12.03.2013 – Revista „Mitropolia Olteniei”, la o nouă apariţie

Evenimente


La finele săptămânii trecute a văzut lumina tiparului ultimul număr din Revista „Mitropolia Olteniei” (9-12)  pe anul 2012. După cum deja ne-am obişnuit, prestigioasa publicaţie adună laolaltă, într-un ancadrament grafic de excepţie, o paletă diversificată de studii, articole, traduceri, recenzii sau predici, semnate de profesori, teologi sau cercetătorii, pasionaţi de teologie. Şi de data aceasta, primele pagini se găsesc aşezate sub semnătura Înalt Preasfinţitului Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. Studiul semnat de IPS Părinte Mitropolit tratează în amănunt problema legată de „Dogmele şi mărturisirile de credinţă ale Bisericii – sensul apofatic şi raţionalitatea lor mai presus de raţiune”. Cu trimitere la această temă, Mitropolitul Olteniei notează: „Biserica Ortodoxă a avut de la început, într-o formă generală, învăţături dogmatice şi mărturisiri de credinţă. Părinţii au aprofundat şi au accentuat dogmele sfinte, păstrând conştiinţa Bisericii în plenitudinea ei. În realizarea acestei operaţiuni, ei au preluat simbolurile ecleziale deja existente în mărturisirea bisericii, îmbunătăţindu-le cu expresii adecvate. Cu ajutorul acestor mărturisiri, ei au scos în evidenţă învăţăturile de credinţă mai puţin lămurite. Astfel, printr-o îmbinare armonioasă ei au exclus o exagerare sau alta, hotărârile lor dogmatice devenind obligatorii nu numai după conţinutul lor, ci şi după expresiile lor verbale. Deci, prin dogmele şi mărturisirile de credinţă, formulate la Sinoadele ecumenice, Sfinţii Părinţii au stabilit învăţăturile ortodoxe, înlăturând posibilitatea ereticilor de a răstălmăci adevărul mântuitor” (p. 25).
            Pe lângă studiul IPS Părinte Irineu amintim şi pe cel semnat de Înalt Preasfinţitul Iosif, Mitropolitul Europei Centrale şi Meridionale, care a scris despre Responsabilitatea episcopală privind păstrarea unităţii Bisericii locale şi universale”. Un alt material de interes este şi studiul pr. prof. univ. dr. Ion Popescu, cu titlul „Comunicare – cunoaştere şi comuniune”. În acelaşi cuprins mai amintim: “Rolul şi importanţa Tainei Sfântului Maslu în viaţa Bisericii” – pr. conf. univ. dr. Gheorghe Zamir, „Compozitorul, folcloristul şi dirijorul Sabin Drăgoi” – pr. conf. univ. dr. Mihai Brie, „Dispute jurisdicţinale în sudul Dunării la sfârşitul sec. VI” – lect. univ. dr. Marin Cojoc, “Locul sincretismului religios în Istoria religiilor şi pericolele lui pentru lumea contemporană” – diac. lect. dr. Adrian Boldişor, „Dinamica dialogului teologic ortodox-luteran internaţional reflectată în declaraţiile comune. O evaluare a perioadei 1981-2008” – semnat de diac. asist. univ. dr. Cosmin Pricop. etc.
La rubrica „Eveniment”, pr. lect. univ. dr. Sergiu Popescu a consemnat câteva rânduri despre „Simpozionul Teologie şi slujire pastorală în viaţa şi opera Mitropoliţilor Firmilian Marin şi Nestor Vornicescu”, organizat de Arhiepiscopia Craiovei şi Facultatea de Teologie din Craiova, Craiova la data de 14 decembrie 2012.
La rubrica „Traduceri”, prof. Maria Truşcă, profesor de Limbi Clasice la Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova a dezvoltat “Cea dintâi cuvântare la Naşterea Domnului a celui între Sfinţi, Părintelui nostru Leon cel Mare, Papă al Romei”. Nici rubrica de “Recenzii” nu a fost neglijată, aici fiind prezentate cele mai recente apariţii de profil teologic din anul 2012: Nicoleta Presură-Călina, Mihai Valentin Vladimirescu, Gelu Călina, „Mic dicţionar de terminologie biblică român-italian”, Editura Aius, Craiova, 2011, 377 p., Anton Pann, „Heruvico-Chinonicar”, Ed. Didahia, Turnu-Severin, 2012, 491 p. şi Aurel Buzincu, „Mănăstirea Moldoviţa”, Ed. Terra Design, Gura Humorului, 2012, 152 p.
 

Diac. Ioniţă Apostolache