15.03.2013 – S-a încheiat faza pe Mitropolia Olteniei a Concursului naţional închinat părintelui Dumitru Stăniloaie

Evenimente


Centrul de restaurare, conservare patrimoniu şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova  a găzduit joi, 14 martie, faza mitropolitană a Concursului naţional „Părintele Dumitru Stăniloae – 110 ani de la naştere, 20 de ani de la trecerea la cele veşnice”. Au participat cinci candidaţi, elevi seminarişti şi studenţi teologi din Mitropolia Olteniei, câştigătorii fazelor pe eparhie.
       În urma evaluării scrise, din numărul celor cinci participanţi, doar doi (un elev seminarist şi un student teolog) vor reprezenta Oltenia la Bucureşti, la faza pe Patriarhie. Premierea celor mai buni cunoscători ai vieţii şi operei marelui teolog român se va face în ziua de prăznuire a Sfinţilor împăraţi, 21 mai, în Catedrala patriarhală.
       După o perioadă intensă de pregătite, cei trei elevi seminarişti (doi de la Liceul Teologic „Sfântul Nicodim” din Târgu Jiu şi unul de la Seminarul Teologic „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea) şi cei doi studenţi teologi craioveni, calificaţi în această etapă, s-au confruntat, într-o întâlnire strânsă, cu subiecte formulate din întreaga viaţă şi operă a părintelui Stăniloae. Concursul a fost deschis de pr. lect. univ. dr. Adrian Ivan, cadru didactic la Facultatea de Teologie din Craiova, care a subliniat importanţa personalităţii şi operei marelui profesor şi cleric al Bisericii Ortodoxe Române. Timpul de lucru pus la dispoziţie concurenţilor pentru editarea lucrării a însumat trei ore. Evaluarea s-a făcut de o comisei de profesori de la Facultatea de Teologie din Craiova, coordonată de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei.
În urma acestei evaluării, vor merge mai departe, ca reprezentanţi ai Mitropoliei Olteniei, pentru faza naţională a competiţiei, Petru Mihai Rădulescu, elev în clasa a X-a la Liceul Teologic „Sfântul Nicodim” din Târgu Jiu (media 9,25) şi Mihail Valeriu Zamfirescu, masterand al Facultăţii de Teologie din Craiova (media 9,25).

 
Despre importanţa şi impactul acestui concurs în rândul participanţilor, au fost făcute mai multe mărturisiri. „Acest concurs reprezintă o şansă pentru noi elevii seminarişti. Pregătirile le-am început încă de la început, de când am auzit de organizarea fazei eparhiale. Un rol foarte important în pregătirea noastră l-a avut părintele director, care ne-a pus la dispoziţie întreaga bibliografie”, a mărturisit Petru Rădulescu, elev în clasa a X-a la Liceul Teologic „Sfântul Nicodim” din Târgu Jiu.
„Subiectele au fost dificile, dar în acelaşi timp accesibile întrucât opera părintelui Dumitru Stăniloae este foarte profundă. Prin intermediul acestui concurs, am reuşit să aprofundăm învăţătura dogmatică alcătuită de marele nostru teolog şi de ce nu, să încercăm să o aşezăm în realitatea concretă a vieţii noastre” – Mihail Valeriu Rădulescu, student masterand în cadrul Facultăţii de Teologie din Craiova.
Diac. Ioniţă Apostolache