18.03.2013 – Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, la Paraclisul „Madona Dudu: Binecuvântare arhierească şi cuvânt de folos la înceutul Postului Mare

Evenimente


 
Duminica „Izgonirii lui Adam din Rai” a adunat mii de credincioşi în sfintele lăcaşuri din Oltenia. La Craiova, Înalt Preasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu a oficiat Sfânta Liturghie în Paraclisul mitropolitan „Madona Dudu”, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi. . La finalul slujbei religioase, IPS Irineu a  rostit o rugăciune specială pentru Duminica dinaintea Postului Mare.
      Ultima duminică premergătoare Postului Mare, aşezată în tradiţia noastră liturgică sub denumirea de „Duminica Izgonirii lui Adam din Rai” sau a „Lăsatului sec de brânză”, a fost marcată în Mitropolia Olteniei prin mai multe Sfinte Liturghii arhiereşti, oficiate la altarele catedralelor chiriarhale. Astfel, în Cetatea Băniei, credincioşii au poposit vreme de câteva ceasuri în Biserica paraclis-mitropolitan „Maica Precista de la Dud”, sau „Madona Dudu”, pentru a se ruga laolaltă cu Întâi Stătătorul Bisericii Oltene, IPS Părinte Irineu. În cadrul sfintei slujbe, IPS Părinte a hirotonit întru preot pe tânărul diacon Marian Radu, pe seama parohiei gorjene Floreşti-Căpinteni şi întru diacon pe Nicolae Sanda, pentru parohia doljeană Radovan. 
       Prin cuvântul de învăţătură, rostit de IPS Irineu, credincioşii prezenţi au fost îndemnaţi să păstreze cu sfinţenie rânduiala Postului Mare, să se ferească de ispite şi să se spovedească pentru a putea primi desăvârşita bucurie a Sfintei şi Dumnezeieştii Învieri. „În duminica aceasta punem început de pocăinţă, de post şi rugăciune, pentru ca, ajutaţi de harul Sfântului Duh, să urcăm în fiecare săptămână ca pe o treaptă pe scara aceata cerească spre Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Duminicile premergătoare acestei sfinte zile ne-au arătat felul cum trebuie să ne rugăm, cum trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu, cum trebuie să iertăm, pentru a ne prezenta cu sufletele curate înaintea Înfricoşatei Judecăţi. Iată cum astăzi, această duminică, aşezată de Sfânta nostră Biserică în amintirea izgonirii lui Adam din Rai, se face îndreptar pentru orice credincios care se străduieşte să-şi revizuiască felul de viaţă, să-şi cerceteze sufletul, cugetul şi inima, ca prin cumpătare şi virtute să dobândească Împărăţia lui Dumnezeu şi viaţa veşnică. Dacă se numeşte «Izgonirea lui Adam din Rai», în mod sigur că venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos a redeschis uşa Paradisului pierdut şi cel care a intrat primul după El a fost tâlharul, cel care L-a mărturisit ca Dumnezeu  pe Cruce. De atunci, pentru toţi credincioşii care se botează în numele Preasfintei Treimi, Raiul este deschis întrucât devenim fii şi moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor. Aşadar, izgonirea lui Adam din Rai se face pentru intrare în patria Părintelui Ceresc, pentru că Hristos a venit în lume să-i mântuiască pe cei păcătoşi. Laolaltă cu această venire s-a arătat şi prezenţa Sfântului Duh, Acela care mângâie pe toţi cu harul său, mijlocind şi rugându-se neîncatat în sufletele noastre, strigând «Ava Părinte»”, a spus IPS Părinte Mitropolit Irineu.
            La final, credincioşii au fost binecuvântaţi de Mitropolitul Olteniei care le-a urat să aibă un post binecuvântat, cu roade şi bucurii duhovniceşti.

Diac. Ioniţă Apostolache