14.03.2013 – Adunare Generală la Centrul de zi pentru copii “ Sfântul Vasile cel Mare” din Târgu Jiu

Evenimente


Centrul social de zi pentru copii „Sfântul Vasile cel Mare” din Târgu Jiu, a găzduit săptămâna aceasta Adunarea Generală a Asociaţiei Vasiliada, filiala Târgu Jiu, ONG patronat de Mitropolia Olteniei. Cu acest prilej, a fost prezentat bilanţul activităţilor pe anul 2012 şi al proiectele care urmează să fie derulate în 2013. Participanţii la întâlnire au discutat de asemenea despre execuţia bugetară a anului precedent, precum şi despre planul de fundraising pentru anul în curs. În cadrul Adunării Generale, în funcţia de director executiv a fost numit părintele Ciprian Sîrbu, coordonator al Centrului social „Sfântul Vasile cel Mare”.  Centrul nostru are ca scop îmbunătăţirea accesului la educaţie a 40 de elevi defavorizaţi din judeţul Gorj, cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani, pentru a putea duce o viaţă responsabilă din punct de vedere social. Urmărim de asemenea dezvoltarea abilităţilor de viaţă prin folosirea a două metode de educaţie non-formală: art terapie şi educaţie prin aventură şi consolidarea parteneriatului public-privat la nivelul judeţului Gorj”, a precizat părintele Ciprian Sîrbu, noul director executiv al aşezământului social.
     Printre activităţile pe care Centrul social din Târgu Jiu le desfăşoară, menţionăm pe cele de pregătire şcolară: efectuarea temelor, meditaţii şcolare, educaţie civică, activităţi de educaţie non-formală, consiliere psihologică şi educaţie parentală. Centrul “Sfântul Vasile cel Mare” a desfăşurat o serie de programe şi acţiuni sociale în anul 2012, dintre care amintim: campania “Marţişorul”, derulată cu prilejul zilei de 8 Martie, serbarea de Crăciun, organizată în parteneriat cu Liceul Teologic “Sfântul Nicodim” şi Asociaţia Studenţilor Creştin – Ortodocşi Români, filiala “Sfântul Irodion de la Lainici” – Târgu Jiu, campania “Păpuşica”, prin care au fost oferite alternative de sprijin material copiilor proveniţi din familii cu risc social.
      “Servicii Integrate pentru Ocupare” este un alt proiect important desfăşurat de către Asociaţia Vasiliada, filiala Târgu Jiu. “Printre obiectivele proiectului amintim: facilitarea accesului pe piaţa muncii prin furnizarea de servicii integrate pentru ocupare, creşterea capacităţii de ocupare a persoanelor inactive şi a şomerilor din 10 comunităţi rurale şi urbane ale judeţului Gorj. Activităţile proiectului au fost de informare şi consiliere profesională, formare în meserii solicitate pe piaţa muncii, mediere pentru obţinerea unui loc de muncă şi consiliere suport pentru mentinerea locului de muncă”, a adăugat părintele Ciprian Sîrbu. În urma proiectului, 271 de persoane din judeţul Gorj au beneficiat de servicii integrate pentru ocupare, 138 de persoane au devenit beneficiari noi ai proiectului, 35 de persoane au obţinut un loc de muncă, semnând contracte cu diverşi angajatori din judeţul Gorj, 60 de beneficiari au urmat cursuri de calificare în meseriile de îngrijitor persoane vârstnice la domiciliu, tehnician în hotelarie şi operator introducere procesare, validare date, 5 beneficiari au fost initiaţi şi susţinuţi financiar pentru a deveni persoană fizică autorizată (PFA). Un alt obiectiv atins în cadrul proiectului Servicii Integrate pentru Ocupare a fost organizarea unui eveniment de tip Job Club.
(Gabriela Popescu)