11.03.2013 – Întronizarea noului Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei

Evenimente


 
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei l-a întronizat, duminică, 10 martie 2013, pe Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian în demnitatea de Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei. Din soborul de 26 de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a făcut parte şi Înaltpreasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei
       După oficierea Sfintei Liturghii în Catedrala arhiepiscopală din Buzău, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat ceremonia de întronizare a noului Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei, Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian.
       Mai întâi a fost citită Gramata mitropolitană de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, după care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a oferit Înaltpreasfinţitului Ciprian însemnele rangului arhiepiscopal: crucea şi engolpionul, camilafca şi mantia arhierească, i-a înmânat cârja arhipăstorească, apoi l-a condus pe noul arhiepiscop în tronul arhieresc.
       În cuvântul său, intitulat Arhipăstorul unei Eparhii este slujitor al lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit, printre altele, despre însemnătatea și solemnitatea slujbei de întronizare: ”Solemnitatea slujbei, departe de a fi doar o simplă ceremonie formală în care sunt prezentate însemnele rangului noului arhiepiscop, este menită de fapt să evidențieze rolul de părinte duhovnicesc, de învățător și slujitor al dreptei credințe și al unității Bisericii pe care noul arhipăstor îl va avea în eparhia încredințată lui spre păstorire. Slujba de întronizare conține o rugăciune rostită în timpul Sfintei Liturghii și o doxologie rostită la sfârșitul Sfintei Liturghii deoarece prin Sfânta Liturghie se realizează cea mai vie legătură duhovnicească a lui Hristos cu Biserica Sa, cea mai bogată comunicare și cea mai intensă comuniune dintre Hristos, Capul Bisericii, și Biserica Sa, care este Trupul Său tainic sau mistic. Prin aceasta se vede că întronizarea arhipăstorilor în eparhii nu este un simplu ritual sau o simplă tradiție formală, ci este un eveniment și un moment sfânt. Rugăciunea de doxologie, de mulțumire și cere este adresată Mântuitorului Iisus Hristos, Arhiereul cel Veșnic, ca să ajute pe noul arhipăstor pentru a spori în dreapta credință, în dragostea cea către Dumnezeu și către aproapele și în toate faptele cele bune”.
       Asemenea lui Hristos, a mai arătat Preafericirea Sa, un episcop trebuie să păstorească cu dragoste: „Sfinții Părinți ai Bisericii ne arată principalele virtuți ale slujirii arhierești: știință teologică, înțelepciune practică, viață virtuoasă, simțul dreptății, smerenia, curajul, dărnicia, iubirea părintească dezinteresată, spiritul de sacrificiu, blândețea, răbdarea, ospitalitatea și respectul pentru fiecare om, mărturisitor și slujitor al Evangheliei iubirii milostive a lui Hristos, păstorul și părintele duhovnicesc al eparhiei, trebuie să fie solidar cu cei bolnavi, bătrâni, săraci, orfani, îndoliați, singuri și neajutorați. Demnitatea slujirii de arhipăstor în eparhie este sfântă și mare, iar sarcinile ei sunt multiple mai ales într-o lume aflată în criză materială și spirituală”.
       Întâistătătorul Bisericii noastre l-a felicitat pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, urându-i ani îndelungați de arhipăstorire și putere de muncă.
„Comoara de mare preţ, adică dreapta credinţă şi dreapta vieţuire în Hristos, din Eparhia Buzăului şi Vrancei, a fost păstrată din generaţie în generaţie prin râvna, priceperea şi osteneala multor vrednici episcopi înaintaşi ai Înalt Preasfinţiei Voastre care au îndrumat pe calea mântuirii şi a sfinţeniei poporul nostru român de pe aceste plaiuri. Urmând pilda lor, suntem încredinţaţi că veţi împlini, în primul rând, datoria sfântă  şi mare de a promova şi apăra dreapta credinţă a ierarhilor mărturisitori şi cărturari, a marilor voievozi jertfelnici, a cuvioşilor şi cucernicilor slujitori ai sfintelor altare şi ai credincioşilor statornici în Ortodoxie. De asemenea, avem convingerea că veţi înmulţi faptele iubirii milostive, despre care ne vorbeşte Evanghelia acestei duminici, continuând şi amplificând lucrarea social-filantropică din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei. Totodată, cunoaştem că doriţi să intensificaţi viaţa duhovnicească din mănăstiri şi parohii, precum şi activitatea culturală a eparhiei. Calităţile teologice şi administrative deosebite pe care le-aţi dovedit în slujirea ca episcop-vicar patriarhal, vreme de aproape 11 ani, îndreptăţesc speranţa că lucrarea pe care o începeţi astăzi va fi o lucrare binecuvântată de Dumnezeu şi folositoare Bisericii. Vă adresăm părintești și frățești urări de sănătate, de pace și bucurie întru mulți și binecuvântați ani, rugându-ne Domnului nostru Iisus Hristos să dăruiască pentru rugăciunile Sfântului Mucenic Ciprian din Corint pe care îl prăznuim astăzi harul Său mântuitor Înaltpreasfinției voastre, tuturor clericilor și credincioșilor din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, precum și tuturor celor care vă vor sprijini în activitatea sfântă pe care o împliniți”, a mai spus Preafericirea Sa.
Apoi, Patriarhul României i-a dăruit Înaltpreasfinţitului Ciprian o Sfântă Evanghelie realizată la Atelierele Patriarhiei Române.
       În continuare, au fost citite mesaje de felicitare din partea Domnului Traian Băsescu, Preşedintele României, de către Dl. Cristian Diaconescu, Consilier prezidenţial, din partea Guvernului României de către Secretarul de stat pentru Culte Victor Opaschi, iar Părintele Costică Panaite, Consilier cultural-învăţământ, i-a urat bun venit Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Ciprian în numele clerului şi credincioşilor din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei.
       La final, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a rostit un cuvânt cu ocazia instalării în demnitatea de Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei. „Dau mai întâi slavă Preasfintei Treimi, Dumnezeul îndurărilor și al iubirii de oameni că m-a învrednicit să pun un nou început slujirii mele arhierești după zece ani și jumătate de activitate administrativă, culturală, social-filantropică, pastoral-misionară și liturgică, desfășurată ca episcop-vicar patriarhal la Patriarhia Română și în Arhiepiscopia Bucureștilor sub îndrumarea și povățuirea a doi Patriarhi înțelepți ai Bisericii noastre, vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Totodată, doresc să exprim profundă recunoștință tuturor ierarhilor Bisericii noastre pentru votul de încredere pe care mi l-au acordat în data de 28 februarie, anul mântuirii 2013, când m-au ales în demnitatea de Arhiepiscop al de Dumnezeu păzitei Arhiepiscopii a Buzăului și Vrancei rămasă vacantă în urma trecerii la cele veșnice a vrednicului vlădică Epifanie Norocel în data de 7 ianuarie 2013. Fără îndoială emoțiile pe care le trăiește un ierarh în astfel de clipe sunt copleșitoare. Multe și felurite sunt gândurile ce trec prin minte pe măsură ce concretizează responsabilitățile uriașe pe care și le asumă față de comunitatea credincioșilor ce îi este încredințată spre păstorire începând chiar cu această duminică binecuvântată, când la Sfânta Liturghie am ascultat cu toții cutremurătoarele cuvinte ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos referitoare la Înfricoșătoarea Judecată ce va avea loc la sfârșitul veacurilor când Fiul Omului va să vină cu slavă și cu putere multă înconjurat de sfinții Săi îngeri ca să răsplătească fiecăruia după faptele sale”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, după cum informează TRINITAS TV.
        Noul Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei a arătat care vor fi principalele priorități în noua sa misiune.„Cu emoţia firească a întâlnirii cu clerul şi credincioşii din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, îmi încep astăzi arhipăstorirea pe care doresc să o aşez sub semnul continuităţii, înnoirii şi dinamizării vieţii bisericeşti, sub toate aspectele ei: spiritual, pastoral-misionar, liturgic, cultural, social-filantropic, editorial, catehetic şi administrativ-gospodăresc. Chiar în ziua alegerii mele în această demnitate bisericească am specificat faptul că priorităţile mele ca arhiepiscop vor fi concentrate îndeosebi spre trei direcţii principale aflate însă toate pe aceeaşi treaptă: consolidarea relaţiei părinteşti organice între arhipăstor şi preoţii de parohie; intensificarea vieţii duhovniceşti în cele peste 30 de aşezăminte monahale din cuprinsul eparhiei şi îmbunătăţirea calitativă a învăţământului teologic din cele două seminarii din municipiul Buzău şi Mănăstirea Răteşti. Aceasta nu înseamnă că celelalte activităţi specifice unei instituţii bisericeşti superioare se vor bucura de mai puţină atenţie. Dimpotrivă, ele vor gravita în jurul celor trei obiective menţionate mai sus şi vor constitui de fapt baza lor de susţinere. De aceea, îi încredinţez pe toţi slujitorii sfintelor de la parohii şi mănăstiri că mă voi strădui să fiu cât mai prezent în viaţa lor şi a credincioşilor pe care îi păstoresc, săvârşind Sfânta Liturghie, împărtăşindu-le cuvânt de învăţătură şi bucurându-mă sau întristându-mă împreună cu ei la evenimentele care marchează, în genere, viaţa unei comunităţi”, a spus Înaltpreasfinția Sa.
       Noul ierarh al locului a fost prezentat mulțimii, după ceremonia de întronizare, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
       Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ciprian i-a binecuvântat pe credincioși mulțumindu-le pentru primire: „Doresc să vă încredințez pe toți de toată dragostea mea, de tot devotamentul meu, și să vă spun hotărât că am venit aici să slujesc pe Hristos. Am voință și dorință ca să vă slujesc, vă îmbrățișez pe toți în dragostea Mântuitorului Iisus Hristos și îl rog să îmi dea putere și sănătate ca să vă slujesc așa cum se cuvine. De asemenea, vă rog pe toți să fiți alături de mine, pentru ca lucrul cel bun plăcut lui Dumnezeu să poată fi săvârșit cu multă bucurie. La mulți și binecuvântați ani tuturor. Harul Sfântului Duh și dragostea lui Dumnezeu Tatăl să fie cu voi cu toți!”.
       Întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian s-a petrecut chiar în ziua de pomenire a Sfântului Ciprian din Corint, pe care ierarhul îl va cinsti de acum înainte ca ocrotitor. (Sursa: Basilica)