07.03.2013 – Afirmaţii false şi rău intenţionate la adresa Bisericii din Oltenia

Comunicate de presa

Cu privire la cele două articole publicate în Săptămânalul „Indiscret” în data de 6 martie 2013, Biroul de presă al Arhiepiscopiei Craiovei aduce următoarele lămuriri:
–          Referitor la aşa zisul „periplu istoric prin Mitropolia Olteniei”, semnat de dl. Valentin Zarea şi aşezat tendenţios sub titlul de „Biserica, în picaj!”, menţionăm că încă din primele rânduri se artă lipsit de consistenţa concretă a „adevărului demonstrat”, autorul înşirând o serie de nume şi fapte pe care le analizează subiectiv şi dirijat, concordant unei gândiri cu totul golită şi desprinsă de duhul ortodox al Bisericii noastre. Amintirea celor doi vrednici de pomenire mitropoliţi ai Olteniei, Firmilian Marin şi Nestor Vornicescu, precum şi a colaboratorilor acestora, şi aşezarea lor în contextul actual al Bisericii din Oltenia este irelevantă pentru subiectul amintitului articolul. Mai mult decât atât, pre vremea celor doi înaintaşi ai noştri, Săptămânalul „Indiscret” nu exista nici măcar ca idee, aşa explicându-se astăzi poziţia sa „imparţială” faţă de acele timpuri. „Evaluarea” Bisericii din Oltenia în rândurile „Indiscret” începe din timpul Mitropolitului Teofan Savu, considerat în mod absurd „iniţiatorul perioadei de tranziţie” etc. De aici, stimabiul domn Zarea face o săritură mică, ajungând, pe linie „istorico-critică”, în actualitatea eclesială a Arhiepiscopiei Craiovei. Cu trimiteri „precise”, în opinia sa, şoptite parcă la ureche de un bun „camarad” de al său, fin „cunoscător” al lucrurilor necunoscute, jurnalistul nostru trece la atac, aruncând cu noroi în ierarhie şi clericat. Priceput în evaluarea performanţelor universitare, dl. Zarea vorbeşte despre meritele academice ale Mitropolitului nostru cu mare uşurinţă, şi dând dovadă de o autoritate autoimpusă, le contestă pe toate fără să aducă nici măcar un argument. Sfatul nostru, d-le Zarea, este să răsfoiţi măcar unul din tratatele de teologie scrise de IPS Părinte Mitropolit Irineu, înainte să înşiraţi rânduri fără noimă. V-am recomanda în acest sens „Iisus Hristos este Acelaşi ieri, şi azi, şi în veac” sau cele două volume intitulate „Experienţe mistice la Părinţii Orientali”.
În ceea ce priveşte alegerea personalului din administraţia Arhiepiscopiei Craiovei, cu trimitere spre Sectoarele Economic, Cultural şi Administrativ, precum şi a modului în care numiţii consilieri au ajuns să funcţioneze în staful Centrului Eparhial, dl. Zarea nu face decât să înşire din nou afirmaţii fără fond, nesusţinute prin argumente concrete. Capacitatea intelectuală a fiecărora dintre ei, dar şi integritatea lor morală sunt contestate cu nonşalanţă, fără surse, fără argumente, în urma unei evaluări la fel de subiective.
În acelaşi context lipsit de profesionalism se încadrează şi alegerea fotografiilor publicate laolaltă cu textul articolului, una dintre ele aparţinând de drept Biroului de Presă al Arhiepiscopiei Craiovei, fiind luată de pe internet, fără drepturi de copyright.
Neinvocarea niciunui document oficial sau surse nominale care să confirme cele susţinute fac din articolul d-lui Zarea o „frumoasă” completare a tradiţiei „Indiscret” de anesocoti fundamentul ierarhic al Sfintei nostre Biserici, ca să nu mai vorbim de desfiinţarea nejustificată a integrităţii personale. Ţinând cont de cele amintite, nu putem decât să ne exprimăm profunda dezamăgire faţă de modalitatea dezonorantă de abordare a acestui articol pe care-l considerăm lipsit de fond şi cu totul subiectiv. 
–          Ca de a doua apariţie editorială din Săptămânalul „Indiscret” este semnată de d-na Octavia Hantea şi aşezată sub titlul „Vicleşugurile preoţilor craioveni, imposibil de stăpânit”. Folosindu-se de o abordare la fel de tendenţioasă ca a d-lui Zarea, d-na Hantea comentează „raportul dintre preot şi enoriaş”, făcând trimitere la taxele de cult. În acest context, jurnalista „Indiscret” afirmă că „în Craiova întâlnim preoţi care şi-au stabilit propriile biruri”.
Referitor la această afirmaţie, îi facem cunoscut d-nei Hantea că fiecare parohie din cuprinsul Arhiepiscopiei Craiovei se aliniază prevederilor stabilite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în legătură cu fixarea taxelor pentru serviciile de cult. În acest sens, jurnalista „Indiscret” poate consulta Art. 55, al. 1, lit. g, din Statutul BOR: „Adunarea Eparhială, la propunerea Consiliului parohial, fixează cuantumul contribuţiilor benevole de cult, potrivit nevoilor parohiei”.
Legat de aşa-zisa documentare făcută de stimabila doamnă prin „luarea la pas a bisericilor din centrul urbei”, şi  la sumele pe care le menţionează în articolul publicat, nu putem să nu observăm o totală lipsă de documentare, demonstrată în primul rând prin necitarea unor surse oficiale, numite aleatoriu „persoana de bază a uneia dintre bisericile centrale” sau „un alt om de bază al lăcaşului de cult”. Fără să cunoasă nici pe departe activitatea contabilă a unei parohii, cheltuieli care se impun pentru întreţinerea unui lăcaş sau greutăţile şi jertfa misiunii pastorale a unui cleric, d-na Hantea dezinformează amintind despre „taxa pentru măturat”, „vile de sute de mii de euro” , „maşini scumpe” sau „bir”.
Similitudinea evidentă a modului de abordare folosit în realizarea celor două articole demonstrează încă odată caracterul tendenţios şi jignitor al Săptămânalului „Indiscret” împotriva Bisericii din Oltenia. Dincolo de toate acestea, îi îndemnăm pe credincioşii noştri să nu se lase amăgiţi de ispita şi vicleşugul unor cuvinte fără fond al acestor „jurnalişti” şi să păstreze cu sfinţenie învăţătura Bisericii noastre strămoşeşti.
Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Craiovei