul Bisericii Harşu din Craiova. În zi de aleasă sărbătoare, slujba Sfintei Liturghii a fost săvârşită de Înalt Preasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.      

       În cuvântul de învăţătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, IPS Irineu a vorbit despre viaţa şi jertfa mucenicească a Sfântului Haralambie. „Dacă arhiereul şi preotul aduce jertfă pe Sfânta Masă pentru credincioşi şi pentru întreaga lume, Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie aduce jertfă şi totodată se jertfeşte pe sine însuşi. Am putea considera, după cuvintele Evangheliei de astăzi, că Sfântul a primit 5 talanţi pe care i-a înmulţit, îndeplinind cu prisosinţă chemarea pe care Dumnezeu i-a trimis-o. Astfel, el i-a adus Stăpânului său propria viaţă pe care a închinat-o Preasfintei Treimi prin mărturisirea credinţei înaintea asupritorilor săi păgâni, care, în loc să-L cinstească pe adevăratul Dumnezeu, se închinau idolilor fără glas şi fără de simţire.”  În continuare, Mitropolitul Olteniei a detaliat învăţăturile Evangheliei din această Duminică (Matei 25, 14 – 30, despre „Pilda talanţilor”), subliniind responsabilitatea pe care o avem pentru viaţa şi faptele noastre de care vom da socoteală la Judecata de Apoi. „Evanghelia de astăzi ne supune atenţiei atât milostenia şi bunătatea lui Dumnezeu, dar mai ales dreptatea Lui, alături de responsabilitatea noastră, deoarece vom fi răspunzători pentru viaţa şi faptele noastre la Înfricoşata Judecată. Prin urmare, este necesar să aducem Bunului Dumnezeu rodul muncii şi al ostenelilor noastre, să nu îngropăm talanţii pe care El ni-i dăruieşte cu atâta dragoste, să nu ne risipim în lucruri deşarte şi nefolositoare sufletului, ci, dimpotrivă, să păstrăm viaţa noastră curată şi neîntinată, spre a o aduce ca pe un prinos de bună mireasmă, aşa cum zicem mereu la Sfânta Liturghie: «Toată viaţa noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm!»”, a încheiat IPS Părinte Mitropolit Irineu.  
          Momentele liturgice s-au încheiat prin săvârşirea unei slujbe de Parastas pentru ctitorii şi binefăcătorii sfântului locaş şi o slujbă de sfinţire a noului aşezământ bisericesc, ridicat în curtea sfântului locaş, o clădire modernă care cuprinde un paraclis mortuar, bibliotecă şi cancelarie eparhială, construite cu sprijinul enoriaşilor din această parohie, sub coordonarea părinţilor slujitori, preoţii Viorel Dică şi Picu Ocoleanu. Pentru osteneala depusă şi sprijinul acordat la finalizarea acestor lucrări, binefăcătorii şi miluitorii sfântului lăcaş au primit din partea Centrului Eparhial gramate de mulţumire, pecetluite cu semnătura IPS Mitropolit Irineu.
 
Biserica Harşu – repere istorice
Biserica Harşu este situată în apropierea pieţei centrale din Craiova, fiind cunoscută după numele ctitorului ei, Aşu Sîn Traian Ot Vrast, cel care a ridicat-o în perioada 1802-1806. În preajma anului 1800, Aşu avea în antrepriză târgul săptămânal al oraşului, care se întindea pe terenul dintre biserică şi locul pe care este construit astăzi Penitenciarul şi fostul Regiment 26 Rovine. De aceea, în catagrafia bisericilor oraşului Craiova din anii 1813-1815, biserica este înscrisă sub numele „Ot Oborul Târgului“, adică „de afară”.  În cei peste 200 de ani de existenţă, sfântul locaş a cunoscut mai multe reparaţii şi renovări, ultima fiind încheiată în 2008, la 7 septembrie, când a fost resfinţită de IPS Mitropolit Irineu.

Gheorghe Cioiu