04.03.2013 – Slujire arhierească la Mânăstirea Sadova din judeţul Dolj, în Duminica Fiului risipitor

Relatari


 
Ctitoria domnitorului Matei Basarab de la Sadova, închinată Sfântului Ierarh Nicolae, a primit ieri, în Duminica a 34-a după Rusalii (a Fiului risipitor), vizita Inalt Preasfinţitului Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. IPS Părinte Mitropolit  a fost însoţit de părintele Grigorie Vulcănescu, consilier cultural în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei şi protoiereu al Protopopiatului Craiova Sud. Sfânta Liturghie a fost oficiată în bolniţa mănăstirii, ctitorie a Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu (1693) şi închinată Praznicului „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”, biserica mare a aşezământului monahal aflându-se într-un amplu proces de restaurare a picturii interioare.

 
                „Lucrurile cele duhovniceşti se risipesc atunci când le cheltuim fără rost”
       La finalul slujbei, Mitropolitul Olteniei a pus în inimile credincioşilor prezenţi cuvânt de învăţătură, tâlcuind pericola duminicală despre pilda „Fiului risipitor”. În acest context, IPS Părinte a vorbit despre pocăinţă, ca întoarcere a omului păcătos în slava şi bunătăţile Părintelui Ceresc prin mărturisirea sinceră a păcatelor sale. „Din Sfânta Evanghelie de astăzi înţelegem că Mântuitorul Iisus Hristos ne învaţă să nu risipim darurile Părintelui Său. Suntem în casa lui Dumnezeu pentru că am fost creaţi de El şi am primit fiecare în parte daruri şi lucruri deosebite, înţelepciune, sănătate, izbăvire şi răscumpărare din robia păcatului şi a morţii prin Sângele Celui ce ne-a chemat la ospăţul duhovnicesc al Împărăţiei Cerurilor. Este adevărat că noi luăm aceste daruri şi, de multe ori, le folosim spre a noastră pierzare. Dumnezeu ne învredniceşte ca să fim în lumea aceasta, înaintea oamenilor, în cinste, dar noi folosim aceste lucruri spre osânda noastră şi, în mod necuviincios şi păcătos, le cheltuim în deşertăciune şi le pierdem cu totul. Astfel de păcate şi de risipiri se petrec departe de casa părintească, departe de Tatăl cel Ceresc. Acest lucru ne arată că atunci când păcătuim suntem departe de Dumnezeu, într-un loc îndepărtat, unde stăpâneşte păcatul şi moartea. Aşa este şi fiul cel risipitor din Evanghelie, care, atunci când primeşte parte din averea sa, pleacă departe de casa tatălui său, cheltuindu-şi întreaga moştenire alături de oamenii cei păcătoşi. Înţelegem de aici că lucrurile cele duhovniceşti se risipesc atunci când le cheltuim fără rost, fără minte şi spre satisfacerea poftelor trupeşti. În asemenea viaţă, oamenii sunt departe de Dumnezeu şi nu au niciodată mulţumire sufletească”, a conchis IPS Părinte Mitropolit Irineu.

 
       Situat în extremitatea sudică a judeţului Dolj, în direcţia Bechet, cinstitul aşezământ monahal, pe vremuri punct strategic de apărare, a adunat în decursul timpului o istorie bogată, plină de fapte  duhovniceşti. Menţionată documentar în secolul XVI, drept ctitorie a boierilor Craioveşti, Mânăstirea Sadova a fost reconstruită din cărămidă în anul 1633, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae şi fortificată în anul 1693 de domnitorul Matei Basarab. Ulterior, în 1693, Sfântul Domnitor Constantin Brâncoveanu a ridicat biserica-bolniţă cu hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului.
Diac. Ioniţă Apostolache