14.02.2013 – Adunarea generală a membrilor CAR din Mitropolia Olteniei: Moment de bilanţ al activităţilor desfăşurate în anul 2012

Evenimente

 
Membrii Casei de Ajutor Reciproc (CAR) a clericilor şi credincioşilor laici din Mitropolia Olteniei s-au reunit astăzi, 14 februarie 2013, în cadrul Adunării generale anuale. Întrunirea, prezidată de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a avut loc în sala de festivităţi a Căminului militar nr. 1 din Craiova, în prezenţa preşedintelui CAR, părintele Virgil Preda. În cuvântul rostit la începutul întrunirii, IPS Irineu a apreciat în mod deosebit rezultatele obţinute de CAR a Mitropoliei Olteniei în cursul anului precedent şi a subliniat importanţa comuniunii atât spirituale, cât şi materiale, a tuturor credincioşilor: „Este foarte important ca unitatea noastră să se concretizeze nu numai din punct de vedere sufletesc şi liturgic, ci trebuie să fim în comuniune şi din punct de vedere economic, pentru că toate acestea laolaltă fac parte din concretul vieţii. Prin urmare, CAR-ul este locul ambiental, de comuniune şi dragoste al tururor celor care fac parte din Arhiepiscopia Craiovei şi din Mitropolia Olteniei, iar roadele acestei comuniuni frăţeşti se concretizează în ajutoarele acordate, rezultat al bunei chivernisiri a fondurilor financiare agonisite prin contrubuţia noastră comună. Sperăm ca şi anul acesta ajutoarele să fie consistente şi fiecare membru CAR, care are nevoie de sprijin, să primească susţinerea necesară şi să simtă că face parte din marea familie a Bisericii din Oltenia”, a spus Înalt Preasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu.

 
 
                                  Numărul membrilor CAR, în creştere
       În continuarea Adunării a fost prezentat Raportul cu privire la contul de gestiune şi bilanţul gestionar pe anul 2012 şi s-a aprobat Planul financiar pentru anul în curs. Din bilanţul activităţilor derulate în  2012, prezentat de părintele revizor contabil al Casei, Cristian Nistorescu şi vicepreşedinta comitetului director al CAR, Aurora Troacă, a rezultat creşterea numărului de membri cotizanţi, care a ajuns în luna decembrie a anului trecut să fie de 1458, reprezentând personal clerical şi credincioşi laici. De asemenea, a fost remarcată creşterea profitului realizat, fapt ce a permis acordarea mai multor ajutoare şi dividente, în conformitate cu statutul juridic al organizaţiei.
       În afara împrumuturilor acordate, 114 membri au beneficiat anul trecut de ajutoare pentru boală, 41 membri, de ajutoare pentru naştere, iar 12 membri, de ajutoare pentru deces. „Ca în fiecare an, Adunarea generală a CAR s-a întrunit pentru aprobarea bilanţului pe anul 2012 şi discutarea problemelor care au apărut în decursul anului şi înaintarea de propuneri pentru anul 2013. CAR-ul rămâne o instituţie financiară nebancară foarte stabilă şi agreată de clerici şi credincioşi, având în vedere paleta foarte largă de ajutoare şi beneficile acordate”, a subliniat părintele consilier Viorel Dică, din cadrul consiliului director al CAR a clericilor şi credincioşilor laici din Mitropolia Olteniei.
       Casa de Ajutor Reciproc din Craiova funcţionează sub patronajul Mitropoliei Olteniei şi a fost înfiinţată în anul 1949. După cum ne-a precizat preşedintele acesteia, părintele Virgil Preda, în prezent ea este formată din membri cotizanţi reprezentând clerici şi credincioşi laici din Arhiepiscopia Craiovei, Arhiepiscopia Râmnicului şi Episcopia Severinului şi Strehaiei.
 
(Gheorghe Cioiu, Gabriela Popescu)