26.02.2013 – Şedinţele anuale de lucru ale Consiliului Naţional Bisericesc şi ale Adunării Naţionale Bisericeşti

Evenimente


 
Biroul de presă al Patriarhiei Române informează:
 
       Marţi, 26 februarie 2013, de la orA 10.00, în Sala Sinodală din Reşedinţa patriarhală, va avea loc şedinţa anuală de lucru a Consiliului Naţional Bisericesc al Bisericii Ortodoxe Române, prezidată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
       Consiliul Naţional Bisericesc este organismul central executiv al Sfântului Sinod şi al Adunării Naţionale Bisericeşti, format din 12 membri ai Adunării Naţionale Bisericeşti, câte un cleric şi câte un mirean reprezentând fiecare mitropolie din ţară, desemnaţi pe o perioadă de 4 ani şi pentru cel mult două mandate. Membrii Consiliului Naţional Bisericesc vor analiza activitatea Bisericii Ortodoxe Române din anul 2012 în ceea ce priveşte lucrarea pastoral-misionară şi social-filantropică, viaţa monahală, învăţământul teologic şi predarea religiei în şcolile publice, activitatea editorial-tipografică şi mass-media, patrimoniul cultural bisericesc, construcţii de noi lăcaşuri de cult, relaţiile cu alte culte, grija pentru comunităţile ortodoxe româneşti din străinătate, relaţiile interbisericeşti şi interreligioase etc.
       Miercuri, 27 februarie 2013, de la orele 10.00, în Aula Magna Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, va avea loc şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti a Bisericii Ortodoxe Române.
Această Adunare este organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice şi patrimoniale, format din membrii Sfântului Sinod şi din câte trei reprezentanţi (un cleric şi doi mireni) ai fiecărei eparhii. Adunarea Naţională Bisericească va examina Raportul general anual al Consiliului Naţional Bisericesc în legătură cu activitatea Bisericii Ortodoxe Române din anul 2012 şi va lua hotărâri privind buna desfăşurare a vieţii bisericeşti în anul 2013.