25.02.2013 – Noul Patriarh al Bulgariei este Înaltpreasfinţitul Mitropolit Neofit de Ruse

Evenimente


Noul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Bulgare este Înaltpreasfinţitul Mitropolit Neofit de Ruse. El a fost ales, astăzi, prin vot secret de Colegiul Electoral Bisericesc al Bisericii Ortodoxe a Bulgariei.
       Înaltpreasfinţitul Neofit, s-a născut la 15 octombrie 1945 în Sofia. La 3 august 1975 a intrat în monahism, pe 8 decembrie 1985 a fost hirotonit episcop vicar de Sofia, iar din anul 2004 este Mitropolit de Ruse.
Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României a adresat un mesaj de felicitare:
Preafericirea Voastră,
Iubiţi fraţi întru Arhierie,
membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare,
Onorată asistenţă,

„Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea” (Psalm 117,24)

       Cu multă bucurie în Hristos Domnul, Biserica Ortodoxă Română a luat cunoştinţă despre alegerea Preafericirii Voastre în demnitatea de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Bulgare. Suntem pe deplin încredinţaţi că veţi fi un vrednic urmaş al celui întru veşnică pomenire Patriarhul Maxim, care a cultivat legături frăţeşti şi de prietenie cu toate Bisericile Ortodoxe Surori, timp de patruzeci de ani.
       Slujirea de conducător al Bisericii Ortodoxe Bulgare, la care aţi fost chemat prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, înseamnă o înaltă demnitate şi o mare responsabilitate pastorală pentru Biserica Ortodoxă a poporului bulgar. Desigur, în această lucrare, ajutorul vine, în primul rând, de la Iisus Hristos, Marele Arhiereu (Cf. Evrei 4, 14), Capul Bisericii şi Mântuitorul lumii. El ne cheamă pe toţi slujitorii Bisericii Sale, acum, la începutul unui nou secol şi mileniu creştin, să aducem mărturia noastră comună panortodoxă, prin cuvânt şi faptă, într-o lume instabilă şi dezorientată spiritual. De aceea, e nevoie de multă cooperare între toate Bisericile Ortodoxe Surori.
       Cu multă bucurie, dorim ca Hristos Domnul, „Păstorul şi episcopul sufletelor noastre” (I Petru 2, 25), să lumineze lucrarea Preafericirii Voastre de Patriarh pentru a aduce roade bogate, spre slava Preasfintei Treimi, binele Bisericii pe care o păstoriţi şi al Ortodoxiei întregi. Prin mesajul nostru frăţesc, transmis de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, ierarhii, clerul şi credincioşii Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române exprimă bucuria lor de a fi părtaşi la această mare sărbătoare a Bisericii Ortodoxe Bulgare şi a Ortodoxiei soborniceşti.
       În numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, al clerului şi poporului român dreptcredincios, Vă dorim ani mulţi şi binecuvântaţi, Preafericirea Voastră!
Cu frăţească dragoste în Hristos şi multă preţuire,
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
       Alegearea noului Patriarh al Biserici Ortodoxe Bulgare s-a făcut dintre cei trei candidaţi desemnaţi pentru scaunul patriarhal vacant. În primul tur de scrutin, Colegiul Electoral Bisericesc a ales pe cei doi mitropoliţi candidaţi pentru scaunul patriarhal în persoana Înaltpreasfinţitului Mitropolit Neofit de Ruse care a fost votat de 72 de membrii şi a Înaltpreasfinţitului Mitropolit Gabriel de Loveci care a fost ales cu 43 de voturi. Al treilea candidat, Înaltpreasfinţitul Galaction a adunat 22 de voturi şi astfel nu a trecut în al doilea tur.
       Pentru că nici unul dintre candidaţi nu a obţinut două treimi din voturi, membrii Colegiului Electoral Bisericesc s-au întrunit pentru al doilea tur de scrutin când Înaltpreasfinţitul Mitropolit Neofit de Ruse a fost ales ca Patriarh al Bulgariei, prin vot secret, de 90 de membri din cei 139 ai Colegiului Electoral Bisericesc,. Înaltpreasfinţitul Mitropolit Gabriel de Loveci a fost votat de 47 de membri.
Delegatul Patriarhiei Române la acest eveniment a fost Înaltpreasfinţitul Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei.  (Sursa: Basilica)